Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Programportalen är nu stängd.
Deadline för att lämna in programförslag var den 7 december 2022INSTRUKTIONER FÖR ATT LÄMNA IN PROGRAMFÖRLAG TILL SFAI & ANIVA-VECKAN 2023.

Mötet har endast 1 programportal där alla förslag samlas upp och sedan väljs ut av den vetenskapliga kommittén.

Du behöver inte ha ett färdigt symposium med föreläsare, moderatorer och undertitlar för att föreslå ett symposium, men du har störst chans att bli utvald om förslaget är genomarbetat, fullständigt och deltagarna är namngivna och tillfrågade.

När du sänt in ett förslag via vårt formulär skickas ett automatiskt bekräftelsemail med kopia på ditt insända förslag till angiven email. Det finns möjlighet att lämna in ett obegränsat antal symposieförslag.

RIKTLINJER

Symposium har normalt 60-90 minuter till förfogande

2-4 föreläsare

1-2 st moderatorer

SFAI & AnIva-veckans program ska spegla professionens olika ämnesområden, ha jämn könsfördelning representera alla fakulteter och både spegla pågående svensk forskning och kliniska frågeställningar.

Förslagen bör ha jämn könsfördelning. Vid varje symposium ska minst en kvinna och en man bidra på scen. Går det inte att föreslå symposier med både manliga och kvinnliga föreläsare kan en kort motivering på minst 150 ord bifogas programföreslaget.

Det får inte förekomma förkortningar och produkt eller studienamn i titlarna

Föreläsare och moderatorer betalar en lägre registreringsavgift och står själv för övriga kostnader.
Inget arvode utgår, men föreläsaren kan ansöka om resebidrag upp till 1000 kronor exkl moms.

Symposiet hålls på svenska förutom om inbjuden utländsk gäst som inte talar eller förstår svenska deltar. I så fall skall hela symposiet hållas på engelska. Det kan dock ibland vara acceptabelt för vissa danska och norska föreläsare att tala på engelska men att lyssna på resten av symposiet på svenska – den utländska föreläsaren skall få bestämma.

Förslag på delmål för ST ska anges på förslaget. Detta gäller inte för förslag som huvudsakligen är inriktade mot sjuksköterskor.

Det finns en ruta där du kan fylla i en kortbeskrivning av ditt symposium.
Sista dag för att uppdatera programmet är den 22 februari 2023. Därefter publiceras programmet.


OM DITT FÖRSLAG BLIR ANTAGET

- Har dina föreläsare och moderatorer tackat ja till att engagera sig vid ditt symposium? Eller har du inte tillfrågat dem ännu? Då är det hög tid att ta tag i det nu!
- För att få en bredd på våra föreläsare och moderatorer så har vi satt ett maxantal om två engagemang/person. Hör efter hur många engagemang dina föreläsare och moderatorer har.
- Informera föreläsare och moderatorer att de har en lägre anmälningsavgift och att de själv ska göra sin anmälan via www.sfaianiva.se. Anmälan är obligatorisk för alla som skall komma in i kongresshuset.
- Informera föreläsare och moderatorer om att inget arvode utgår men att de kan söka resebidrag på upp till 1000 kr exkl moms. Instruktioner för ansökan skickas ut när föreläsaren anmält sig till mötet
- Du har möjlighet att finjustera ditt symposium i efterhand. Den 22 februari 2023 ska det finnas ett färdigt program för publicering på hemsidan och i appen. Den 15 augusti 2023 är sista dagen för mindre justeringar av programmet.
- Har någon föreläsare eller moderator meddelat att de endast kan deltaga vid en speciell tid eller dag? Meddela detta snarast till Lotta Ahlbertz (lotta@mkon.se), då det är viktigt för vår schemaläggning. 

Företagssymposium
Företag är välkomna att skicka in programförslag. Företag som får förslag accepterade ska antingen vara huvudsponsorer eller sponsorer (vid det lägre sponsorskapet tillkommer en extra avgift för att hålla symposium).
Huvudsponsorer har förtur.

VIKTIGA DATUM

7 december 2022 - Sista dag för att sända in förslag

10 januari 2023 - Besked om ditt förslag har godkänts för det vetenskapliga programmet 

22 februari 2023 - Samtliga symposium skall vara färdiga för publicering på hemsidan och i appen 


KONTAKT

Vid frågor går det bra att kontakta Lotta Ahlbertz, MKON, lotta@mkon.se, 0704-400802.