Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Presenterande författare

Den vetenskapliga delen av Svenska Lungkongressen syftar till att presentera aktuell svensk lungmedicinsk forskning. Inom detta område kan man även presentera t ex ST-projekt eller vårdutvecklingsprojekt där alla personalkategorier kan delta.

Klicka här för att läsa instruktioner för utformning av abstracts.

Deadline för abstractinlämning: 1 mars 2018
Abstractbesked skickas: 27 mars 2018

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att ta kontakt med MKON via mail på jenny@mkon.se

Organisationer

Ange samtliga organisationer som representeras i abstractet

Medförfattare

Ange samtliga författare, även den presenterande författaren, i den ordning de ska synas

Abstractinformation

Sista datum för att sända in abstract är den 1 mars 2018.
Besked om acceptens sänds ut den 27 mars.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att ta kontakt med oss på mail jenny@mkon.se

Abstractinlämning

Skriv in abstracttexten i textrutan.
Eventuella bifogade tabeller och figurer bifogas som en fil.


Dela upp abstractet enligt följande:
* Bakgrund
* Material och metod
* Resultat
* Slutsats

Max. 300 ord

Bläddra…