Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Presenterade posters
Klicka på rubriken för att läsa hela postern.

KostnadseffektivitetAvseende unilateralt cochleaimplantat till vuxna i Sverige1

Mutsa  Gumbie1, Emma Olin1, Bonny  Parkinson1, Ross Bowman2, Hafsa  Quadri 3, Henry  Cutler1, Hlif  Sigurgeirsdóttir Liljenberg 4.

1. Macquarie University Centre for the Health Economy, Sydney, Australia
2. Health Technology Analysts, Sydney, Australia
3. Cochlear Limited, Sydney, Australia
4. Cochlear Nordic AB, Mölnlycke, SwedenEffect of Staphylococcus Aureus on the NLRP3 Inflammasome, Caspase-1 and IL-1 β Expression in the Nasal Epithelial Cells in Chronic Rhinosinusitis

Amanj Saber1,2, Rashida Hussain 2, Sravya Nakka 3, Svante Hugosson 1,2

1. Örebro University, School of Medical Sciences, Örebro, Sweden
2.  Department of Otolaryngology, Örebro University Hospital, Örebro, Sweden
3.  Department of Microbiology and Immunology, Gothenburg University School of Medicine, Gothenburg, SwedenInförande av sentinelnodebiopsi vid munhålecancer

Olof Nilsson och Anna Oldaeus Almerén,  ÖNH-kliniken Örebro UniversitetssjukhusThe single-cell multidimensional landscape of tonsil lymphocytes in paediatric obstructive sleep apnoea

Isabella Sjölander 1, Jenny Mjösberg 2, Danielle Friberg 1, Anna Rao 2,  Johan Fehrm 2

1. Uppsala Universitet

2. Karolinska InstitutetÖkad kunskap om identifiering av personer som utsatts för våld i nära relationer.

Charlotte Olsson1, Camilla  Jönsson 2, Hanna  Trulsson 1

1. ÖNH-mottagningen, SUS Lund
2. ÖNH-mottagningen, SUS Malmö

Dyspnea Index: An upper airway obstruction instrument; translation and validation in Swedish

Eleftherios Ntouniadakis 1, Ole Brus 2, Mathias vion Beckerath 1

1. Department of Ear Nose and Throat, Faculty of Medicine and Health, Örebro University, SE 70182 Örebro, Sweden
2. Clinical Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine and Health, Örebro university, SE 70182 Örebro, Sweden

En bildguide för bedömning och handläggning av akuta tandskador

Hedvig  Olander 1, Harald  Broberg 2

1. ÖNH-kliniken Falu lasarett
2. Käkkirurgiska kliniken Falu lasarett

Sinonasal symptoms and health-related quality of life before and after endoscopic transsphenoidal pituitary surgery – a prospective study

Tobias Hallén 1, Thomas  Skoglund 1, Henrik Bergquist 2

1. Neurokirurgiska kliniken, Sahjlgrenska Universitetssjukhuset
2. ÖNH-kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Patientnöjdhet efter myringo- och ossikuloplastik. Data från ett nationellt kvalitetsregister.

Eva Westman, Per-Olof Eriksson, Malin  Berglund, Sara Olaisen, Rut Florentzson, Louise Bogered

Adenotonsillotomy versus adenotonsillectomy fortreating paediatric obstructive sleep apnea- effects on behavioural symptoms

Isabella Sjölander 1, Isabella Sjölander 1, Anna Borgström 2, Jan-Olov Larsson 2, Hans Smedje 2, Danielle Friberg 1

1. Uppsala Universitet
2. Karolinska Institutet

Fem års erfarenhet av "en bloc"-resektion av skallbastumörer med övergripande växt i form av multidisciplinärt samarbete vid "Enheten för främre skallbaskirurgi", Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Jerker Stigare 1, Adnan Lidian 1, Andres Rodriguez-Lorenzo 2, Olafur Gudjonsson 3

1. ÖNHkliniken, Akademiska sjukhuset
2. Plastikkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset
3. Neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset

Deletioner i mitokondrie-DNA är starkt associerade med postlingual debut av sensorineural hörselnedsättning hos patienter med mitokondriesjukdom

