Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Specialistförening för Öron-, Näs och Halssjuksköterskor

FÖNH Specialistföreningen för öron-, näs- och halssjuksköterskor (FÖNH) är en ideell förening för sjuksköterskor aktiva inom Öron-, näs- och hals (ÖNH)-sjukvård. Föreningen startade 1987.

ÖNH-specialiteten har under många år utvecklat ett antal subspecialiteter så som audiologi, foniatri, huvud- och halskirurgi, otoneurologi och rhinologi. Detta kräver en ökad specialistkunskap för såväl sjuksköterskor som annan sjukvårdspersonal. FÖNH verkar för att sjuksköterskor som arbetar inom denna specialitet får möjlighet till kunskapsutveckling genom att stödja och anordna utbildning, bland annat genom att anordna en årlig temadag och ÖNH-dagarna. Temadagen och ÖNH-dagarna är också en viktig träffpunkt för ÖNH-sjuksköterskor från hela landet.

FÖNH uppmuntrar och stödjer forskning och utbildning genom att dela ut stipendier. FÖNH sprider också kunskap om ÖNH-sjukvård och omvårdnad genom hemsidan och hjälper till förmedla kontaktnät mellan ÖNH-sjuksköterskor.

FÖNH har under de senaste åren etablerat kontakt med de Norska och Danska ÖNH-sjuksköterskorna och deras föreningar. FÖNH har sedan dess varit med och arrangerat gemensamma Nordiska kongresser för ÖNH-sjuksköterskor.

Mer information om föreningen finns på vår hemsida. Där kan ni även hitta uppgifter om medlemskap och hur man blir medlem.

FÖNHs styrelse

Ylva Tiblom Ehrsson, Uppsala Universitet & Helsingborgs lasarett
Lisa Sjögren, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Louise Hafsten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Annika Lindqvist, Örebro Universitetssjukhus
Sofie Henecke, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Jessica Karlsson, Hallands sjukhus
Lisa Hansson Wettergren, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyd
Anna-Maria Svensson, Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyd