Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen till den 8:e nationella konferensen i palliativ vård 2023!

Framtidens palliativa vård – med detta tema vill vi locka er till framtidsspaning, bidra till ny kunskap, nya kontakter och inspiration.  

Ett viktigt fokus under konferensen kommer att vara hur fler patienter ska få tillgång till palliativ vård i ett tidigare skede av vårdförloppet vid en livshotande sjukdom. Vi kommer även att gå djupare in på en mängd andra ämnen: mål och strategier för att öka och samordna utbildning i palliativ vård inom universitet och högskolor, organisation och integration av palliativ vård nu och i framtiden, barn som anhöriga och patienter inom den palliativa vården, hur telemedicin kan användas och bidra till att fler patienter får tillgång till palliativ vård. Vi vill också lyfta fram vad som gör den palliativa vården speciell – är vi en specialitet som alla andra?

Evidens, evidens, evidens…! Naturligtvis kommer ett stort fokus att vara på forskning men även på erfarenhetsbaserad kunskap. Nationell forskning i palliativ vård kommer att uppmärksammas och presenteras. Posterpris kommer att delas ut. Det kommer även ges tid för att jämföra den egna verksamhetens samlade erfarenhetsbaserade kunskap och behandlingsriktlinjer mot andra verksamheter nationellt - ett tillfälle för kunskapsutbyte och kvalitetssäkring av den egna verksamhetens palliativa vård. Dessutom kommer konferensens samtliga deltagare få möjlighet att delta i en forskningsstudie…

Alla med intresse för palliativ vård är välkomna, det kommer att finnas något av intresse för dig oavsett hur länge du har arbetat inom palliativ vård.

Vi ses i Malmö i oktober 2023!
Organisationsrådet