Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Presentation av de fria föredragen

Klicka på rubriken för att läsa om varje föredrag.Tisdag 29 aug - Innovation och nyheter olika områden         Lokal: H1
Klockan 16.15 - 17.15


Knee function and pain are associated with differences in the proteomic landscape of knee osteoarthritis
Författare: Josefine Eriksson Naili, Margareta Hedström, Aisha Ahmed, Morten Bilde Simonsen, Eva W Broström, Helena Erlandsson Harris, Akos Vegvari, Cecilia Aulin


Ingen korrelation mellan COL2A1-relaterade sjukdomar och Perthes sjukdom  En svensk nationell registerstudie med 2.1 miljoner individer.
Författare: Maria Lindblad, Marie Bladh, Hanna Björnsson-Hallgren, Gunilla Sydsjö, Torsten Johansson


3D-printade trabekulära kollagenstrukturer: Ett framtida bensubstitut med osteokonduktiva egenskaper?
Författare: Michael Kontakis, Marie Moulin, Christina Stelzl, Brittmarie Andersson, Anna Diez-Escudero, Adam Engberg, Johan Kreuger, Nils Hailer


FiberTape för fixation av Vancouver B2 periprostetisk femurfraktur. Är det patientsäkert?
Författare: Georgios Tsikandylakis, Maziar Mohaddes


Locally delivered vancomycin and tobramycin does not result in toxic serum levels: preliminary results from the ABOGRAFT trial.
Författare: Daphne Weze, Jörg Schilcher


Realtidsövervakning av fluorescerande biopartiklar ett alternativ till traditionella CFU mätningar som mått på luftkvalitet i operationsrum
Författare: Lise-Lott Larsson, Johan Nordenadler, Gunilla Björling, Janet Mattsson, Li Felländer-Tsai, Stergios Lazarinis, Harald BrismarOnsdag 30 aug - Ledplastik         Lokal: H1
Klockan 08.00-09.15


Six-Year Follow-Up: Evaluating Mid-Term Migration Outcomes of Vitamin E-Stabilized vs. Standard Polyethylene Cup in Total Hip Arthroplasty
Författare: Olof Sköldenberg, Sebastian Mukka, Martin Magneli


Prevalensen ledproteser i Sverige
Författare: Ola Rolfson, Jonatan Nåtman, Cecilia Rogmark, Martin Sundberg, Maziar Mohaddes, Johan Kärrholm, Annette W-Dahl


CT-RSA för slitagemätning uppvisar god jämförbarhet med RSA i cementerade kuppar
Författare: Olof Sandberg, Olof Sköldenberg


Spinal kirurgi och Risken för Reoperation av Totala Höftledsproteser – En retrospektiv registerbaserad studie
Författare: Ted Eneqvist, Paul Gerdhem


Revision rates of a new and two established hemiarthroplasty heads – a comparative cohort study from the Swedish Arthroplasty Register
Författare: Cecilia Rogmark, Jonatan Nåtman, Sören Overgaard, Maziar Mohaddes


The epidemiology of antibiotic loaded bone cement and systemic antibiotic prophylactic usage in primary cemented or hybrid total knee arthroplasty among countries in Africa, Europe, North America, and Oceania: A register based descriptive international study 2010-2020
Författare: Annette W-Dahl, Tesfaye H. Leta, Ove Furnes


Is bisphosphonate use associated with an increased risk of reoperation after elective total hip replacement?
Författare: Karin Svensson Malchau, Nils Hailer, Georgios Tsikandylakis, Jonatan Nåtman, Johanna Vinblad, Maziar Mohaddes, Ola Rolfson
Torsdag 31 aug - Nedre extremetet         Lokal: H1
Klockan 08.00-09.00


Surgically treated adult acquired flatfoot deformity: Register-based study of patient characteristics, health-related quality of life and type of surgery according to severity
Författare: Ida Osbeck, Maria Cöster, Fredrik Montgomery, Isam Atroshi


The effects of fear on recovery and return to previous physical activity after acute Achilles tendon rupture
Författare: Elin Larsson, Agnes LeGrevés, Annelie Brorsson, Pernilla Eliasson, Michael R Carmont, Christer Johansson, Katarina Nilsson Helander


Acetabulardysplasi är mycket vanligare hos unga vuxna men diagnosen uteblir. En radiologisk studie hos vuxna 18-30 år.
Författare: Alexander Tilosius, Georgios Tsikandylakis


Peri-prosthetic infections after mega-prosthesis reconstruction result in high risk for amputation and persistent infection
Författare: Christina Berger, Catharina Parai, Jonatan Tillander, Peter Bergh, David Wennergren, Helena Brisby


Kronisk nedsatt muskelsvaghet efter en hälseneruptur är relaterat till senförlängning men ännu mer mot högre ålder.
Författare: Pernilla Eliasson, Pawel Szaro, Katarina Nilsson-Helander, Andreas Meunier


Initial PEVA-behandling i Sverige mellan 2016-2019. Resultat från det barnortopediska registret SPOQ.

