Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Våra föreläsare

Anette Alvariza, professor i palliativ vård, leg specialistsjuksköterska och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Bertil Axelsson, överläkare palliativa enheten, Östersund, adj professor, Inst f strålningsvetenskaper, Umeå universitet.

Ingela Beck, leg sjuksköterska och lektor i omvårdnad, Högskolan i Kristianstad.

Per Bengtsson, leg psykolog med specialistinriktning mot organisationspsykologi, Östersund

Pia Bergholm, fysioterapeut och medicinsk lymfterapeut, Lymfhälsan, Stockholm

Mirjam Bergknut, kurator och psykoterapeut på cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Fredrik Bernsten, överläkare, hjärtenheten, Östersunds sjukhus

Annika Bjurö, överläkare, specialist i onkologi och palliativ medicin, Lund

Maria Carlén Brodén, verksamhetsutvecklare, Falu kommun.

Gunnar Eckerdal, överläkare, diplomerad i palliativ medicin, onkologiska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Marion Englaborn, specialistundersköterska och mastersstudent, Göteborg

Sara Forsgren, leg arbetsterapeut på mobila stroketeamet och mobila hjärnatumörsteamet, Östersund sjukhus

Ida Goliath, leg sjuksköterska, med. dr, forskningsledare
avdelningen för innovativ vård, institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Eva Granvik, leg sjuksköterska, master, registerhållare, BPSD-registret
Kunskapscentrum demenssjukdomar, Region Skåne

Kristina Halldorf, Distriktsläkare, Region Jämtland Härjedalen 

Marie Hansson, leg arbetsterapeut, Palliativ vård och ASIH i Malmö

Louise Häger Tibell, doktorand, specialistläkare i onkologi, Stockholm

Cecilia Högberg, leg sjuksköterska och master i palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Carl Johan Höijer, överläkare, Palliativ vård och ASIH, Lund

Mikael Johansson, överläkare, docent, onkologkliniken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Lotta Johnsson, barnsjuksköterska, Lund

Monica Jonsson Fornander, specialistsjuksköterska i palliativ vård och lymfterapeut, palliativa enheten, Östersund

Andreas Jönsson, Silviasjuksköterska, äldrepedagog, Minneskliniken, Skånes Universitetssjukhus

Stein Kaasa, professor i onkologi och palliativ medicin, chef på Kreftavdelningen, Oslo universitetssjukhus

Anna Klarare, leg sjuksköterska, diplomerad i palliativ vård och lektor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola

Ulrika Kreicbergs, professor, Palliativt forskningscentrum, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Staffan Lundström, docent, överläkare, Stockholms sjukhem

Annika Lindh Falk, Universitetslektor i arbetsterapi och programansvarig för interprofessionellt lärande, Medicinska Fakulten, Linköpings universitet

Sara Malmström, Kontaktsjuksköterska NeuroOnkologi, Onkolgiska kliniken, SUS, Lund

Christina Melin-Johansson, leg sjuksköterska, professor i palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Carina Modéus, överläkare vid palliativa teamet i Region Kronoberg, specialistläkare onkologi och psykiatri

Thomas Mooe, professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, överläkare, hjärtenheten, Östersunds sjukhus

Sofia Morberg Jämterud, teol.dr. i etik, postdoc, Palliativt Centrum för Samskapad Vård, Linnéuniversitetet

Maria Norinder, doktorand, leg mastersjuksköterska i palliativ vård, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Silvia Nunes-Lindqvist, överläkare och MLA för Nationellt respirationscentrum

Ulla Näppä, lektor i medicinsk vetenskap, specialistsjuksköterska i onkologi och palliativ vård, Mittuniversitetet, Östersund


Carina Persson, med.dr., lektor, Palliativt Centrum för Samskapad Vård, Linnéuniversitetet

Maria Ranch Lundin, Överläkare och specialist i palliativ medicin och allmänmedicin, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Studierektor i palliativ medicin ASIH Stockholm Södra

Helene Reimertz, överläkare vid palliativa teamet i Region Kronoberg, samt utvecklingsledare i Palliativt centrum för samskapad vård, Linnéuniversitetet.

Gunilla Ridderström, leg fysioterapeut/lymfterapeut, Ersta hospiceklinik.

Anna-Karin Roos, överläkare på neurologenheten, Östersunds sjukhus

Anna Sandgren, docent, verksamhetsledare för Palliativt Centrum för Samskapad Vård, Linnéuniversitetet

Agneta Sandström, med. dr, leg. Psykolog, specialist i neuropsykologi. Östersunds sjukhus

Ursula Scheibling,  ordförande för SFPM, överläkare onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
 
Astrid Seeberger, överläkare, docent i njurmedicin, Karolinska institutet, författare

Tora Skeidsvoll Solheim, overlege, førsteamanuensis Kreftklinikken, St.Olavs hospital, Trondheim. Institutt for klinisk og molekylær medisin, fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU

Tove Stenman, leg sjuksköterska/leg barnmorska och master i palliativ enhet, palliativa enheten, Östersund

Håkan Stiberg, sjukhuspräst, Östersunds sjukhus

Peter Strang, onkolog, professor i palliativ medicin, Karolinska Institutet och Palliativt Kunskapscentrum, Stockholm.

Carol Tishelman, leg. ssk, PhD och professor i innovativ vård och omsorg. Karolinska institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik, avdelningen för innovativ vård, samt Stockholms läns sjukvårdsområde och glesbygdsmedicinskt centrum, Storuman

Camilla Udo, docent, lektor socialt arbete, socionom, Högskolan Dalarna

Carina Werkander Harstäde, Leg. sjuksköterska. Fil.dr. i vårdvetenskap. Docent. Palliativt Centrum för Samskapad Vård, Linnéuniversitetet

Lars Åkerberg, Överläkare och specialist i palliativ medicin, internmedicin och gastroenterologi
ASIH Stockholm Södra

Åke Åkesson, verksamhetschef, Borgholms vårdcentral

Joakim Öhlén, fil. doktor i vårdpedagogik, leg. sjuksköterska och professor i omvårdnad, Göteborgs universitet.