Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

1. Hur skapar vi en optimal vårdmiljö för patienter med palliativa vårdbehov?
- Joakim Öhlén och Ida Goliath

2. Hur kan svårt sjuka barn få vård i hemmet i hela landet?
- Bertil Axelsson och Ulrika Kreicbergs

3. Hur får vi allmänheten mer engagerade i palliativ vård- Döden gäller oss alla, men gäller alla oss?
- Anette Alvariza

4. Kompetens för teamarbete inom specialiserad palliativ vård - kunskap, färdighet och förhållningssätt
- Anna Klarare och Annika Lindh Falk

5. Hur kan vår samtalskompetens utvecklas och användas i den kliniska vardagen?
- Helene Reimertz

6. Distriktsläkare och mötet med den palliativa patienten
- Kristina Halldorf

7. Ge inte upp - du måste kämpa! Vilken betydelse har metaforer i palliativ vård?
- Anna Sandgren

8. Palliativ konsult på sjukhus
- Marit Karlsson och Joakim Öhlén

9. DöBra - Samtal om prioriteringar inför vård i livets slutskede
- Ida Goliath, Malin Eneslätt och Therese Johansson

10. Palliativ vård vid kronisk njursvikt
- Astrid Seeberger

11. Dysfunktionella team
Per Bengtsson

12. Måltidsmiljön som värdeskapare – Interventioner i särskilt boende
- Carina Persson och Carina Werkander Harstäde

13. Att vistas i någons mörker- att möta patienter som ska dö
- Astrid Seeberger

14. NVP (Nationell vårdplan i palliativ vård) i kommunala vårdformer
- Maria Carlén Brodén

15. Palliativt team i samverkan med kommunal och primärvård
- Carina Modéus

16. Från kognition till emotion; när följderna av demenssjukdom yttrar sig som känslor
- Andreas Jönsson och Eva Granvik

17. Att leva ett värdigt liv - vad innebär värdighet i palliativ vård?
- Anna Sandgren och Sofia Morberg Jämterud

18. Palliativ fysioterapi-evidens och möjligheter
- Gunilla Ridderström