Författare: Anna-Clara Esbjörnsson, Arne Johansson, Henrik Wallander
Torsdag 31 aug - Övre Extremetet och rygg        Lokal: J1
Klockan 09.00-10.00


Long-term outcome for patients with distal radius fractures treated with volar locking plate vs percutaneous wires
Författare: Linnea Wretö, Lotta Fornander


Cone beam computed tomography influences the classification and choice of treatment for distal radius fractures
Författare: Sara Eriksson, Firas Rasool, Ida Dånmark, Claudia Weber-Lensing, Jonas Werner, Lotta Fornander


Predicting Morbidity and Mortality After Surgery for Isolated Traumatic Spinal Injury
Författare: Ahmad Mohammad Ismail, Maximilian Peter Forssten, Yang Cao, Ioannis Ioannidis, Erik DeSoucy, Marcelo A. F. Ribeiro Jr., Babak Sarani, Shahin Mohseni


Sjuksköterskans preoperativa omvårdnadsåtgärder för personer som ska genomgå ryggkirurgi
Författare: Chatarina Nyman, Karin Werkström


Långtidsuppföljning av full-endoskopisk lumbar diskektomi.
Författare: Mikael Klingenstierna, Joel Beck, Adad Baranto


To treat the fracture based on functional demands of patients – evaluation of the new national guideline for distal radius fracture treatment at Karolinska University Hospital

Författare: Robin Hansson, Maria Böös, Hans Berg, Yan Li
Torsdag 31 aug - Trauma        Lokal: H1
Klockan 16.15-17.15


Functional outcomes are restored a decade after a distal radius fracture: A prospective long-term follow-up study
Författare: Viktor Schmidt, Max Gordon, Anna Petterson, Christian Buttazzoni, Amelia Seimersson, Arkan Sayed-Noor, Sebastian Mukka, Mats Wadsten


Distala radiusfrakturer hos barn 5-12 år: En studie från svenska frakturregistret med 25 777 patienter
Författare: Evelina Pantzar-Castilla, Anna Bergkvist, Eva Lundqvist


Fraktur-relaterade infektioner efter frakturkirurgi i höften – incidens, mortalitet och karakteristika: en observationsstudie av 1457 patienter
Författare: Pendar Khalili, Anders Brüggeman, Per Fischer, Staffan Tevell, Nils Hailer, Olof Wolf


Reoperationer och utfall för 152 Vancouver B2 och B3 protesnära frakturer runt cementerade kilformade stammar under en 15-årsperiod. Ocementerad och cementerad stamrevision jämfört med öppen reposition och fixation.
Författare: Olof Sköldenberg, Sebastian Mukka, Martin Magneli


Fracture patterns in bicycle accidents. A descriptive national cohort study of fractures sustained in bicycle accidents in the Swedish Fracture Register 2015–2022
Författare: Sofie Josefsson, Anders Brüggemann, Olof Wolf, Hans Peter Bögl


Plasma myoglobin reflects the severity of muscle damage in patients with traumatic tibial fractures
Författare: Abraham Nilsson, Thomas Ibounig, Johan Lyth, Björn Alkner, Ferdinand von Walden, Lotta Fornander, Lasse Rämö, Andrew Schmidt, Jörg Schilcher
Fredag 1 sept - Bästa Fria Föredrag        Lokal: Kongresshallen
Klockan 10.45-12.15


Icke-operativ behandling jämfört med operativ behandling av dislocerade metakarpalbensfrakturer i fingrarna – en randomiserad kontrollerad non-inferiority studie.
Författare: Fredrik Peyronson, Cecilia Stalberg Ostwald, Nils P. Hailer, Grey Giddins, Torbjörn Vedung, Daniel Muder


Hur vanligt är refrakturer hos barn? En studie baserat på 40000 barnfrakturer från Svenska Frakturregistret
Författare: Sofia Amilon, Carl Bergdahl, Ebba Fridh, Torsten Backteman, Jan Ekelund, David Wennergren


Femoral head size does not influence metal ion levels after metal-on-polyethylene total hip arthroplasty: a 5-year report from a randomized controlled trial
Författare: Kristine Bunyoz, Georgios Tsikandylakis, Kristian Mortensen, Kirill Gromov, Maziar Mohaddes, Henrik Malchau, Anders Troelsen


Ledrörlighet och kraftutveckling vid gång efter tibiaplatåfraktur - En 2-årig longitudinell studie
Författare: Anna Fändriks, Roland Zügner, Roy Tranberg


Tätare operationskläder ger flerfaldigt renare luft i operationsrum. Introduktion av ny teknik för realtidsmätning av luftburna fluorescerande biopartiklar som mått på bakterieförekomst.

Författare: Lise-Lott Larsson, Johan Nordenadler, Li Felländer-Tsai, Håkan Björne, Päivi Kylmänen, Harald Brismar


The DORIS study: Domestic violence in ORthopaedIcS as a cause of acute injury in female patients, an observational study.
Författare: Karin Svensson Malchau, Eva-Corina Caragounis, Mikael Sundfeldt