Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Information till föreläsare eller moderator

Nedan följer information till föreläsare, moderatorer och du som ska presentera ett abstract.

- Vänligen observera att alla måste anmäla sig till mötet, även om du är inbjuden föreläsare. 
Under april månad mailade vi ut information till alla som ska föreläsa. Där får du en länk så du kan anmäla dig som föreläsare.


Föreläsarinstruktioner för dig som föreläsare eller moderator

Hela det vetenskapliga programmet kommer att finnas tillgängligt på www.ortopediveckan.se/vetenskapligt-program samt från en vecka innan mötet på den mötesplattform (app) som är under uppbyggnad. Vår ambition är att kommunicera eventuella ändringar direkt till föreläsare, men uppmanar dig också till att kontrollera eventuella uppdateringar på hemsidan.

Om Du deltar i ett symposium lett av moderator, ha gärna en avstämning med vederbörande veckan innan mötet så att moderatorn kan se till att onödig överlappning inte sker mellan olika föredragshållare.

Vi påminner om mötets tema, ”Ortopedi på gränsen” och förväntar oss att man i görligaste mån kopplar detta till sitt föredrag. Budskap som väcker frågor och debatt välkomnas!

Vid ankomst till Malmö Arena kommer Du att hänvisas till den tekniska supporten på Föreläsarservice för att lägga in Din presentation i kongressens system. Detta ska ske minst 60 minuter före utsatt session. Föreläsarservice ligger en trappa ner vid palissaderna. Egna datorer för presentation används ej. Spara gärna Din presentation redan under förberedelserna som: ”SALSNAMN_DATUM_TIDPUNKT_EFTERNAMN”. Enklast är att ha sin föreläsning i Microsofts powerpoint-format och lagrat i ett USB-minne. Formatet för presentationer lämpar sig bäst i 16:9, ställ in bildpresentationen under fliken ’Design >> Utskriftsformat’ och välj 16:9. (Kontrollera att din text inte försvunnit ur bild, om du tidigare har använt 4:3-formatet.)

Andra presentationsformat som Prezi och dylikt fungerar inte.

Varje symposium kommer ha en ansvarig representant från den lokala organisationen på plats i salen.
Vid frågor, kontakta vederbörande vars namn du kommer att finna i programmet.  

Om inget annat avtalats kommer samtliga föreläsare delta fysiskt på plats i Malmö Arena.

Vår samarbetspartner kring Ortopediveckan är företaget MKON med Åsa Eklund som kontaktperson (e-post: asa@mkon.se)


Föreläsarinstruktioner abstract för fria föredrag samt posters

Deadline för inskickande av abstract är 2 maj 2022. Den 1 juni fick alla besked via e-post om deras abstract blivit godkänt. För att ditt abstract ska få bli presenterat måste du vara anmäld som deltagare senast den 1 juli.

Posterpub!
Du som får ditt abstract godkänd för posterpresentation kommer att få presentera den både i pappersform och digital form på vår Poster Pub onsdag 31 augusti kl. 17:00.
Postern ska helst skrivas på svenska men även engelska accepteras.

Pappersposter - Den yta där du ska hänga din poster är i stående format med max bredd: 95 cm x max höjd: 120 cm.
Material för posterupphängning kommer att finnas i registreringsdisken.
Alla posters ska sitta uppe från den 30 augusti till den 2 september senast kl 14.00.
Posters som inte tagits ner efter kl 14.00 sparas ej.

Digital poster - Under posterpuben onsdag 31 augusti kl 17:00 ska du vara beredd att diskutera din poster.
För att detta ska vara möjligt vill vi att du mailar en högupplöst PDF av din poster till therese@mkon.se senast den 8:e augusti.

Fria Föredrag - Muntlig presentation
Din presentation ska hållas på svenska under en av våra ”Fria föredrag” sessioner. Vi kommer att meddela exakt tid och datum för din presentation senast den 23 juni.
Vid den muntliga presentationen presenteras arbetet under 8 minuter och därefter modererad diskussion under 4 minuter. Det är viktigt att tiden hålls.
Vi kommer att ha tekniker på plats som hjälper till med uppladdningen av din presentation. Detta ska ske minst 60 minuter före utsatt session. Ta därför med din presentation på ett USB-minne och lämna in till teknikerna.

Årets bästa vetenskapliga bidrag!
OBS! De bästa abstracten väjs ut av SOF styrelse samt mötets vetenskapliga programgrupp. På SOF-mötets sista session, fredagen 2 september kl. 10:30-12:00 kommer företrädare för de 6 bästa abstracten att få presentera sina studier muntligt. I slutet av sessionen kommer publiken att kora en vinnare som erhåller ett fint pris samt publikens jubel! Även de som i första hand valt posterpresentation deltar i detta urval så det är viktigt att du anger om Du av någon anledning enbart vill medverka med en poster, dvs. inte vill bli utkorad till fredagens presentation, vänligen ange detta i abstractanmälan.

Frågor/Ändringar/Dra tillbaka abstract
Var god se även "Information om abstracts"

Om du, efter antagning, behöver ändra presentatör eller dra tillbaka ditt abstract, eller har tekniska frågor var god kontakta: therese@mkon.se

Vi välkomnar dig till Ortopediveckan 2022 i Malmö!Viktiga datum

- 15 mars: Inlämning av abstract öppnar

- 10 maj: Sista dag för inlämning av abstract

- 1 juni: Besked till författare


Ortopediveckans app

I appen hittar du bla. program mm men du kan även ställa en fråga till föreläsaren och rösta i Mentometer.
Läs mer här hur appen fungerar!