Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

Medicinteknikdagarna 2021

5-6 oktober

Maria Asplund

Maria Asplund leder en forskargrupp inom bioelektronisk mikroteknologi på Albert-Ludwigs- Universität i Freiburg, Tyskland, och har en gästprofessur vid Luleå Tekniska Universitet. Maria har erhållit personligt ERC Starting Grant och hennes team utvecklar metoder för att göra framtidens bioelektronik så liten att den kan placeras inne i hjärnvävnaden och interagera direkt med enskilda nervceller. Sådan teknologi kan bland annat användas för tankestyrda robotar, förbättrad sårläkning och även för konstgjord syn via stimulering direkt i synbarken. Maria Asplund kommer att tala om elektricitetens läkande förmåga, hur så kallade electroceuticals i framtiden kan komma att ersätta vissa läkemedelsbehandlingar och även vara en viktig byggsten för regenerativ medicin.

Mickael Tanter      
                     
Professor Mickael Tanter, Inserm, Paris, Frankrike, är den mest inflytelserika ultraljudsforskaren på 2000-talet. Hans uppfinningar ligger bakom företaget Supersonic imagine, produkter som Ultrafast Ultrasonic Scanner Aixplore och Fibroscan samt tekniker som ”shear wave elastography”, ”functional ultrasonic imaging” och ”ultrasound localization microscopy”. Mickael Tanter har varit inblandad i att bryta två grundläggande barriärer inom ultraljudsavbildningen; där både den spatiala och temporala upplösningen har förbättrats mer än 100 gånger. Mickael Tanter kommer att berätta om sin forskningsresa från hur de utvecklade plane wave imaging/ultrafast imaging till idag där de revolutionerar bildgivning av hjärna och möjliggjort funktionell ultraljudsavbildning av mänskliga hjärnan.

Sophia Zackrisson
 
Professor Sophia Zackrisson blev 2020 utsedd till årets cancerforskare med motiveringen ”enastående forskning om avancerad bilddiagnostik för cancersjukdomar samt för att hennes vetenskapliga insatser pekar mot en framtid där människa och datorer lär av varandra”. Sophia Zackrisson kommer att berätta om sin resa där hon har lett utvecklingen mot säkrare och känsligare mammografimetoder.

Emma Loven

Emma Loven har en bakgrund som managementkonsult och har arbetat med utvecklingsfrågor i hälso- och sjukvården sedan 2007. Emma har även varit ansvarig för innovationsverksamheten på Karolinska universitetssjukhuset och arbetar sedan 2017 som Utvecklings- och IT direktör på Södersjukhuset i Stockholm. Emma kommer att dela med sig av sina tankar kring vilka utmaningar som sjukvården står inför idag och även belysa de möjligheter som tekniken erbjuder oss för att komma tillrätta med några av dessa utmaningar.