Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att skicka in ditt abstract till ÖNH-dagarna!

Nedan hittar du all information du behöver inför att förbereda ditt abstract.

Deadline för inskick av abstract är den 1 februari 2021
Besked om godkänt abstract skickas ut senast den 1 mars 2021


Även i år kommer Martha Persson Hennings pris delas ut till bästa föredrag och bästa poster! Läs mer om det här.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Therese på MKON, therese@mkon.se.


Instruktioner

Abstract utformas på svenska eller engelska och får max innehålla 250 ord. Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.

Dela upp abstractet enligt följande.
- Bakgrund: Syftet med studien.
- Material och metod
- Resultat: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
- Slutsats: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas. 

Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Första gången ett produktnamn används skall det åtföljas av det generiska namnet t.ex. Losec® (omeprazole)

Abstract sänds in elektroniskt via konferensens hemsida. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i texten.
Ändringar kan göras fram till abstract deadline 1 februari 2021.

Eventuella tabeller och figurer bifogas sist i formuläret (en (1) fil per abstract).

Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommittén, som beslutar om det blir en muntlig eller poster presentation. Abstract som godkänts för publicering av författare visas elektroniskt på hemsidan och i appen.

Det är tillåtet att anmäla mer än ett abstract. Insändande av abstracts per fax eller brev godkänns ej.


Presentation av godkänt abstract

Godkända abstract presenteras som posters eller muntlig presentation. Presenterande författare måste anmäla sig till konferensen efter att besked om godkänt abstract getts. Om presenterande författare ej är anmäld innan den 15 april 2021 stryks abstractet. 


Poster

Storlek på posters är bredd; 90 cm x höjd; 115 cm. Vetenskapliga posters sitter uppe från onsdag till fredag. Hos personalen i registreringsdisken får ni information om vart din poster ska hängas upp och material för uppsättning.

Alla posters presenteras på onsdag den 19 maj kl. 13.00-15.00. Mer information om i vilken ordning presentationerna sker skickas ut till den presenterande författaren (den som skickat in abstractet).

Behöver du hjälp med att printa din poster?
Då hjälper vi gärna till!
Maila din tryckfärdiga PDF till therese@mkon.se så trycker vi den (i storlek 70x100 cm, stående format) och levererar den till Conventum i Örebro. Pris 1250 kr exkl moms. 


Fria föredrag

De fria presenteras på onsdag den 19 maj kl. 13.00-15.00. Mer information om i vilken ordning presentationerna sker skickas ut till den presenterande författaren (den som skickat in abstractet).