Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Käre/-a kollega,

I egenskap av ordförande i organisationskommittén till Kardiovaskulära Vårmötet vill jag tacka för engagemang och visad förståelse för hur den speciella situation vi befinner oss i också påverkar möjligheterna att genomföra konferenser så som vi brukar.

Vi hoppades länge på att kunna genomföra Svenska Hjärtförbundets 22:e Svenska Kardiovaskulära Vårmöte på plats i Malmö den 10-12 mars, 2021. Givet samhällssituationen med en ökad spridning av Covid-19 har organisationskommittén tillsammans med Svenska Hjärtförbundets styrelse tagit beslut om att transformera mötet till en digital upplevelse ”Kardiovaskulära Vårmötet året runt 2021”.

Programmet till det Kardiovaskulära Vårmötet kommer att levereras en eftermiddag i månaden under hela 2021, med start i mars. Varje tillfälle kommer fokusera på ett särskilt tema/specialitet och innefatta bland annat vetenskapliga symposier och fria föredrag, med utgångspunkt från det redan befintliga programmet. Vi kommer att använda en plattform med stort fokus på interaktion mellan föreläsare och åhörare för att skapa möjligheter till dialog och diskussion.

Det kommer som vanligt finnas möjlighet att skicka in ditt vetenskapliga abstract och liksom tidigare år så belönas de bästa bidragen med en prissumma.
 
På Kardiovaskulära Vårmötets hemsida kommer du få direkt tillgång till presentationer och vetenskap under hela året.

Det Kardiovaskulära Vårmötet kommer kunna erbjuda både individuella biljetter och klinikbiljetter, där medarbetare på kliniken kan skapa forum och ses i mindre sällskap för att ta del av och diskutera innehållet tillsammans (anpassat efter FHM restriktioner förstås).

Mer information om detaljer kommer inom kort.

Med förhoppning om att det Kardiovaskulära Vårmötet året runt 2021 kommer att bli en levande, tillgänglig och relevant upplevelse. Allt ställs inte in – en del saker föds!

Ta fortsatt hand om er och varandra.
 

Bästa hälsningar,
Maria Bäck, ordförande för det 22:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet
Henrik Engblom, ordförande för Svenska Hjärtförbundet
 
 

För praktiska frågor, vänligen kontakta Charlotta Kitti, projektledare MKON