Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Abstracts 2022
Du kan ladda ner abstracten som PDF-fil här till höger.

Muntliga presentationer fredag 9/9, 11.30-12.30.

Rehabkompassen® - ett nyskapande patientcentrerat digitalt verktyg för att möjliggöra mer skräddarsydda rehabilitering inom strokevård - En pragmatisk randomiserad kontrollerad multicenterstudie
Xiaolei Hu

LOWER-EXTREMITY CONSTRAINT-INDUCED MOVEMENT THERAPY IMPROVED MOTOR FUNCTION, FUNCTIONAL MOBILITY, AND WALKING ABILITY AFTER STROKE
Ingela Marklund

Strokerelaterade hälsoproblem och dess interventioner vid 3- respektive 12-månadersuppföljning med Post-stroke Checklistan
Teresa Ullberg

Skillnader i förmaksflimmerscreening efter ischemisk stroke eller transitorisk ischemisk attack på svenska strokeenheter
Kajsa Strååt

Strokelotsen, en app framtagen i samarbete mellan brukarorganisation, universitet och sjukvård
Hélène Pessah-Rasmussen

RADIOLOGICAL VALIDATION OF INTRACEREBRAL HEMORRHAGE DIAGNOSES IN THE SWEDISH STROKE REGISTER (RIKSSTROKE) 2016–2020
Gabriella Sultani

Posters

Poster 1
Fysioterapeutisk bedömning av patienter med misstänkt stroke/TIA på akutmottagning
Angelica Helander

Poster 2
Omvårdnadsvariablerna- ett redskap i förbättringsarbetet på avdelning och klinik
Frida Sandberg

Poster 3
Underlättande och hindrande faktorer för arbetsåtergång efter stroke
Ingrid Lindgren

Poster 4
Hur upplever personer som insjuknat i stroke att hälsa och dagligt liv påverkats 3 månader efter insjuknandet?
Lindgren Ingrid

Poster 5
Kan Post Stroke Checklist användas för strukturerad uppföljning av personer som vistas på särskilt boende 3 månader efter stroke?
Ingrid Lindgren

Poster 6
Vägen till kontroll av sitt eget liv efter en stroke - uppföljning efter utskrivning från korttidsboende
Sofie Fors

Poster 7
Ongoing trial: Atrial Fibrillation Screening Post Ischemic Cerebrovascular Events AF-SPICE (Förmaksflimmerscreening efter ischemiska cerebrovaskulära händelser)
Kajsa Strååt

Poster 8
Kurs och fortsatt stöd för neuroteamen i primärvården, Region Stockholm
Christina Eriksson

Poster 9
Self-management from the perspective of persons with stroke – an interview study
Erika Klockar

Poster 10
: F@ce 2.0 - Implementering och utvärdering och av en personcentrerad, IKT baserad och interdisciplinär rehabiliteringsintervention för personer med stroke.
Kajsa Söderhielm

Poster 11
Aktivare Vardag – Strokeprevention genom deltagande i hälsopromoverande engagerande aktiviteter
Cecilia Johnsson