Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

Sveriges Neuropsykologers Förenings Riksstämma 2020

22-24 januari

Professor Barbara A. Wilson, OBE, PhD, DSc, CPsych, FBPsS, FmedSC, AsSS, är en klinisk neuropsykolog som har fyrtio års erfarenhet av hjärnskaderehabilitering. Hon har publicerat 26 böcker, över 200 peer-reviewade artiklar, 123 bokkapitel och åtta neuropsykologiska test. Hon har vunnit många utmärkelser för sitt arbete, däribland en brittisk imperieorden av drottningen 1998 för utfört arbete inom rehabilitering samt fem lifetime achievement awards från bland annat British Psychological Society och International Neuropsychological Society.

September 2011 tilldelades hon Ramon Y Cahal award av International Neuropsychiatric Association. December 2014 mottog hon en hedersutmärkelse av Cordobas universitet i Argentina. December 2014 mottog hon M.B. Shapiro award av The Division of Clinical Psychology, som är en del av The British Psychological Society, för framstående bidrag inom fältet klinisk psykologi.

Hon är redaktör för tidskriften “Neuropsychological Rehabilitation” som hon grundade 1991, och 1996 grundade hon The Oliver Zangwill Centre for Neuropsychological Rehabilitation. Ett rehabiliteringssjukhus i Quito, Ecuador är döpt efter henne. För närvarande är hon ordförande i The UK Encephalitis Society och är ledamot i The World Federation of Neuro Rehabilitation.

Hon är hedersprofessor vid University of Hong Kong, the University of Sydney och the University of East Anglia. Hon har emottagit trettio forskningsanslag. Hennes arbete har resulterat i förändrad klinisk praxis; som ett resultat av en RCT-studie som utvärderade ett personsökarsystem för att förbättra vardaglig funktion hos personer med minnes- och planeringssvårigheter implementerades detta i den ordinarie vårdkedjan i Storbritannien.

Giacomo Rizzolatti är professor emeritus i humanfysiologi vid Parma universitet i Italien och seniorforskare i teamet som upptäckte spegelneuronerna i frontala och parietala hjärnbarken hos makak-apor.

Publications

The total number of publications of GR in international peer-reviewed journals in the period 2004-2015 is 81. The total number of citations is 82.389. The most cited paper is the article Rizzolatti Craighero with 5620 citations.

Fellowships  and awards

Fullbright scholarship 1980;
Golgi Award for Studies in Neurophysiology, Academia Nazionale dei Lincei 1982;
Member of Academia Europaea, 1989
Laurea Honoris Causa, University Claude Bernard  Lyon, France 1999
Prize “Feltrinelli” for Medicine, Accademia Nazionale dei Lincei 2000
Member of the American Academy of Arts and Sciences 2002
Member of Accademia Nazionale dei Lincei 2002
Foreign member of the Académie Francaise des Sciences 2005
Herlitzka Prize for Physiology, Accademia delle Scienze Torino 2005
Laurea Honoris Causa, University St. Petersburg, Russia 2006
Grawemeyer Prize for Psychology, University of Louiseville, USA 2007
Prix IPSEN, Neuroplasticity, Fondation IPSEN Paris 2007
Laurea Honoris Causa, Katholieke Universiteit Leuven 2009

Lars Nyberg är professor i psykologi samt neurovetenskap vid Umeå Universitet. Han är föreståndare för Umeå Center for Functional Brain Imaging (UFB) där forskningsprojekt om hjärnans funktioner i relation till kognitiva funktioner är ett centralt tema. Nybergs egen forskning utgår i hög grad från Betula-projektet, som han varit verksam inom sedan dess start i slutet på 1980-talet, och han fungerar idag som PI för projektet. Ett stort pågående projekt handlar om att låta Betuladeltagare genomgå strukturell och funktionell hjärnavbildning. Därmed kan variation i minnesförsämring I åldrandet relateras till hjärnförändringar, genetik och livsstilsfaktorer. Sedan 2008 är Nyberg medlem av Kungliga Vetenskapsakademin (KVA).

Ola Hermanson växte upp i Norrköping och gick läkarlinjen i Lund 1987-90. Forskarutbildning i Linköping, flyttade sedan till San Diego för postdoktoral träning vid University of California, San Diego (UCSD) 1997-2002, innan han rekryterades till Karolinska Institutet 2002/3 där han har fast anställning som forskargruppledare sedan 2009. Han har publicerat över 70 vetenskapliga artiklar, inklusive artiklar i Nature, Nature Neuroscience, PNAS mm. Han har handlett runt 25 doktorander och 10-talet postdocs, och medverkat i en rad olika aktiviteter vid KI, inklusive etablerandet av Ming Wai Lau Center (MWLC) i Hongkong och ett fellowship för utbyte mellan KI och Toronto baserat på en donation från hockeylegenden Mats Sundin. Hermansons forskning fokuserar på neuroutveckling och utmognad av stamceller med betydelse för psykiatrisk och neurologisk sjukdom liksom tumörer i nervsystemet. Hans grupp har också utvecklat många tekniker för studier av epigenetik och stamceller, inklusive 3D bioprinting.

