Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Professor Patrick J Gullane, Toronto.

 CM, OOnt, MB, FRCSC, FACS, FRACS (Hon), FRCS (Hon), FRCSI (Hon)

Patrick Gullane är född på Irland och tog där läkarexamen från universitetet i Galway. Fellowship i ÖNH, huvud och halskirurgi i Pittsburgh och New York på 1970-talet. Sedan 1980-talet verksam i Toronto och innehar Wharton Chair Head and Neck Surgery. Gullanes kliniska verksamhet är alltjämt omfattande men har tillåtit att tala i 85 länder som inbjuden huvudgäst. Författare till tio läroböcker och 339 artiklar i Web of Science, H-index 50. Utsågs 2010 till Member to the Order of Canada av Governor General of Canada.

Professor Bruce J Gantz

MD

Efter grundutbildning i USA och fellowship hos Dr Ugo Fisch i Zürich flyttade Bruce J Gantz tillbaka till ÖNH-kliniken, univ of Iowa, där han sedan dess bedrivit forskning kring bland annat CI, ansiktsförlamning, skallbaskirurgi och kolesteatom. Han är en världsauktoritet inom sitt område och har erhållit många priser och utmärkelser genom åren. Hans publikationer omfattar mer än 240 artiklar och har dessutom medverkat i 58 böcker. 

Michael Strupp, professor neurologi, University Hospital, Munchen

MD, FRCP, FANA, FEAN

Läkarexamen från universiteten i Aachen, Tyskland och Rochester, USA. Neurofysiologisk forskning i Houston, Montpellier och Munchen. Specialistutbildad i neurologi i Munchen. Känd i ÖNH kretsar för kontrollerade studier av vestibulär rehabträning vid vestibularisneurit och senare även steroidbehandling vid samma sjukdom. Författare till fem läroböcker och 409 artiklar i Web of Science, H-index 43. Erhöll Hallpike-Nylen Award 2016 från Barany Society.

Margereth Björklund

Margereth Björklund är sjuksköterska sedan 1971 och har arbetat inom ÖNH i 30 år. Sedan 1999 utbildat sjuksköterskor som adjunkt på Högskolan i Kristianstad och Jönköping University. År 2010 disputerade Margereth på NHV i Göteborg med avhandlingen ”Att leva med huvud- och halscancer: främjande av hälsa och välbefinnande i vardagslivet”. Pågående forskning handlar om upplevelser av FLOW hos personer med huvud- och halscancer.

F. Gigi Osler, ÖNH-kirurg, docent, University of Manitoba, Kanada

BScMed, MD, FRCSC

Dr. Osler är utbildad vid University of Manitoba i Kanada. Hon är idag aktivt involverad i CHKV, en välgörenhet som hjälper barn i Vietnam, och har varit volontär i Afrika för att hjälpa till att utbilda andra kirurger. År 2017 fick hon utmärkelsen Health or Safety Promotion som erkännande av hennes ansträngningar att utveckla och genomföra program för att stödja läkarnas hälsa och välbefinnande.

Dr. Pádraig Kitterick, Associate Professor

Pádraig is an Associate Professor in the School of Medicine, University of Nottingham. Pádraig graduated from the Conservatory of Music and Drama in Dublin with a Bachelor in Music Performance and received a Fellowship of Trinity College London in Piano. He completed an MSc in Music Technology at the University of York and later gained his PhD in Psychology on the neuroscience of hearing in older adults. Pádraig held a post-doctoral research fellowship in the Department of Psychology in York on the listening skills of cochlear implant users and developed a clinical apparatus for the assessment of spatial hearing in implanted children and adults. Pádraig joined the University of Nottingham in 2012 and established the cochlear implant research area in the National Institute for Health Research (NIHR) Nottingham Hearing Biomedical Research Unit. Pádraig now leads research on severe-profound hearing loss in the NIHR Nottingham Biomedical Research Centre. His research involves evaluating the effectiveness and cost-effectiveness of interventions for severe-profound hearing loss and measuring hearing-related changes in health-related quality of life. His team have recently been awarded an NIHR grant to assess the feasibility of conducting a randomised controlled trial of bilateral cochlear implantation in adults.

Stefan Stenfelt

Stefan Stenfelt är för närvarande professor och leder gruppen för tillämpad hörselforskning vid Linköpings Universitet. Han har civilingenjörsexamen i medicinsk teknik (M.Sc. EE) från Chalmers i Göteborg där han även erhöll sin doktorsgrad (PhD) 1999. Efter att ha doktorerat på benledningsfysiologi spenderade han ett par år vid Stanford University i Kalifornien där han arbetade med ljudtransmission i den mänskliga skallen och örat. Stenfelt har betydande publiceringar inom hörsel via benledning med över 90 publikationer i internationella peer-review granskade tidskrifter, flertalet bokkapitel och åtskilliga konferensbidrag. Förutom intresset för benledning forskar Stenfelt inom hörseldiagnostik, hörselfysiologi, hörapparater och kognitiv hörselvetenskap.

Heidi Stensmyren

Heidi Stensmyren är ordförande i Sveriges Läkarförbund sedan 2014 och har suttit med i förbundets centralstyrelse sedan 2006. Hon specialistläkare inom anestesi vid Danderyds sjukhus. Heidi kommer att delta tillsammans med Gigi Ossler, ordförande i Kanadas Läkarförening under torsdagens föreläsning " Stress factors in the medical profession and how to adress them”.

Jenny Theorell-Haglöw

Jenny Theorell-Haglöw är sjuksköterska och har arbetat inom lungmedicin och sömnmedicin i över 15 år. År 2009 disputerade hon vid Uppsala universitet med avhandlingen ”Sleep and sleep-disordered breathing in women. Associations with daytime symptoms and metabolism”. Förutom epidemiologisk forskning inom sömn och sömnapné och kopplingar till metabolism har hon också i samband med postdoc vid Woolcock Institute of Medical Reseach, Sydney, medverkat i lab-baserad forskning kring skiftarbete och metabolism. Hennes pågående forskning handlar nu om sömn, sömnapné och kost.

Inger Hansson

Som föreläsare vill jag beröra. Min övertygelse är att om åhörarna får skratta emellanåt trots att budskapet är allvarligt så lyssnar man bättre. Humor är en bristvara på många arbetsplatser. Skrattet sammanför oss människor och vi arbetar bättre tillsammans om vi kan ha roligt under tiden.

Våga mer, än du törs! 

  • om självkänsla & stolthet
  • om kommunikation
  • om hur vi ska få tiden att räcka till
  • om hur vi kan undvika energitjuvar såsom missförstånd, missnöje och oro
  • om hur vi ska finna balansen i livet
  • om hur vi kan starta lugn- och rosystemet

  • http://ingerhansson.com