Johanna Elander 1, Elisabeth M McCormick 2,3, Maria Värendh 1, Karin Stenfeldt 1,4, Rebecca Rebecca 2,3, Zarazuela Zolkipli-Cunninghamn 2,3, Amy Goldstein 2,3, Marni J Falk 2,3, Johannes K Ehinger 1,5,6

1. Lund University, Skåne University Hospital, Department of Clinical Sciences Lund, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Lund, Sweden
2. Mitochondrial Medicine Frontier Program, Division of Human Genetics, Department of Pediatrics, Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
3. Department of Pediatrics, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania
4, 6 Lund University, Department of Clinical Sciences Lund, Logopedics, phoniatrics and audiology
5, 4 Department of Anesthesiology and Critical Care Medicine, Center for Mitochondrial and Epigenomic Medicine, The Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania
6, 5 Lund University, Department of Clinical Sciences Lund, Mitochondrial Medicine, Lund, Sweden

Bleeding frequency after tonsillectomy

Karl Knoph 1, Max Eriksson 1, Lovisa Farnebo1

1. ÖNH-kliniken i Östergötland

Matbolus på endoskopienheten - ett nytt arbetssätt

Liselotte Walsund, Mats Bende, Martin Oscarsson

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda mångbesökande patienter i akutsjukvård

Louise Hafsten 1, Annelie Raidla Lund 2

1. ÖNH-kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
2. Akutmottagningen, Östra sjukhuset, Göteborg

Esophageal dysphagia and reflux symptoms before and after oral IQoro® training

Mary Hägg 1, Lita Tibbling 2, Thomas Franzén 3

1. ÖNH, Tal & Svälj Center, Hudiksvalls sjh/Center f forskning och utveckling Uppsala Universitet
2. Öron-Näs och Hals kirurgi, huvud och halskirurgi, Linköpings universitetssjukhus3 Kirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Oral neuromuscular training relieves hernia-related dysphagia and GERD symptoms as effectively in obese as in non-obese patients

Mary Hägg 1, Thomas Franzén 2, Lita Tibbling 3, 

1. Speech and Swallowing Centre, ENT, Hudiksvall Hospital, Hudiksvall, Sweden; Centre for Research and Development, Uppsala University/Region Gävleborg, Sweden.
2. Experimental Medicine, Surgery, Linköping University, Vrinnevi Hospital, Norrköping, Sweden
3. Experimental Medicine, Surgery, Linköping University, University Hospital, Linköping, Sweden

BCI - Tre års uppföljning

Måns Eeg-Olofsson 1, Ann-Charlotte Persson 2, Sabine Reinfeldt 3, Bo Håkansson 3, Karl-Johan Fredén-Jansson 3

1. ÖNH-kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Göteborg
2. Habilitering och Hälsa, Västra Götalandsregionen3 Chalmers Tekniska Högskola, Avdelningen för medicinska signaler och system

Downregulation of TAP1 in Tumor-Free Tongue Contralateral to Squamous Cell Carcinoma of the Oral Tongue, an Indicator of Better Survival

Nima Attaran, Gu Xiaolian, Coates Philip J, Robin Fåhraeus, Linda Boldrup, Torben Wilms, Lixiao Wang, Nicola Sgaramella, Katarina Zborayova, Karin Nylander

Facial nerve palsy And Cortisone Evaluation in children – the FACE study

Sofia  Karlsson 1, Elin Marsk 2, Malou Hultcrantz, Barbro Hedin Skogman1

1. Region Dalarna
2. Karolinska Universitetssjukhuset

Occupational exposure and the risk of developing Chronic Rhinosinusitis - the Telemark population study

Johan  Hellgren 1, Ulrika Clarhed 1, Helena Johansson 2, Martin Svendsen 3, Kjell Torén 4, Anne Kristin Fell 3

1. ÖNH-kliniken Sahlgrenska
2. Mary McKillop Institute for Health Research, Australian Catholic University, Melbourne, Australia
3. Arbets- och miljömedicin, Telemark Sykehus, Norge4 Arbets- och miljömedicin Sahlgrenska