Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Följande abstracts presenteras som poster i Posterpuben!

Välkommen till posterpuben onsdag den 30 augusti kl 16.30 för att ta del av alla abstracts enligt nedan.

Klicka på rubriken för att läsa deras poster!


Ortopediska vårdenheter: vad kan covid-19-pandemin lära oss om ledarskap och följsamhet till riktlinjer?
Författare: Erika Fjordkvist, Madeleine Winberg, Eva Joelsson-Alm, Ann Catrine Eldh, Maria Hälleberg-Nymanx


Pain reduction after first-line intervention  for hip and knee osteoarthritis is associated with lower probability of progression to joint replacement within 5 years. A register-based study with 44 588 patients.
Författare: Therese Jönsson, Anna Cronström, Eva Ageberg, Ola Rolfson, Kristin Gustafsson


The Relationship and Predictive Value of Dementia and Frailty for Outcomes in Surgically Managed Hip Fracture Patients.
Författare: Ioannis Ioannidis, Maximilian Peter Forssten, Ahmad Mohammad Ismail, Yang Cao, Lakshika Tennakoon, David A Spain, Shahin Mohseni


Incidence and prevalence of referred adult acquired flatfoot deformity in the Swedish population
Författare: Ida Osbeck, Isam Atroshi


Svenska Artrosregistret. Trender i Omhändertagande av artros i svensk sjukvård 2008-2021
Författare: Kristin Wetterling, Therese Jönsson, Maziar Mohaddes


Development of radiographic knee osteoarthritis in individuals with knee pain – a two-year follow-up
Författare: Margareta Törnblom, Ann Bremander, Katarina Aili, Maria Andersson, Anna Nilsdotter, Emma Haglund


Smärtpåsar vid hand- och handledsingrepp minskar tillhandahållen opioidmängd
Författare: Eva Lundqvist, Daniel Reiser


Association Between Distal Radius Fracture Malunion and Patient-Reported Disability: A Systematic Review and Meta-analysis
Författare: Muhanned Ali, Roberto S. Rosales, Elisabeth Brogren, Markus Waldén, Jesper Nordenskjöld, Isam Atroshi


Effekten av tidpunkt för ACL rekonstruktion på post-kirurgisk knärelaterad smärta, svullnad, muskelfunktion och återgång till tidigare aktivitetsnivå
Författare: Emily Fridh


Effects of socioeconomic status on patient-reported outcome after surgically treated trigger finger: a national registry-based study
Författare: Malin Zimmerman, Lovisa Lesand, Mattias Rydberg, Lars B. Dahlin


Three-dimensional planning improves screw placement in acetabular revision surgery.
Författare: Jonathan Brandt, Rolf Scheiderbauer, Daphne Wezenberg, Jörg Schilcher


Frakturdistribution vid olyckor med elsparkcykel -en studie baserad på data från Svenska Frakturregistret
Författare: Björn Hernefalk, Anders Brüggemann, Olle Wolf


Fasciektomi vs  kollagenasinjektioner för recidiverande Dupuytrens kontraktur, 12 veckors resultat av en randomiserad kontrollerad prövning
Författare: David Eckerdal, Jesper Nordenskjöld, Anna Lauritzson, Philippe Kopylov, Isam Atroshi


Biomechanical study on the acetabular cup stability using different screw fixations
Författare: Daphne Wezenberg, Jinghao Xu, Joakim Holmberg, Mattias Calmunger, Jonas Stålhand, Jörg Schilcher


Nyttan av sekventiella metalljonsprover och röntgenundersökningar efter Birmingham Hip Resurfacing (BHR)
Författare: Alexander Oxblom, Håkan Hedlund, Li Felländer-Tsai, Ola Rolfson, Harald Brismar


Plantartrycksmätning i skor vid pelottens position för patienter med diabetes och tådeformiteter; en pilotstudie
Författare: Elin Hellgren, Magnus Breiner, Roy Tranberg, Ulla Hellstrand Tang


Cementerad eller ocementerad stam vid tvåstegsrevisionskirurgi för protesinfektion?
Författare: Georgios Palechoros, Anders Brüggemann, Nils Hailer


Endoskopisk metod för Bucks reparation av spondylolys
Författare: Mikael Klingenstierna, Joel Beck, Adad Baranto


Kan perifera nervkompressioner prediktera kardiovaskulär mortalitet hos patienter med diabetes?
Författare: Elin Bergsten, Mattias Rydberg, Lars Dahlin, Malin Zimmerman


Stable fixation and successful bone graft integration in uncemented acetabular revisions.
Författare: Rico Perlbach, Jonathan Brandt, Jonathan Sköld, Mischa Woisetschläger, Jörg Schilcher


Finns det ett samband mellan fetma, metabola faktorer och symtomatisk handartros hos individer med radiologiskt bekräftad handartros?
Författare: Noemi Raman, Elisabeth Brogren, Maria Andersson, Malin Zimmerman