Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Posterpresentationer

Klicka på rubriken för att läsa om varje poster. Om det inte finns någon länk till postern godkänner inte författaren publicering. Presentationerna under postersessionen den 28 augusti kommer att presenteras enligt ordningen nedan.

Utveckling av ett nytt Dupuytrenspecifikt patientrapporterat utfallsmått:  Ett studieprotokoll
David Eckerdal

Kan av formgjutna fotbäddar minska kvarstående ländrygg- och bensmärta hos patienter  som opererats för lumbal spinal stenos? En kvasiexperimentell jämförande studie
Katarina Dennis

Kirurgi för akillesinsertalgi: liknande kliniska resultat men stora ekonomiska skillnader med ultraljudsledd kirurgi jämfört med Nunley-metoden - en retrospektiv kohortstudie
Louise Lindén

”Axelprotes – information inför operation” – en digital patientinformation i 1177/Stöd och Behandling
Matilda Söderlund

Factors associated with empowerment after participating in a supported osteoarthritis self-management program: an explorative study
Karin Sturesdotter Åkesson

Jämförelse av skörhetsskalors förmåga att predicera ogynnsamma utfall
Maximilian Forssten

FRAMTIDENS PATIENTSÄKERHETSSYSTEM ÄR HÄR  - Ett nytt verktyg som visualiserar luftburna bakterier i realtid, stödjer en lärande kultur över tid och minskar infektioner över tid
Johan Nordenadler

Följsamheten till perioperativa infektionsförebyggande rekommendationer – en mixad metodstudie
Anette Nyberg

The clinical profiles of people with knee osteoarthritis with or  without a prior knee surgery. A registry-based study from the  Swedish Osteoarthritis Register with 77 000 individuals
Therese Jönsson

No association between depression and outcome in pain after participation in a first-line intervention program for hip and knee osteoarthritis. A study from the Swedish Osteoarthritis Register
Kristin Gustafsson

Register-based Study of 1-year Postoperative Results After Surgical Treatment of Adult Acquired Flatfoot Deformity
Maria Cöster och Isam Atroshi

Frailty, sarcopenia and inactivity – associations with mortality, complications and mobilization after a fall injury
Astrid Adnervik

Manliga fotbollsspelare som opererat korsbandet för 6−9 år sedan har nedsatt aktivitetsnivå, knäfunktion och över en tredjedel har ådragit sig en ny korsbandsskada
Anne Fältström

Prevalent neck and back pain are associated with pain also 5 years later in elderly men
Henrik Damm

Reoperationer och komplikationer vid artroskopisk meniskkirurgi i Södra Skåne
Fredrik Boric-Persson

Risk factors for Atypical Femur Fractures in patients with and without bisphosphonate treatment
Jörg Schilcher

Inverkan av fysisk aktivitet på nivån av biopartiklar i operationsrumsmiljö
Harald Brismar

Luftrenhet över dygnet på ortopedisk operationsavdelning
Harald Brismar

Risk för fördröjd återgång i arbete efter operation med volar eller kombinerad volar och dorsal platta vid distal radiusfraktur: sekundäranalys av en randomiserad studie
Erik Noppa

Calcaneus Fractures, Epidemiology and Treatment– Ten Years of experience from the Swedish Fracture Register
Anna Rubenson

Återgång till spel efter främre korsbandsrekonstruktion inom svensk elitfotboll
Daniel Castellanos Dolk

Nationell kartläggning av främre korsbandsrekonstruktioner hos högpresterande idrottare i Sverige
Daniel Castellanos Dolk

Vilken typ av studiedesign ha använts i de ortopediska avhandlingarna 2019-2023?
Isam Atroshi

Stora skillnader i rekommendationer om fysisk aktivitet efter knäprotesoperation – en nationell kartläggning
Elin Östlind