Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Information

Inflyttningstider
Tisdag 18 maj kl. 17.00-20.00 och onsdag 19 maj kl. 08.00-09.00.

Demonteringstid
Fredag 21 maj kl. 14.00-17.00

Utställningens öppettider
Utställningen är öppen under mötesdagarnas öppettider. För mer exakta tider hänvisar vi till det vetenskapliga programmet.

Montermaterial
I er monter ingår ett bord (b:180, d:70, h:75cm) med duk, en stol, el samt trådlöst internet. För ytterligare
beställningar kontakta Monterservice. Se här för beställningar. För frågor maila Tom på Conventum

Godshantering på plats:
Godsadress och märkning
Conventum Kongress
ÖNH dagarna 2021
Namn, företag, monternummer.
Telefonnummer till monteransvarig
Fabriksgatan 17, 702 23 Örebro

Gods kan tas emot tidigast fredag 14 maj kl.08,00-16,00
Godset tas emot av Conventum och levereras till din monter. Telefon till vaktmästare: 019-766 45 48.

Brandsäkerhet
Det är förbjudet att blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler. Monterväggar och tak skall utföras i svårantändligt, brand-klassat samt av statens planverk godkänt material. Stearin-, värmeljus och brinnande lyktor är inte tillåtna eftersom det kan orsaka rök, ånga eller högvärme.
Det är inte tillåtet för utställare att: fästa spikar, skruvar, krokar, stift, nubb eller liknande i golv, väggar, trappor eller avsatser, placera föremål utanför sitt monterområde, låta dekorationer och dylikt överstiga den maximihöjd på 2,5 m. Vi rekommenderar istället kontorstejp, frystejp eller häftmassa. Om det skulle bli märken ersätter ni själva Conventum för detta.
Förtäring
Alla kaffepauser och luncher ingår till er under mötet det kommer ställas fram ca 20 minuter innan
ordinarie tid till er utställare. Så att ni ska kunna äta/fika under tiden deltagarna är på föreläsningar.
Monterservering
Det är inte tillåtet att bjuda besökarna på medhavd mat eller alkohol i montrarna. Godis och frukt är
tillåtet. Tänk dock på att det kan finnas deltagare som har luftburen allergi mot t.ex. nötter eller citrusfrukter.
Städning
Utställare ansvarar själv för städning i den egna montern. Monterstädning kan annars beställas via
Conventums monterservice.
Parkering
Gatuparkering och parkeringshus finns i närheten av Conventum. Lämpliga parkeringshus är under Conventum Arena och i Södergaraget på Änggatan.
Försäkring
Utställare ansvarar för sitt eget gods före, under och efter mötet. Normalt sett har ni som utställare en egen företagsförsäkring som ger ett bra skydd. Montrarna omfattas av Conventums allmänna försäkring. Vid frågor om detaljer kontakta oss.