Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Professor Patrick J Gullane, Toronto.

CM, OOnt, MB, FRCSC, FACS, FRACS (Hon), FRCS (Hon), FRCSI (Hon)

Patrick Gullane är född på Irland och tog där läkarexamen från universitetet i Galway. Fellowship i ÖNH, huvud och halskirurgi i Pittsburgh och New York på 1970-talet. Sedan 1980-talet verksam i Toronto och innehar Wharton Chair Head and Neck Surgery. Gullanes kliniska verksamhet är alltjämt omfattande men har tillåtit att tala i 85 länder som inbjuden huvudgäst. Författare till tio läroböcker och 339 artiklar i Web of Science, H-index 50. Utsågs 2010 till Member to the Order of Canada av Governor General of Canada.

Michael Strupp, professor neurologi, University Hospital, Munchen

MD, FRCP, FANA, FEAN

Läkarexamen från universiteten i Aachen, Tyskland och Rochester, USA. Neurofysiologisk forskning i Houston, Montpellier och Munchen. Specialistutbildad i neurologi i Munchen. Känd i ÖNH kretsar för kontrollerade studier av vestibulär rehabträning vid vestibularisneurit och senare även steroidbehandling vid samma sjukdom. Författare till fem läroböcker och 409 artiklar i Web of Science, H-index 43. Erhöll Hallpike-Nylen Award 2016 från Barany Society.

Margereth Björklund

Margereth Björklund är sjuksköterska sedan 1971 och har arbetat inom ÖNH i 30 år. Sedan 1999 utbildat sjuksköterskor som adjunkt på Högskolan i Kristianstad och Jönköping University. År 2010 disputerade Margereth på NHV i Göteborg med avhandlingen ”Att leva med huvud- och halscancer: främjande av hälsa och välbefinnande i vardagslivet”. Pågående forskning handlar om upplevelser av FLOW hos personer med huvud- och halscancer.

F. Gigi Osler, ÖNH-kirurg, docent, University of Manitoba, Kanada

BScMed, MD, FRCSC

Dr. Osler är utbildad vid University of Manitoba i Kanada. Hon är idag aktivt involverad i CHKV, en välgörenhet som hjälper barn i Vietnam, och har varit volontär i Afrika för att hjälpa till att utbilda andra kirurger. År 2017 fick hon utmärkelsen Health or Safety Promotion som erkännande av hennes ansträngningar att utveckla och genomföra program för att stödja läkarnas hälsa och välbefinnande.

Heidi Stensmyren

Heidi Stensmyren är ordförande i Sveriges Läkarförbund sedan 2014 och har suttit med i förbundets centralstyrelse sedan 2006. Hon specialistläkare inom anestesi vid Danderyds sjukhus. Heidi kommer att delta tillsammans med Gigi Ossler, ordförande i Kanadas Läkarförening under torsdagens föreläsning " Stress factors in the medical profession and how to adress them”.

Jenny Theorell-Haglöw

Jenny Theorell-Haglöw är sjuksköterska och har arbetat inom lungmedicin och sömnmedicin i över 15 år. År 2009 disputerade hon vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Sleep and sleep-disordered breathing in women. Associations with daytime symptoms and metabolism”. Förutom epidemiologisk forskning inom sömn och sömnapné och kopplingar till metabolism har hon också i samband med postdoc vid Woolcock Institute of Medical Reseach, Sydney, medverkat i lab-baserad forskning kring skiftarbete och metabolism. Hennes pågående forskning handlar nu om sömn, sömnapné och kost.