Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Arytmigruppen

Varför och när startades gruppen?
I början av 1990-talet började sjuksköterskor och biomedicinska analytiker (BMA) kontroller pacemaker. Behovet av att bygga upp ett kontaktnät för vårdpersonal som aktivt arbetade med pacemakerpatienter blev då ett faktum. Arbetsgruppen bildades 1995 för att kunna samordna och utbyta erfarenheter samt tillvarata särintressen och utbildningsbehov på olika nivåer för sjuksköterskor/BMA inom pacemakervården. Sedan millenniumskiftet inkluderar det även övriga hjärtdevices såsom ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator) och ICM (Implantable Cardiac Monitor). Utvecklingen sker även inom övrig arytmivård vilket leder till fler specialistutbildade sjuksköterskor/BMA. Gruppen tog därför ett beslut år 2012 att ändra gruppens namn från pacemakergruppen till arytmigruppen.

Arbetsgruppens målsättning
Arbetsgruppens målsättning är att: "Inom en rikstäckande organisation underhålla och utbyta kunskaper och erfarenheter hos sjuksköterskor/BMA inom arytmivården för att tillvarata och fördjupa gruppens kompetens och därmed förbättra omvårdnaden för patienter."

Med detta menas att:
Hålla återkommande Temadagar för att sprida kunskap om arytmier, hjärtdevicebehandling, ablationer och värna om utbyte av erfarenheter såsom dokumentation, ansvar, omvårdnadsaspekter mm samt bildandet av sociala nätverk bland medlemmar. Under dessa dagar har sjuksköterskor och BMA även presenterat fallbeskrivningar och egna forskningsprojekt med åtföljande givande diskussioner. Utbildningsdagar skall arrangeras minst vartannat år.

 Fortsätta att ha ett välfungerande nätverk över hela landet mellan gruppmedlemmar samt sprida information ang. kongresser, kurser, pågående utveckling och utbildningsmöjligheter via Nyhetsbrev som skickas till kontaktpersoner en gång per termin.

 Gruppen har varit med att starta olika utbildningsinsatser på högskolenivå, såsom att arbetade fram underlaget till kursplan och målbeskrivning för Pacemakerbehandling, 15 poäng samt påverka uppstarten av ICD och CRT-behandling 7,5 poäng.

 Dessa är tvärprofessionella uppdragsutbildningar för hela landet på institutionen för omvårdnad, medicinska fakulteten vid Lunds Universitet.

 Arbetsgruppen har ett etablerat och väl fungerande samarbete med medicintekniska företag inom arytmivård för bland annat olika utbildningsinsatser och utbyte av erfarenheter.

Framtid

 - Initiera olika utbildningar inom arytmiområdet samt anordna Temadagar för vidare kompetensutveckling bland medlemmar.
 - Bygga upp rikstäckande kontaktnät för specialistutbildade sjuksköterskor och BMA inom elektrofysiologi samt arytmimottagningar.
 - Utveckla våra medlemmars utbyte via vårt kontaktnät för att sprida information och få in mer synpunkter från klinikerna till arbetsgruppen.
 - Underlätta spridning av vårdvetenskaplig forskning ut i praktisk verksamhet.
 - Arbeta för att få specialistutbildning för sjuksköterskor inom arytmi godkänd.
 - En vision är också att utveckla samarbetet med våra kollegor i de skandinaviska länderna.

Planerade utbildningsdagar:
Arytmigruppen planerar för utbildningsdagar 10-11/10 2019 med fokus på förmaksflimmer.
Sista anmälningsdag 6/9 2019 - Läs mer under fliken "Kommande kurser och utbildningar"

Gruppens nuvarande sammansättning:

 Agneta Bodin Strand
 Leg. Sjuksköterska med specialfunktion
 Hjärt- och pacemakersjuksköterska
 Länssjukhuset Ryhov
 551 85 Jönköping
 tel arb: 036-32 19 50
 e-mail:agneta.bodin.strand@rjl.se
Urd Malmsten
 Leg. Sjuksköterska
 Sektionsledare för Arytmisektionen
 Kardiologkliniken i  Linköping
 tel arb: 010-1031771 (till arytmilab)
 e-mail:urd.malmsten@regionostergotland.se Maria Borland
 Leg. fysioterapeut
 Med dr leg fysioterapeut, specialistsjukgymnast hjärta-kärl
 Doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi,
 sektionen för hälsa och rehabilitering, Sahlgrenska Akademin
 Närhälsan Sörhaga rehabmottagning, Alingsås


Med Dr Leg fysioterapeut
 tel arb: 0322-226285
 e-mail:maria.borland@vgregion.se    Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2012
Årsredovisning 2011
Årsredovisning 2010
Årsredovisning 2009/2010
Årsredovisning 2009

 Information och redovisning från Pacemakergruppen

Nyhetsbrev december 2013
Nyhetsbrev juni 2013
Nyhetsbrev dec 2012
Nyhetsbrev juni 2012
Nyhetsbrev jan 2012
Nyhetsbrev juni 2011
Nyhetsbrev 2010

Nationell kontaktpersonlista för Hjärtdevice-verksamheter
Nationell kontaktpersonlista för El-fys-verksamheter