Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

SÄNDA IN ABSTRACT

Fram till 15 juni är du välkommen att sända in abstract till den digitala versionen av kardiovaskulära vårmötet 2021-2022. Denna gång kommer alla abstract enbart att presenteras elektroniskt. Efter det att ditt abstract godkänts kommer du att få spela in en tre minuters presentation av abstractet, vilken härefter kommer att läggas upp på den digitala vårmötesversionens hemsida och app. Följ instruktionerna nedan när du utformar ditt bidrag.

Instruktioner


1. Deadline 15 juni 
2021

2. Abstract utformas på engelska och får max innehålla 300 ord.


3. Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.


4. Forskningsresultat - dela upp abstractet enligt följande.
• Background: Syftet med studien. Helst mycket kort.
• Methods: Beskriv material och metoder.
• Results: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja slutsatsen. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
• Conclusions: Slustatsen(erna). Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas. 


5. Fallbeskrivningar - dela upp abstract enligt följande.

• Introduction: Förklara varför denna fallbeskrivning är viktig och har ett utbildningsvärde.
• Case presentation: Kortfattade detaljer avseende vad patienten/erna hade för debutsymtom, samt ålder och kön. Beskriv relevanta delar av det kliniska förloppet för fallet.

• Conclusions: En kort slutsats om vad åhöraren kan lära sig från fallet samt ev konsekvenser för klinisk handläggning av framtida patienter.


6. Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Använd i första hand generiska namn på läkemedel. Om produktnamn är oundgängliga skall de vid första omnämnande åtföljas av det generiska namnet (t.ex. Losec® [omeprazol]).

7. Eventuella jävsförhållanden eller kommersiella intressen anges i särskild ruta.


8. Abstract sänds in elektroniskt via denna hemsida. Sänd in texten endast en gång. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den e-postadress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i ert abstract. Ändringar kan göras fram till abstractdeadline.


9. Eventuella tabeller och figurer bifogas i slutet av formuläret.
 Abstracttexten skrivs in i textrutan, inte som bifogad fil.

10. Abstract sorteras och bedöms av Vårmötets abstractkommitté.
 Abstract som godkänts för publicering av författare visas elektroniskt på hemsidan och i appen.


11. Försteförfattaren/presentatören betalar ingen kongressavgift.


12. Det är tillåtet att anmäla mer än ett abstract.


13. Insändande av abstract per fax eller brev godkänns ej.


14. Besked om abstract accepterats sänds ut under september månad. 


15. Abstract som även inskickats till internationellt möte, men som vid inskickandet för presentation vid Vårmötet ännu inte publicerats i artikelformat är också välkomna.


Gå till inlämningssidan här.


ABSTRACTPRESENTATIONER
Godkända abstracts presenteras digitalt under hösten 2021. En tre minuter lång inspelad presentation läggs upp på den digitala vårmötesversionens hemsida och app.  


PRISER
8 st bidrag vinner 5.000 kr för ”Bästa Abstract”.