Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Information


Postern ska hänga uppe under hela konferensen. Största tillåtna storlek är bredd 70 cm x höjd 100 cm. Du ska även hålla en muntlig presentation i sal.

Muntlig posterpresentation:

Muntlig presentation ska väcka intresse för din poster! Efter din presentation går du i samband med fikat till din poster och där svarar du på frågor och förklarar djupare för de som är intresserade!

För att hålla samma format ska du kortfattat presentera din poster med powerpoint. Bakgrund, diskussionsdelen och referenser kan du fördjupa dig i vid din poster. Här vill vi väcka intresset med några korta inlägg för att få en aktiv diskussion vid din poster. Tiden är 5 min!

Format för Powerpoint:

Föredragen bildratio är 16:9

Bild 1 Titelsida där du anger titel, posternummer, författare, affiliering
Bild 2 Ditt aim/syfte med studien. En rad om bakgrunden är ok. Du får muntligt ge fylligare information.
Bild 3 Metoder
Bild 4 och ev 5 Resultat
Bild 6 Konklusion

Läs här om hur du lämnar in din Powerpoint: Länk

Schema för posterpresentation


Onsdag den 11 september

Anniina Saari2881Spontant förlopp för APTT hos IVA patienterF213.50
     
Jan Jakobson2856Utnyttjar vi operationssalen olika effektivt? En jämförelse mellan knäplastik- och galloperationer genomförda mellan 08–12 och 12–16. Data från SPOR.F213.55
     
Ulrika Nilsson2873 Low Preoperative Mental Health can lead to Poorer Postoperative Recovery in Patients Undergoing Day SurgeryF214.00
     
Johan Ullman2879Stereotaktisk bestämning av punktionsstället vid perkutan trakeotomi. F214.05
     
Ingela Frenell2888Resuscitation Airway use during In-Hospital Cardiac ArrestF214.10
     
Per Nellgård2920Kombinationsmetod för att säkra luftvägarna
F214.20
     
Per Nellgård2917Laryngoskop med ”Vänsterblad” är ett bra alternativ vid högersidig tungcancer.F214.25
     
Liselott Fornander2902"Split vision" i traumarummetF214.30
     
Per Conradi
2857Akuta komplikationer till centralvenös access, en kvalitetsstudie på Danderyds sjukhusF214.35
     
Maria Frölin2871Safe Hands at the Sharp End F214.40
     
Hanna Andersson2842Frukost fyra timmar innan generell anestesi hos pediatriska patienterF214.50
     
Lina Bergman2894
Patientsäkerhet vid intrahospitala transporter av kritiskt sjuka patienter
F215.00
     
Andreas Berglund & Kristian Hermander
2918Anestesisjuksköterskans syn på perioperativ bedömning och risk, en nationell enkätstudie 2019F215.10
Torsdag den 12 september

Jan Jakobson2858Tid från anestesiinledning till incision vid omedelbara kejsarsnitt; en kvalitetsstudie vid Danderyds sjukhus 2018 baserad på SPOR-data.F28.00
     
Tobias Svensson2874Kan Apnoisk oxygenering med tillförsel av syrgas via näsgrimma i tillägg till preoxygenering med tätslutande mask minska risken för desaturation vid akut endotrakeal intubation? – en systematisk översikt och meta-analys F28.05
     
Philippa Joersjö2885A Challenging Diagnosis that Eventually Results in a Life-threatening Condition: Addison’s Disease and Adrenal Crisis, a Case ReportF28.10
     
Sofia Dahlberg2895Effekt av intravenöst givet K-vitamin till kritiskt sjuka patienter med spontant förlängd protrombintid F28.15
     
Julia Sundholm2898Kan postoperativ smärta och illamående minskas i det direkta postoperativa förloppet med hjälp av en ventilatorstyrd lungrekryteringsmanöver i slutet av laparoskopisk obesitaskirurgi?F28.20
     
Malin Albert2924In-hospital cardiac arrests after pulmonary aspiration – a national observational studyF28.25
     
Mikael Lovlund2930Objektiv smärtmätning med hjälp av nociception level indexF28.30
     
Markus Castegren2926The Global Need for Essential Emergency and Critical CareF28.35
     
Anders Rosén2866Nekrotiserande mjukdelsinfektioner hos intensivvårdspatienter med diabetes - resultat från en prospektiv observationsstudieF28.40
     
Lars Engerström2886Svensk intensivvvårdsmortalitet och platstillgång i internationell jämförelseF28.45
     
Alma Nordenskjöld Syrous2887Swedish intensivists’ experiences, and attitudes regarding End of Life decision-making F28.50
     
Sigrun Asgeirsdottir2891New method to evaluate patient experienced outcome after major surgeryF28.55
     
Sandra Bjekne Wenneberg2892Intermittent analyserad hjärtfrekvensvariabilitet kan inte användas för att förutspå sen ischemi efter subarachnoidalblödningF29.00
     
Vimi Rewari2910PcvCO2-PaCO2 / CaO2-CcvO2 RATIO VS ARTERIAL LACTATE  IN SEPSISF29.05
     
Ellinor Wisén2913Organpåverkan och inflammatoriskt svar vid leverkirurgi - en deskriptiv studie.F29.10
     
Jakob Walldén2928 Tidig PONV – vad kan vi få ut av SPOR-data ?F29.15
     
Johan Kristiansson2884Samband mellan tid till operation och mortalitet efter en höftfrakurF29.20
     
Fredrik Olsen2908Validering av Nottingham Hip Fracture Score i en svensk populationF29.25
     
Anna Lybeck2914Förenklat kontinuerligt EEG efter hjärtstopp – ett patientnära verktyg för intensivvårdsläkare.F29.30