Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 


Tack för att du föreläser under Röntgenveckan i Örebro

Vi är glada och tacksamma att så många av våra kollegor ställer upp som föreläsare och moderatorer vid Rönt-genveckan. Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare deltar kostnadsfritt hela veckan, inklusive socialt program. Resa och uppehälle står man för själv. Deltar du enbart under den dag du föreläser står Röntgenveckan för resekostnaden samt att du, under den dagen, deltar kostnadsfritt inklusive socialt program. Som moderator del-tar du kostnadsfritt den dag eller de dagar som ditt uppdrag utförs, inklusive socialt program. Önskar du delta ytterligare dag/dagar betalar du ordinarie kongressavgift för den dagen/dagarna. Resa och uppehälle står man för själv. 

Anmälan sker via www.mkon.nu/rontgenveckan , under ”Anmälan föreläsare & moderatorer”.

För eventuella återbetalningar, vänligen fyll i detta formulär och skicka till MKON. Klicka här!


Instruktioner för föreläsare/paneldeltagare

Du behöver inte ta med dig egen dator, det räcker med att du har laddat upp din presentation på ett USB-minne. Vi rekommenderar att du har kontrollerat att överföringen till USB-minnet är korrekt. Din presentations första bild bör visa ditt namn och titeln på föredraget.Vi har tekniker på plats som hjälper dig både innan och under ditt föredrag. Vi vill att du lämnar in ditt material till våra tekniker senast två timmar innan föredraget. 

Du hittar dem i lokalen ”Föreläsarservice”. Där ska du se över din presentation en sista gång och därefter sänds ditt föredrag ut till rätt sal vid rätt tidpunkt.

Om du tar med dig egen Laptop, ber vi dig besöka våra tekniker i ”Föreläsarservice” senast två timmar innan ditt föredrag. Vi har då möjlighet att checka av upplösning och skärmutgångar.

Om du har en Laptop som inte har HDMI uttag så skall du ha med dig, dockningsdelen, annars har vi ingen möjlighet att hjälpa dig. Om du har en Mac, så måste du ta med adapter som medföljer datorn som gör om det till standard HDMI.

I alla salar finns PC kanon och i datorerna finns PowerPoint installerat. Vi vill att du använder de standard fonter/typsnitt som finns i Officepaketet, gör du inte det ber vi dig att de fonter/typsnitt du använder bifogas separat på disken.

I appen har vi även en mentometerfunktion. Som föreläsare kan du förbereda frågor i god tid och vid föreläsningens start meddela auditoriet att de behöver appen för att kunna delta vid röstningen. Deltagarna röstar med sina egna smarta telefoner och resultatet visas på skärmen framför moderatorn som kan ta upp det på den stora skärmen.

Instruktioner för moderatorer

Kommunicera med era föreläsare och berätta om nedanstående punkter. Som moderator är du ansvarig för att tiden hålls av föreläsarna. 

Drar någon över tiden påverkar det hela programmet och efterföljande föreläsningar. I appen har vi även en mentometerfunktion. Föreläsaren ska innan föreläsningens start meddela auditoriet att de kommer att använda sig av denna funktion och skall ha förberett ett antal frågor. Röstning sker via deltagarens egen smarta telefon och resultatet visas på skärmen framför dig.


Röntgenveckans APP

Ladda ner appen ”Röntgenveckan” direkt från Google Play eller App Store.

Fungerar det ej? Försök att ladda ner appen ”Konferens och event”. Öppna denna app och klicka
på + längst ner. Ange koden: rontgen2018 och tryck ok.

Mentometer - Föreläsare 

Appen kommer kunna fungera som en klassisk mentometerdosa. Det kommer finnas en vy i appen kopplad till varje session som har åtta svarsalternativ (A-H/1-8). För föreläsarnas frågor finns alltså upp till åtta svarsalternativ, men man använder endast så många svarsalternativ som önskas. Svarsresultatet kommer sen kunna visas på en separat hemsida. Appen behöver således inte ställas in för varje föreläsning utan är alltid redo att sända mentometersvar. 

Förberedelse

•Förbered frågor med upp till åtta svarsalternativ, iordningen A-H/1-8, direkt i presentationen.

•Meddela arrangören i förväg och teknikerna innansessionen att ni kommer använda er av mentometer.Teknikerna kommer förbereda visningen av resultaten,som sker på en separat hemsida och byta till dennaefter att frågan och svarsalternativen är upplästa.

Presentationstillfälle 

1.Kör presentationen. Vid tillfälle för mentometerfråga;presentera frågor och svarsalternativ. Deltagarna kommer då kunna rösta i appen.

2.Teknikerna byter från presentationsläget till hemsidan och visar svaren i form avalternativen A-H/1-8.

3.Efter avslutad omröstning byter teknikerna tillbaka från hemsidan till presentationsläget.

4.Vid flera omröstningar under samma föreläsning nollställer teknikerna resultaten mellanvarje omröstning och förfarandet med att byta mellan presentationsläget och hemsidan,efter uppläsning av frågor, upprepas.