Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Anmälan till Ortopediveckan för dig som föreläsare eller moderator
Vänligen observera att alla måste anmäla sig till mötet, även om du är inbjuden föreläsare. 
Under april månad mailar vi ut mer information till alla som ska föreläsa. Där får din en länk så ni kan anmäla er som föreläsare.


Föreläsarinstruktioner abstract för fria föredrag samt posters
Deadline för inskickande av abstract är 2 maj 2022. Den 1 juni kommer du få ett besked om ditt abstract har blivit godkänt. Det är viktigt att du då bekräftar eller avböjer ditt deltagande.

Årets bästa vetenskapliga bidrag!
OBS! De bästa abstracten väjs ut av SOF styrelse samt mötets vetenskapliga programgrupp. På SOF-mötets sista session, fredagen 2 september kl. 10:30-12:00 kommer företrädare för de 6 bästa abstracten att få presentera sina studier muntligt. I slutet av sessionen kommer publiken att kora en vinnare som erhåller ett fint pris samt publikens jubel! Även de som i första hand valt posterpresentation deltar i detta urval så det är viktigt att du anger om Du av någon anledning enbart vill medverka med en poster, dvs. inte vill bli utkorad till fredagens presentation, vänligen ange detta i abstractanmälan

Posterpub!
Du som får ditt abstract godkänd för posterpresentation kommer att få presentera den både som en vanlig pappers-/textilposter och som en digital sammanfattning i power-point på max 6 slides, för en 3-minuterspresentation på vår Poster Pub onsdag 31 augusti kl. 17:00.


Frågor/Ändringar/Dra tillbaka abstract

Var god se även "Information om abstracts"

Om du har tekniska frågor angående inskickande av abstract, kontakta: therese@mkon.se
Om du, efter antagning, behöver ändra presentatör eller dra tillbaka ditt abstract, var god kontakta: carl_johan.tiderius@med.lu.se eller cecilia.rogmark@med.lu.se.Lite mer information för dig som ska presentera
Information om preliminär tid för Din presentation beslutas i samband med att du får besked om ditt abstract blivit antaget för muntlig presentation, 1 juni 2022.

Hela det vetenskapliga programmet kommer att finnas tillgängligt på www.ortopediveckan.se/vetenskapligt-program samt från en vecka innan mötet på den mötesplattform (app) som är under uppbyggnad. Vår ambition är att kommunicera eventuella ändringar direkt till föreläsare, men uppmanar dig också till att kontrollera eventuella uppdateringar på hemsidan.

Om Du deltar i ett symposium lett av moderator, ha gärna en avstämning med vederbörande veckan innan mötet så att moderatorn kan se till att onödig överlappning inte sker mellan olika föredragshållare.

Vi påminner om mötets tema, ”Ortopedi på gränsen” och förväntar oss att man i görligaste mån kopplar detta till sitt föredrag. Budskap som väcker frågor och debatt välkomnas!

Vid ankomst till Malmö Arena kommer Du att hänvisas till den tekniska supporten för att lägga in Din presentation i kongressens system. Detta ska ske minst 60 minuter före utsatt session. Egna datorer för presentation används ej. Spara gärna Din presentation redan under förberedelserna som: ”SALSNAMN_DATUM_TIDPUNKT_EFTERNAMN”. Enklast är att ha sin föreläsning i Microsofts powerpoint-format och lagrat i ett USB-minne. Formatet för presentationer lämpar sig bäst i 16:9, ställ in bildpresentationen under fliken ’Design >> Utskriftsformat’ och välj 16:9. (Kontrollera att din text inte försvunnit ur bild, om du tidigare har använt 4:3-formatet.)

Andra presentationsformat som Prezi och dylikt fungerar inte.

Varje symposium kommer ha en ansvarig representant från den lokala organisationen på plats i salen. Vid frågor, kontakta vederbörande vars namn du kommer att finna i programmet.  

Om inget annat avtalats kommer samtliga föreläsningar att med föreläsaren fysiskt på plats i Malmö Arena.

Vår samarbetspartner kring Ortopediveckan är företaget MKON med Åsa Eklund som kontaktperson (e-post: asa@mkon.se)

Vi välkomnar dig till Ortopediveckan 2022 i Malmö!


Viktiga datum

- 15 mars: Inlämning av abstract öppnar

- 10 maj: Sista dag för inlämning av abstract

- 1 juni: Besked till författare