Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

Medicinteknikdagarna 2021

5-6 oktober

Hur gick det för e-hälsan?


Regeringen satte år 2014 målet att Sverige ska bli bäst i världen år 2025 på att använda "e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd”. Det har nu gått sex år sedan målet sattes och vi undrar alla hur det gick med e-hälsan. I denna specialsession ger tre inbjudna talare sin syn ur ett regions-, industri- och akademiperspektiv.


1) Når vi målet med att bli bäst i världen på eHälsa år 2025?
Lena Kjerrman, enhetschef E-hälsotjänster, Region Skåne

2) Hembaserad EKG screening – framsteg och utmaningar
Martin Stridh, docent, Inst. för biomedicinsk teknik, Lunds universitet

3) Bortom buzzwords – hur blir ny teknik verksamhetsnytta och vad kan den åstadkomma?
Daniel Persson, innovationschef, Min Doktor

IT & Journalsystem

För närvarande står sjukvården i Sverige inför utmaningen att introducera nya journalsystem i sina verksamheter. Dessa system är mer än rena journalsystem utan kommer att koppla samman verksamheter, utrustning och information på ett nytt sätt. Sessionen kommer att diskutera olika aspekter av detta arbete.


1) Journalsystem och sjukvårdens utmaningar
Fredrik Jonsson

2) Det medicinska & kliniska perspektivet
Jonas Rudenstam (RVN), ordförande styrgrupp SUSSA

3) Det medicintekniska perspektivet
Alexander Jordansson - MT workstream lead SDV

Lab-on-a-chip teknik öppnar för ny klinisk diagnostik

Nya miniatyriserade analystekniker har revolutionerat biomedicin det senaste decenniet. Nu öppnar denna utveckling dörren för avancerad precisionsmedicin såväl som för decentraliserad diagnostik och hemsjukvård. I denna session ger vi några exempel på hur Lab-on-a-chip tekniker skapar förutsättningar för snabbare och bättre diagnostik i central lab såväl som i hemmet.

1) Ultraljudsgenererad blodplasma för point-of-care diagnostik
Torsten Freltoft, AcouSort

2) Digitala provstickor för snabb detektion av urinvägsinfektion i hemmet
Wouter van der Wijngaart, KTH

3) Multiplex vävnadanalys för precisionsmedicin
Tomas Björklund, LU

Regelverk och säkerhet

Medicintekniska regelverket har genomgått stora förändringar under 2021. Ny lag, förordningar och föreskrifter har trätt i kraft vilket medför att det har tillkommit nya krav som inriktar sig till tillverkare och användare av medicintekniska produkter.

Förändringar i medicintekniska regelverket, myndigheter informerar
Socialstyrelsen och IVO inspektionen för vård och omsorg föredrar nytt från respektive myndighet med fokus på hur nya krav som påverkar hälso- och sjukvård.

1.       Louise Follin Johannesson, jurist Socialstyrelsen

2.       Mattias Jalmlöv, medicinteknisk utredare IVO inspektionen för vård och omsorg

Tillämpning av MDR/IVDR, Hur påverkas vårdgivaren?
Nationella MT-säkerhetsnätverket arbetar med frågor kring implementering av medicintekniska regelverket. På uppdrag av Lfmt (ledningsnätverket för medicinteknik) har MT-säkerhetsnätverket tagit fram en rapport med förslag på åtgärder inför tillämpning av EU förordning MDR 2017/745 inom hälso- och sjukvården. Rapporten är publicerad på Lfmts hemsida.www.lfmt.se


MT-säkerhetsnätverket presenterar resultat från rapport samt pågående aktiviteter kring tillämpning av MDR 2017/745.

1.       Egentillverkning, Per Jonsson, Region Västerbotten

2.       Reprocessing av engångs produkter, Niklas Fridolf, Region Västra Götaland

3.       Specialanpassning, Caroline Hagström, Region Örebro län

4.       Spårbarhet, Vesna Malmberg, Region Skåne

5.       Upphandling, Jessika Ylven, Region Västra Götaland - Henrik Roos, Region Sörmland

6.       Ekonomiska aktörer, Maria Henkel, Region Västernorrland


Framtidens vårdbyggnader, vilken roll spelar medicinsk teknik? 

I Sverige har det under de senaste åren byggts och fortsätter att byggas nya sjukvårdsbyggnader i högt tempo. Enligt en statlig utredning kommer det att byggas för mer än 100 miljarder på några års sikt. Vilken roll spelar medicinsk teknik vid planering och byggnation? Frågeställningen gäller teknologin men också hur organisationerna använder sig av den specialistkunskap som finns inom de medicintekniska avdelningarna. I denna session får vi höra företrädare från några större sjukvårdsbyggen som ger sin syn på den medicintekniska involveringen men också företrädare för den medicintekniska disciplinen. Sessionen avslutas med en paneldebatt.

1, Peter Lanbeck, Enhetschef programkontoret Nya sjukhuset Malmö, Läkare.

