Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Bästa poster kommer att koras under konferensen!


Anmälan är nu stängd.

Svar erhålles 24 januari 2018 - Besked om godkänt abstract skickades ut den 18 januari. 
Kontakta Anna på MKON, anna@mkon.se, om ditt besked inte kommit fram


Instruktioner

 • Abstract utformas på svenska eller engelska och får max innehålla 250 ord.
 • Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.
 • Dela upp abstractet enligt följande.
  - Bakgrund: Syftet med studien. Helst mycket kort.
  - Material och metod
  - Resultat: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
  - Slutsats: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas. 
 • Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Första gången ett produktnamn används skall det åtföljas av det generiska namnet t.ex. Losec® (omeprazole)
 • Abstract sänds in elektroniskt via konferensens hemsida. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i texten. Ändringar kan göras fram till abstract deadline (10 januari 2018).
 • Eventuella tabeller och figurer bifogas sist i formuläret (en (1) fil per abstract).
 • Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommitté, som beslutar om det blir en muntlig eller poster presentation. Abstract som godkänts för publicering av författare visas elektroniskt på hemsidan och i appen.
 • Det är tillåtet att anmäla mer än ett abstract.
 • Insändande av abstracts per fax eller brev godkänns ej.


Presentation av godkänt abstract

Godkända abstract presenteras som posters eller muntlig presentation. Presenterande författare måste anmäla sig till konferensen efter att besked om godkänt abstract getts. Om presenterande författare ej är anmäld innan den 1 mars stryks abstractet. 


Poster

Storlek på posters, bredd, 70 cm x höjd, 100 cm. Vetenskapliga posters sitter uppe från onsdag till fredag. Hos personalen i registreringsdisken får ni information och material för uppsättning m.m.

Postrarna presenteras i postersessionen på onsdagen den 11 april. 


Muntlig presentation

Varje muntlig presentation får 10 minuter till presentation och sedan kommer 5 minuter att anslås till diskussion. 
Tekniker finns på plats och hjälper dig med uppladdningen av presentationen. Ta därför med dig din presentation på ett USB-minne och lämna till teknikerna senast 3 timmar innan din presentation. Fråga personalen i registreringsdisken vart teknikerna sitter så hjälper dem dig. 

De muntliga föredragen presenteras på onsdagen den 11 april.


Funktioner i appen att använda under din presentation

På plats kommer vi att ha en app med funktionerna ”Fråga moderator” samt ”Mentometer”. Klicka på nedan länkar för att ladda ner intstruktioner om hur detta fungerar. 

Mentometer

Fråga moderator


Har ni frågor eller funderingar angående ovan är ni välkomna att ta kontakt med Anna Zetterholm på MKON, anna@mkon.se.