Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Information till föreläsare eller moderator

Nedan följer information till föreläsare, moderatorer och du som ska presentera ett abstract.

- Vänligen observera att alla måste anmäla sig till mötet, även om du är inbjuden föreläsare. 


Föreläsarinstruktioner för dig som föreläsare eller moderator

Hela det vetenskapliga programmet kommer att finnas tillgängligt på www.ortopediveckan2023/vetenskapligt_program samt från en vecka innan mötet på den mötesplattform (app) som är under uppbyggnad. Vår ambition är att kommunicera eventuella ändringar direkt till föreläsare, men uppmanar dig också till att kontrollera eventuella uppdateringar på hemsidan.

Om Du deltar i ett symposium lett av moderator, ha gärna en avstämning med vederbörande veckan innan mötet så att moderatorn kan se till att onödig överlappning inte sker mellan olika föredragshållare.

Vi påminner om mötets tema, ”Vart är vi på väg? Ortopedin nu och i framtiden” och förväntar oss att man i görligaste mån kopplar detta till sitt föredrag. Budskap som väcker frågor och debatt välkomnas!

Vid ankomst till Svenska Mässan; Vi har föreläsarservice vid registreringen, gå gärna dit för att lägga in din presentation. Detta ska ske minst 2 timmar före din föreläsning. Ni får gärna lägga in er presentation på dropboxen nedan, döp din presentation som: ”DATUM.SALSNAMN.TIDPUNKT.EFTERNAMN”. 

Egna datorer för presentation används ej.
Enklast är att ha sin föreläsning i Microsofts powerpoint-format och lagrat i ett USB-minne. Formatet för presentationer lämpar sig bäst i 16:9, ställ in bildpresentationen under fliken ’Design >> Utskriftsformat’ och välj 16:9. (Kontrollera att din text inte försvunnit ur bild, om du tidigare har använt 4:3-formatet.

Andra presentationsformat som Prezi och dylikt fungerar inte.  

Ladda upp din presentation här: https://www.dropbox.com/request/RLAWFn3FPqKVEdLPNo2y 


Föreläsarinstruktioner abstract för fria föredrag samt posters

Deadline för inskickande av abstract var den 15 maj 2023. Den 7 juni fick alla besked via e-post om deras abstract blivit godkänt. För att ditt abstract ska få bli presenterat måste du vara anmäld som deltagare senast den 14 augusti.

Posterpub!
Du som får ditt abstract godkänd för posterpresentation: Efter onsdagens presentationer tar postervisning, pub och mingel vid. Under kvällen kommer omröstning för årets bästa poster att ske. Läs mer här om posterpub och årets sociala program. 

Poster - Den yta där du ska hänga din poster är i max bredd: 190 cm x max höjd: 120 cm.
Material för posterupphängning kommer att finnas i registreringsdisken. Postern i första hand skrivas på svenska men engelska accepteras. Alla posters ska sitta uppe från den 29 augusti till den 1 september senast kl 14.00. Vi ser gärna att du står vid din poster under posterpuben.
Posters som inte tagits ner efter kl 14.00 sparas ej. 

Fria Föredrag - Muntlig presentation
Din presentation ska hållas på svenska under en av våra ”Fria föredrag” sessioner. I ditt besked om accepterat abstract har du blivit meddelad vilken session, datum och tid. Du hittar respektive session i programmet .
Vid den muntliga presentationen presenteras arbetet under 8 minuter och därefter modererad diskussion under 2 minuter. För er som utsetts till Bästa Fria Föredrag och som presenterar under fredagen, er presentation bör vara 10 min och sedan 5 min för frågor. Det är viktigt att tiden hålls. Ladda gärna upp din presentation innan mötet börjar, men allra senast 2 timmar före utsatt session. Du finner dropboxlänken ovan. Vi kommer att ha tekniker på plats som hjälper till.

Årets bästa vetenskapliga bidrag!
De 6 bästa abstracten har valts ut av SOF styrelse samt mötets vetenskapliga programgrupp. Dessa får äran att presentera sina studier muntligt på SOF-mötet. Session för detta är fredagen 1 september med start kl 10:45. I slutet av sessionen kommer publiken och en vetenskaplig expertgrupp att kora två vinnare. Bästa poster och Bästa fria muntliga presentation vinner 10 000 kr var.

Frågor/Ändringar
Var god se även "Information om abstracts"

Om du, efter antagning, behöver ändra presentatör eller dra tillbaka ditt abstract, eller har tekniska frågor var god kontakta: malin@mkon.se


Ortopediveckans App

Ladda ner MKON appen, välj sedan Ortopediveckan.
Glöm inte att tillåta pushnotiser! 
Läs mer här hur appen och mentometer fungerar

Vi välkomnar dig till Ortopediveckan 2023 i Göteborg!