Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Information

Besöksadress till Quality Hotel 11/Eriksbergshallen: 
Maskingatan 10, Göteborg

Montermaterial
All beställning för era montrar samarbetar vi med Workman. För beställning gå in här 
Om direkta frågor om material maila: monterservice@goteborg.workman.se

Gods kan mottas under samma tid som inflytt
Leveransadress:
Eriksbergshallen, Sjöportsgatan, 417 64 GÖTEBORG
Märk med: Reumadagarna, ert bolagsnamn, monternummer, namn och mobilnummer
På Eriksberg finns inte någon lastbrygga eller truck att tillgå.

Inflyttning: tisdag 13 sept kl 13,00-19,00 och 14 sept kl 07,00-11,00
Utflytt: 16 september 11.00- 16.00
Ej avhämtat gods debiteras per kubikmeter och påbörjad vecka. Utställaren ansvarar själv för att boka transporter av sitt gods.

Skyltning
Det är ej tillåtet att sätta upp material/affischer på annat än monterväggarna eller på annan anvisad plats. Tejp får enbart användas på anvisad plats. Skulle detta ändå ske betalas eventuella skador av hyresgästen. Snören, vajrar eller liknande som används för upphängnad ska plockas ner av hyresgästen innan avflyttning, om ej detta sker debiteras en hanteringskostnad.

Förtäring
Alla kaffepauser och luncher serveras i utställningsområdet, detsamma gäller minglet med tipsrunda på onsdagen. Kaffepauer & lunch kommer serveras till er ca 20 minuter innan utsatt tid.

Monterservering
Det är inte tillåtet att bjuda besökarna på medhavd mat eller alkohol i montrarna. Godis och frukt är tillåtet. Tänk dock på att det kan finnas deltagare som har luftburen allergi mot t.ex. nötter eller citrusfrukter. 

Städning 
Utställare ansvarar själv för städning i den egna montern.
Utställare skall själva ombesörja bortforsling och sortering av sitt avfall i hyrd yta,skräphantering i större mängder, grovstädning efter byggnationer, samt städning efter användande av konfetti el. dyl ingår er. Förstärkt städning kan beställas innan ankomst t ex monterstädning, städning efter monterbygge.

Försäkring
Ortopediveckan eller Eriksbergshallen åtar sig inget ansvar för utställningens varor, produkter, verktyg, m.m. vare sig före, under eller efter arrangemanget. Utställaren har ansvar för all utrustning i montern både egen och hyrd under hela mässperioden.

Utrymningsvägar
Vi hänvisar till ritningar där utrymningsvägar är markerade. Dessa får under inga omständigheter blockeras.Utryckning orsakat av utställare debiteras en kostnad.

Utställningens öppettider
Utställningen är öppen under mötesdagarnas öppettider. För mer exakta tider hänvisar vi till det vetenskapliga programmet.

WIFI
qualityguest
inget lösen krävs 

Parkering 
Finns i anslutning till anläggningen