Åsa Petersén är professor i neurovetenskap på Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och överläkare i psykiatri på Region Skåne. Hon leder Huntingtoncentrum (www.huntingtoncentrum.se) och är ansvarig för det kliniska Huntingtonteamet på Neurologimottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund. Hennes forskargrupp studerar de neurobiologiska mekanismerna bakom tidiga psykiatriska symtom vid Huntingtons sjukdom. Genom att kombinera experimentella och kliniska studier har Peterséns forskning visat nya och spännande förändringar i hjärnans hormoncentral hypotalamus.

Ingrid Tonning Olsson tog examen 1995 från psykologprogrammet vid Lunds Universitet, blev specialist i neuropsykologi 2013 och filosofie doktor 2015 med en avhandling med titeln: ”Beyond survival - cognition after pediatric brain tumor”. Större delar av sitt yrkesverksamma liv har hon arbetet på Skånes universitetssjukhus, sektionen för neuropediatrik där hon gjort neuropsykologiska utredningar av barn och ungdomar med neurologiska sjukdomar, framför allt hjärntumörer och epilepsi. Under tre år, 2016-2019, bedrev hon postdoktoral forskning på St Jude Children’s Research Hospital i Memphis Tennessee, USA, ett av världens ledande barncancerforskningsinstitut. Under sin tid där har hon publicerat artiklar om kognition hos överlevare av olika typer av barncancer; Wilms tumörer och mjukdelstumörer, samt om faktorer som bidrar till sämre kognitiv prestation hos överlevare av barncancer, t.ex. smärta och sömnsvårigheter. Hennes föredrag kommer att omfatta en översikt av området kognition efter barncancer samt en motivering till varför detta är en viktig fråga för neuropsykologer i gemen och inte bara för dem som är direkt knutna till barnonkologi.

Edmund Sonuga-Barke
After a year as a research psychologist at the University of London, Sonuga-Barke was appointed to a lectureship at the Institute of Psychiatry in 1988. The next year, he moved to the University of Southampton where he was lecturer (1989–95), reader (1995–97) and professor (from 1997) of developmental psychopathology. He was head of Southampton's Department of Psychology from 1997 to 2002. In 2017, Sonuga-Barke joined King's College London as Professor of Developmental Psychology, Psychiatry and Neuroscience. In 2016, he was elected a Fellow of the Academy of Medical Sciences and in 2018 he was elected a Fellow of the British Academy, the United Kingdom's national academy for the humanities and social sciences. His research focuses on "The developmental psychopathology and neuroscience of child and adolescent mental health and disorder"

Pia Tallberg tog examen 1992 från psykologprogrammet vid Lunds Universitet, blev specialist i neuropsykologi 2007 och påbörjade doktorandstudier 2012 med det longitudinella forskningsprojektet Prospektive validity of neurocognitive assessment methods in childhood ADHD. Pia har främst varit verksam inom Barn- och ungdomshabiliteringen och Barn- och ungdomspsykiatrin med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. På senare år har hon arbetat med vårdutveckling regionalt samt som adjungerad lektor på Psykologprogrammet på Lunds universitet. Hennes föredrag kommer att handla om neuropsykologisk utredning av ADHD; hur användbara är neuropsykologiska testmetoder för att ställa diagnos ADHD, hur stabila är testresultaten över tid och vad kan ett testresultat säga om prognosen?

Sara Ytterbrink Nordenskiöld är leg psykolog och arbetar på Habiliteringens resurscenter inom region Stockholm. Med sin bakgrund i RFSU har hon påbörjat en master i sexologi vid Malmö Högskola. Under tiden hon arbetat på Habiliteringen i Dalarna och i Stockholm har hon fördjupat sina kunskaper i sexuell och reproduktiv hälsa för personer med funktionsnedsättning. Sara har varit aktiv i funkisrörelsen under många år.

Tove Lundberg, fil dr och leg psykolog, arbetar som vikarierande lektor vid Institutionen för psykologi vid Lunds Universitet. Tove disputerade 2017 med avhandlingen ”Knowing bodies: Making sense of Intersex/DSD a decade post-consensus” vid Psykologiska Institutionen på Universitetet i Oslo. Toves forskning utgår i huvudsak från feministiska, kritiska och hbtq(i)-psykologiska perspektiv. Tove var också en av tre redaktörer för boken "HBTQ+: Psykologiska perspektiv och bemötande” som utkom 2017.