Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Workshops

Nedan följer beskrivning på workshops under Ortopediveckan. Samtliga Workshops hålls på Mölndals Sjukhus - Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Se datum och tider för varje Workshop under respektive här nedan.

Pris: 
Medlem i SOF 1 200kr. Ej medlem i SOF 2 200kr. Övriga yrkeskategorier 2 200kr.
Workshop Kadaver medlem 3 500kr, ej medlem 4 500kr.
Alla priser är exklusive moms. 


Dissektionskurs: Handledstrauma

Målgrupp: Läkare
Kursen hålls av: Nikolaos Papadimitriou
När: Måndag 28/8  kl 13.00-17.00
Var: Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28 (Hus R)
Lokal: Skär&lär
Anmälan: Anmälan görs i samband med deltagaranmälan


Dissektionskurs: Fottrauma

Målgrupp: Läkare
Kursen hålls av: Anna Rubenson
När: Tisdag 29/8  kl 08.00-11.30
Var: Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28 (Hus R)
Lokal: Skär&lär
Anmälan: Anmälan görs i samband med deltagaranmälan


Akuta och kroniska hälsenerupturer – vägen tillbaka

Målgrupp: Fysioterapeut och Läkare
Kursen hålls av: Anneli Brorsson
När: Tisdag 29/8  kl 08.30-11.30
Var: Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28 (Hus R)
Lokal: Gånglab/plan 6
Anmälan: Anmälan görs i samband med deltagaranmälan
Beskrivning: Optimalt omhändertagande och adekvat utvärdering-vad vet vi idag och hur ska vi bli bättre?
I denna workshop fördjupar vi oss i vad som kan och bör ingå i optimal behandling, rehabilitering och utvärdering efter akut och kronisk hälseneruptur både idag och i framtiden. Frågan belyses utifrån ortopedens, biologens, fysioterapeutens, ortopedingenjörens och inte minst patientens perspektiv. Flera praktiska övningar och demonstrationer kommer att lära oss mer om till exempel rörelseanalys som funktionsutvärdering, mätning av senlängd med ultraljud och kliniskt användbara utvärderingsinstrument.


Axelprotes - tips & trix - INSTÄLLD

Målgrupp: Läkare
Kursen hålls av: Nikolaos Papadimitrou
När: Tisdag 29/8  kl 08.30-11.30
Var: Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28 (Hus R)
Lokal: Tibia
Anmälan: Anmälan görs i samband med deltagaranmälan


Höftprotes - tips & trix

Målgrupp: Läkare
Kursen hålls av: Maziar Mohaddes
När: Tisdag 29/8  kl 08.30-11.30
Var: Stora Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg
Lokal: Hotel Riverton
Anmälan: Anmälan görs i samband med deltagaranmälan


Patellafraktur - enkelt eller svårt? - INSTÄLLD

Målgrupp: Läkare
Kursen hålls av: Camilla Bergh
När: Tisdag 29/8  kl 08.30-11.30
Var: Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28 (Hus R)
Lokal: Ginsten & triften
Anmälan: Anmälan görs i samband med deltagaranmälan


Rygg - navigation frakturkirurgi - INSTÄLLD

Målgrupp: Läkare
Kursen hålls av: Joel Beck
När: Tisdag 29/8  kl 08.30-11.30
Var: Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28 (Hus R)
Lokal: Kaprifolen
Anmälan: Anmälan görs i samband med deltagaranmälan


Rygg - endoskopisk kirurgi - INSTÄLLD

Målgrupp: Läkare
Kursen hålls av: Mikael Klingenstierna
När: Tisdag 29/8  kl 08.30-11.30
Var: Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28 (Hus R)
Lokal: Almen
Anmälan: Anmälan görs i samband med deltagaranmälan


Höftsmärta hos vuxna -utredning och behandling

Målgrupp: Fysioterapeut och Läkare
Kursen hålls av: Mikael Sansone
När: Tisdag 29/8  kl 08.30-11.30
Var: Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28 (Hus R)
Lokal: Rosmarinen
Anmälan: Anmälan görs i samband med deltagaranmälan
Beskrivning: Vad är cam, pincer, ischiofemoralt impingement och varför har denna 20-åring med normal röntgen jätteont i höften? Många tycker höftsmärta är svårt, men efter detta symposium blir det lätt och kanske t.o.m roligt! I denna workshop lär sig deltagarna ett systematiskt sätt att utreda höftsmärta hos vuxna. Vi går igenom anatomi, diagnostik, radiologi, fysioterapi och kirurgiska behandlingar. Praktiska moment inkluderar ultraljudsledd injektion och status. Fallpresentationer med fokus på röntgenbedömning.


Hantering av frakturrelaterade infektioner

Målgrupp: Läkare
Kursen hålls av: Claes Olsen
När: Tisdag 29/8  kl 08.30-11.30
Var: Mölndals sjukhus, Länsmansgatan 28 (Hus R)
Lokal: Ginsten
Anmälan: Anmälan görs i samband med deltagaranmälan
Beskrivning: Teoretisk genomgång av diagnostik, planering av operation och behandling vid frakturrelaterad infektion. Kursen omfattar teoretisk genomgång samt diskussion av fall där deltagarna aktivt diskuterar olika behandlingsalternativ vid olika tillstånd. Ingen förberedelse krävs. Kursen riktar sig till både ST-läkare och specialistläkare. Under den sista delen av kursen visas hur lokal antibiotika förbereds och administreras, där deltagarna själva får möjlighet att interagera.