Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Deadline har nu passerat för insändning av symposiumförslag. Vi tackar för alla fina förslag som inkommit.
Inför år 2021 kommer hemsidan öppna i juni för insändning av symposiumförslag.


Välkommen att sända in symposiumförslag, sista dag är den 15 oktober 2019.

INSTRUKTIONER
Det är bra med färdiga genomarbetade förslag med tillfrågade föreläsare och moderatorer samt undertitlar. Vi välkomnar framför allt symposieförslag som innehåller bred representation från olika specialiteter och professioner, deltagare från mindre och större sjukhus samt olika delar av landet. Vår strävan är att få en jämn könsfördelning bland medverkande föreläsare och moderatorer. 

Av förra årets drygt 100 st insända förslag, var det få av de 55 st. accepterade förslagen som var ofullständiga.

För att attrahera fler deltagare brukar vi tipsa om att en lockande titel är mer tilldragande.

När du sänt in ett förslag via vårt formulär skickas ett automatiskt bekräftelsemail med med länk till din personliga sida där du ser ditt/dina insända symposiumförslag. Det finns möjlighet att lämna in ett obegränsat antal symposiumförslag. Förslag som sänds in av industrin omfattas av samma riktlinjer.

RIKTLINJER
- Symposium har 60 minuter till förfogande
- 3 st föreläsare, á 15 minuter och 15 minuters diskussion
- 2 st moderatorer
- God blandning av de 5 medverkandes specialiteter, profession, ort och kön.
- Medverkande får ha max två uppdrag, inkluderar industri- och vetenskapligt symposium
- Det får inte förekomma förkortningar och produkt-eller studienamn i titlarna
- Föreläsare och moderatorer erhåller 50% rabatt på anmälningsavgiften
- Inget arvode utgår
- Symposiet skall hållas på svenska. Om inbjuden engelsktalande gäst deltager, går det bra att dennes föreläsning hålls på engelska och övriga hålls på svenska.

LÄRANDEMÅL
För att locka rätt målgrupp till våra symposier vill vi att du anger lärandemål för symposiet. Dessa skrivs in i det vetenskapliga programmet vid symposiet så deltagarna kan läsa och välja vad som lockar dem mest. 

Ett exempel: Renal denervering i klinisk verklighet.
Lärandemål:
Att känna till de senaste rönen om mekanismer vid terapiresistent hypertension.
Att förstå det aktuella evidensläget för behandling med renal denervering.
Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling. 

OM DITT FÖRSLAG BLIR ANTAGET
- Har föreläsare och moderatorer tackat ja till att engagera sig vid symposiet? Eller har du inte tillfrågat dem ännu? Då är det hög tid att ta tag i det nu! 

 - För att få en bredd på våra föreläsare och moderatorer får de medverka vid max två symposium/person. Hör efter hur många engagemang dina föreläsare och moderatorer har. Inkluderar såväl industrisymposium som de vetenskapliga symposierna.

 - Informera föreläsare och moderatorer att de har 50% rabatt på anmälningsavgiften och att de själv ska göra sin anmälan via www.vårmötet.se. Anmälan är obligatorisk och ger tillträde in i kongresshuset.

 - Informera föreläsare och moderatorer om att inget arvode utgår och att eventuella kostnader för resa och logi inte täcks av kongressen. 

 - Du har möjlighet att finjustera ditt symposium i efterhand. Vänligen se under fliken viktiga datum när sista dag för justering är.

- Har någon föreläsare eller moderator meddelat att de endast kan deltaga vid en speciell tid eller dag? Meddela detta snarast till Charlotta Kitti, då det är viktigt för schemaläggningen av vetenskapliga programmet. 

INDUSTRISYMPOSIUM
Vi välkomnar företag att sända in symposiumförslag. Godkända förslag bereds plats i det vetenskapliga programmet på onsdagen och torsdagen. Inga industrisymposium hålls under fredagen. Instruktionerna för dessa symposium är detsamma som ovan. Organisationskommittén granskar och godkänner på likvärdigt sätt som övriga inkomna förslag. 2019 hade vi 9 st avsatta tidsslottar för industrisymposium, 13 st företag inkom med förslag. Kostnad för industrisymposium är 200.000kr vilket inkluderar ett samarbetspartnerskap. 

KONTAKT
Vid frågor går det bra att kontakta Charlotta Kitti, MKON, charlotta@mkon.se, 0734-138101.