Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Information om abstrakt

Abstraktinlämningen är nu stängd och bedömningsprocessen har påbörjats. 

Viktiga datum
8 mars: Abstraktanmälan öppnar
1 maj: Abstrakt deadline blev förlängt till 12 maj
7 juni: Besked om godkänt abstrakt meddelas

Abstrakt sänds in elektroniskt genom hemsidan. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstraktnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändrigar i texten. Ändringar kan göras fram till abstrakt deadline (1 maj 2024 förlängt till 12 maj 2024).

Instruktioner
- Abstrakts till Ortopediveckan ska i första hand skrivas på svenska men engelska accepteras. Muntliga presentationer, liksom posters, ska dock enbart ske på svenska.
- Presentationsform meddelas i samband med besked om antaget abstrakt.
- Max 250 ord.
- Figurer eller tabeller ska bifogas i anmälan.
- Det åligger författaren att ansvara för att ett komplett och korrekt abstrakt skickas in.
- All korrespondens sker med den person som inkommit med abstraktet, som i sin tur ansvarar för kommunikation med medförfattare.

Abstracts in Swedish are prefered, although English writing is accepted. All forms of abstract presentations should however be held in Swedish.

Bästa vetenskapliga bidrag
De 6 bästa abstrakten väjs ut av SOF styrelse samt mötets vetenskapliga programgrupp. Dessa får äran att presentera sina studier muntligt på Ortopediveckan under fredagen 30/8, exakt tid meddelas senare. I slutet av sessionen kommer publiken och en vetenskaplig expertgrupp att kora två vinnare. Bästa poster och Bästa fria muntliga presentation vinner 10 000 kr var.

Om du av någon anledning enbart vill medverka med en poster, dvs. inte vill bli utkorad till presentation, vänligen ange detta i abstraktanmälan.

Vid presentation av antaget abstrakt kommer mer information längre fram.

Vid eventuella frågor, kontakta Malin på malin@mkon.se.