Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

22:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2020

22-24 april

KÄRA KOLLEGA,
NÄSTA KARDIOVASKULÄRA VÅRMÖTE ÄGER RUM 22-24 APRIL I MALMÖ

Efter ett fantastiskt Kardiovaskulärt vårmöte i Göteborg har vi haft en härlig och avkopplande sommar med tid för återhämtning. Nu är sommaren slut och det är dags att se framåt och börja planera för Hjärtförbundets 22:a Kardiovaskulära vårmöte. Organisationskommittén har börjat sitt arbete, men det är Ditt bidrag som gör detta möte till den framgång det blivit med senast över 1500 deltagare. Mötets främsta styrka är det tvärprofessionella deltagandet och ett program som berör viktiga frågor inom olika delar av hjärtsjukvården utifrån flera specialiteters och professioners aspekter. Eftersom programmet har någonting för alla kan såväl nya som erfarna kliniker och forskare stimuleras tillsammans till ett stort utbyte av kunskap och erfarenheter.

Hur vill du att det vetenskapliga programmet ska se ut på det Kardiovaskulära vårmötet i Malmö? Vilka ämnen önskar du ta del av och vad behöver vi lära oss mer om? Saknade du något på förra årets möte? Vi behöver Din hjälp med förslag och idéer på symposier för att även göra det 22:e Kardiovaskulära Vårmötet till en succé.

FÖRESLÅ SYMPOSIER TILL VÅRMÖTET 2020, DEADLINE 15 OKTOBER 2019
Det är Ditt och andras bidrag som tillsammans skapar mötets program. Anmäl Ditt symposieförslag här på Vårmötets hemsida under fliken ’Sända in symposiumförslag’.
Det är bra med färdiga genomarbetade förslag med tillfrågade föreläsare och moderatorer samt undertitlar. Vi välkomnar framför allt symposieförslag som innehåller bred representation från olika specialiteter och professioner, deltagare från mindre och större sjukhus samt olika delar av landet. Vår strävan är att få en jämn könsfördelning bland medverkande föreläsare och moderatorer. Förslag på vetenskapliga- och industrisymposier skickas  t.o.m. den 15 oktober 2019. Instruktioner finns på hemsidan.
Utöver traditionella symposier välkomnar organisationskommittén även nya och innovativa förslag på sessioner som kan skapa interaktion med publiken. Har Du frågor eller önskemål är Du välkommen att ta kontakt med Charlotta Kitti på MKON eller Din specialitetsrepresentant i organisationskommittén.

VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER, DEADLINE 15 JANUARI 2020
Vi välkomnar också vetenskapliga föredrag och posters. Dessa skickas in fr.o.m. 15 november 2019 t.o.m. 15 januari 2020. Föredrag som presenterats på internationellt möte, men som till Vårmötet 2020 ännu inte publicerats i artikelform, är också välkomna.

GLÖM INTE ST-LÄKARNA!
Tänk på att Kardiovaskulära Vårmötet är en LIPUS-granskad kurs som är intygsgivande för ST-utbildningen inom berörda specialiteter. Vårmötet är dessutom ett bra tillfälle att skicka in och presentera vetenskapliga projekt och kvalitetsarbeten som ingår i ST-utbildningen.

Organisationskommitténs ambition och förhoppning är att 2020 års Vårmöte ytterligare kommer förbättras till innehåll och samtidigt bibehålla eller öka tidigare års rekordhöga antal deltagare! We like to move it!

Hjärtligt välkomna till Malmö i vår!

Maria Bäck
Ordförande i organisationskommittén