Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Här kan du ladda se presentationer från årets Lungkongress.TISDAG 18 april


Sömnapné och körkort Ludger Grote, Göteborg

Syrgassäkerhet Anders Andersson och Eva Moreno-Johansson, Göteborg

Obstruktiva lungsjukdomar relaterade till arbetsmiljön Anna Carin Olin, Göteborg

Dopning och höghöjdsmedicin Per Andersson, Stockholm

Flygmedicin Joakim Hedov, Linköping

Information från Utbildningsanvarig i SLMF Antje Kuhlman, Linköping

Dykning Anders Kjellberg, Stockholm

Patientssäkerhetsarbete med fall Per-Olof Hansson, Göteborg

ONSDAG 19 april


Inledande föreläsning ”Faran med att ge råd?” Agnes Wold, Göteborg

Cystisk fibros förr, nu och i framtiden Marita Gilljam, Göteborg

Cystisk Fibros-registret Anders Lindblad, Göteborg

Cystisk fibros/ Svamp i luftvägar Mahasin Al Shakirchi, Stockholm

Historiskt perspektiv  Gerdt Riise, Göteborg

Komplikationer vid lungtransplantation Moustafa Mohsen, Göteborg

Från remiss till väntelista Hamid Akbarshahi, Lund

ONSDAG 19 april - SLIF


Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp.
Lungfibros och KOL/astma Lisa Carlson, Stockholm, Ewa Petterstedt, Linköping & Caroline Stridsman, Umeå

Fördelarna med digitalisering för KOL patienter-Exergaming & egen monitorering Malte Frerichs & Edvin Diskin Wetter, Göteborg

TORSDAG 20 april


Läkemedelsriktlinjer Anne Lindberg, Umeå

Kardiovaskulära konsekvenser vid KOL Josefin Sundh, Örebro

Endobronkiella ventiler för behandeling av lung emfysem: vem, hur, vad? Lowie Vanfleteren, Göteborg

Läkemedelsterapi vid OSA   Jan Hedner, Göteborg                 

Kunskapsstyrning OSA  Ludger Grote, Göteborg             

Mortalitet och morbiditet vid hemventilatorterapi Andreas Palm, Uppsala                           

OSA och hypoventilation under COVID-19 pandemin Össur  Emilsson, Uppsala