2, Per-Åke Olofsson, Enhetschef programkontoret Nya sjukhuset Malmö, Läkare.

3, Per Löfqvist, Medicinteknisk ingenjör och Projektledare, Programkontoret Nytt Akutsjukhus Västerås.

4, Bengt Hansson, Medicinteknisk ingenjör och projektdeltagare i planeringen inför Nya sjukhuset i Växjö.


Framtidens intensivsjukvård

Intensivvård är den mest avancerade vården för svårt sjuka patienter. Utvecklingen har lett till att en intensivvårdsavdelning idag är en av de avdelningar med högsta koncentrationen av medicinteknisk utrustning. Undersökningsmetoder används och behandlingar utförs där avancerade apparater och övervakningsutrustning har stor betydelse för patientens hälsotillstånd. Framtidens intensivvård förutspås bli ännu mer beroende av den utveckling som sker inom det medicintekniska området.

1) Dagens intensivvård möjligheter-utmaningar
Lill Blomqwist, Överläkare/PhD, intensiv- o perioperativ vård, SUS

2) Teknikutveckling inom respiratorbehandling
 Anders Häggström, Civ ing/Senior product manager, Getinge, Respiratory care

3) Styrning av narkosdjup och hemodynamisk stabilisering
Kristian Soltesz, Universitetslektor, Lunds Universitet, LTH, reglerteknik


Utbildning och samverkan

Det bedrivs grundutbildningar inom medicinsk teknik vid de flesta större lärosätena i Sverige, såväl högskoleingenjörsutbildningar som civilingenjörsutbildningar och masterutbildningar. I ett inledande block vid denna session kommer programansvariga från bl.a. Lund, Chalmers, KTH och Umeå berätta om nyheter inom sina respektive utbildningar, vi kommer även få höra om VFU som en viktig del i grundutbildningen vid Uppsala universitet.


I ett andra block kommer en panel bestående av Britt Östlund, professor i teknisk vårdvetenskap vid KTH, Malin Hollmark, sakkunnig för forskning och innovation vid Swedish Medtech, samt Peter Kjäll, enhetschef för digital hälsa vid RISE, diskutera och ge sin syn på hur vi kan arbeta med kompetensförsörjning och det livslånga lärandet kring frågor som rör medicinsk teknik.


I en avslutande del kommer Jenni Nordborg från Regeringskansliet och Life Science-kontoret tillsammans med Lisbeth Löpare-Johansson som är samordnare för nära vård vid Statens Kommuner och Regioner ge varsin utblick och berätta om hur dom ser på framtiden för svensk sjukvård och medicinsk teknik.

Patient’s Den

VÅR PATIENT-PANEL DELAR MED SIG AV KLOKA TANKAR KRING VIKTIGA FRÅGESTÄLLNINGAR

Fyra personer med egen erfarenhet och djup kunskap svarar på frågor eller ger feedback kring frågor om medicinteknisk utveckling av produkter, tjänster eller metoder ur ett patientperspektiv.

I vår "Patient´s Den" möter du:
Isabella Scandurra, lektor vid Örebro universitet, forskar inom hälsoinformatik med användbarhet som specialitet. Egen erfarenhet av bröstcancer.
Martin Persson, projektkoordinator Blodcancerförbundet. Egen erfarenhet av hjärntrötthet, psykisk ohälsa, barncancerbehandling och neurologi.
Thomas P Larsson, verksamhetschef Funktionsrätt Skåne, egen erfarenhet av sällsynta diagnoser.
Beatrice Larsson, v ordf Stolta Magar. Egen erfarenhet av IBD och psykisk ohälsa.

Ställer frågor till panelen gör:
Jenni Nordborg, regeringens life science-samordnare
Stefan Johansson, Begripsam
Eva Dieker, Oppioo
Annelie Hultman Araya, Andning Med
Olof Lindahl, adjungerad professor, Umeå universitet.

Modererar gör Jenny Christensson, projektledare i Medtech4Health med egen erfarenhet av reumatologi, neurologi och depression.

Varmt välkommen!


Rundabordssamtalet 5/10 kl. 13.30-15.00: (Föranmälan krävs)
 
Välkommen att vara med under vårt rundabordssamtal som äger rum under Medicinteknikdagarna 2021. Tanken är att vi tillsammans ska lyfta viktiga frågeställningar och goda exempel för att skapa ännu starkare och mer konkurrenskraftiga svenska innovationsföretag. Vi vänder oss till dig med intresse för innovation och normer. Ett aktivt jämställdhetsarbete och ett normkritiskt arbetssätt kan bidra till nya arbetssätt, till upptäckt av nya målgrupper och inte minst till nya medicintekniska produkter och tjänster. Med ett mer inkluderande synsätt kommer dessa i större utsträckning att vara mer målgruppsanpassade och kan då bättre möta behoven hos såväl vårdprofessioner som hos patienter och medborgare. Detta event kräver anmälan.
 
Länk till anmälningssida
https://invajo.com/l/MRCF1HyXHP