Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Svensk Ortopedisk Förening (SOF)

En förening för läkare med intresse för ortopedi

Svensk Ortopedisk Förening (SOF) grundades ursprungligen 1944 som Svenska Ortopedförbundet.
SOF:s övergripande mål är att vara en förening för läkare med intresse för ortopedi. Föreningen ingår som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) och är specialitetsföreningen för ortopedi inom Sveriges läkarförbund (SLF).

Läs mer om SOF och hur du blir medlem här.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet för mötet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till ”Ortopediveckan”. Ansvaret för att arrangera årsmötena har vandrat mellan flera ortopedkliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel. Senaste åren har veckan även innehållit specifika program för andra yrkesgrupper än läkare.