Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Organisationskommitté för SLK 2023
 
Ludger Grote, universitetslektor, överläkare
Margaretha Smith, överläkare, utbildningsansvarig
Linnea Holmstrand, ST-läkare
Karin Rahm, sektionschef lungmedicin och allergologi
Charlotte Widell, verksamhetschef lungmedicin, allergologi, palliativ medicin
Kärstin Byström, lungsjuksköterska, Kungsbacka Sjukhuset, SLIF representant
Suzannah Heland, verksamhetsassistent
 

Programansvariga för symposier

Cystisk Fibros – Marita Gilljam och Petrea Ericson
Lungtransplantation: Jesper Magnusson
Obstruktiv Lungsjukdom: Lowie Vanfleteren
Sömnapné och andningssvikt: Ludger Grote
Forskningsstipendier och aktuell lungmedicinsk forskning (symposium och postervandringar): SLMF´s Vetenskapliga kommitté