Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Presentation av de fria föredragen

Klicka på rubriken för att läsa om varje föredrag.
Under respektive föredrag finner ni tid för presentation. 


Tisdag 30 aug - Ledplastik, infektion och artros         Lokal: Palissad Syd

Patient-reported outcome measures and willingness for surgery among participants of a digital self-managementprogram for knee or hip osteoarthritis
Författare: Leif E Dahlberg, Ali Kiadaliri, Stefan L Lohmander och Paulina Althin.
Kl. 15:15-15:27


Improved identification of aseptic loosening using dynamic CT with alternated rotations of the femur: experience from 72 THA patients
Författare: Per Wretenberg, Olof Sandberg, Sofia Carlsson, Ellen Harbom, Vendela Capellen, Simon Tholén och Henrik Olivecrona.
Kl. 15:27-15:39


Benchips behandlade med vancomycin och tobramycin har en hög antibakteriell effekt
Författare: Jörg Schilcher, Björn Berglund, Maud Nilsson, Lennart E Nilsson, Daphne Wezenberg och Bo Söderquist.
Kl. 15:39-15:51


Antibiotic impregnated bone graft to reduce infection after revision total hip arthroplasty; The ABOGRAFT trial
Författare: Jörg Schilcher, Daphne Wezenberg, Andreas Meunier, Lars Palm, Nils P Hailer, Olof Sköldenberg, Johan Kärrholm och Bo Söderquist.
Kl. 15:51-16:03


NexGen ocementerad monoblock posterior stabilized trabekulär metal (TM) TKA hos personer ≤ 60 år. - 5-14 år follow-up
Författare: Radoslaw Wojtowicz, Kjell Nilsson, Anders Henricson och Sead Crnalic.
Kl. 16:10-16:22


Mediocre accuracy in preoperative tissue biopsies diagnosing chronic periprosthetic joint infection: A cross-sectional study
Författare: Hannah Eriksson och Stergios Lazarinis.
Kl. 16:22-16:34


KLINISKA RESULTAT EFTER BEHANDLING MED ETT PATIENTANPASSAT MINIMETALLIMPLANTAT FÖR FOKALA BROSKSKADOR I KNÄT.
Författare: Karl Eriksson.
Kl. 16:34-16:46


Onsdag 31 aug - Idrott, Trauma nedre extremiteten och Fot       Lokal: Palissad Syd


The vast majority of patients meet recommended levels of physical activity, maintain their pre-injury level of physicalactivity three to five years after ACL reconstruction and, 18 months after surgery, are characterised by higher levels ofpsychological readiness to return to sport
Författare: Susanne Bescher, Eric Hamrin Senorski och Roland Thomée.
Kl. 15:15-15:27


Epidemiologi och komplikationer vid behandling av acetabularfrakturer i Uppsala mellan 2010–2020
Författare:  Johan Ljungdahl, Olof Wolf, Björn Hernefalk, Nils P Hailer och Anna Pallin.
Kl. 15:27-15:39


Histologiska fynd och patofysiologi hos patienter med atypiska femurfrakturer med och utan bisfosfonatbehandling
Författare: Georg Zdolsek, Hans Peter Bögl, Anna Fahlgren och Jörg Schilcher.
Kl. 15:39-15:51


Fortsatt stora brister i diagnostiken av atypiska femurfrakturer i Sverige
Författare: Hans Peter Bögl, Georg Zdolsek och Jörg Schilcher.
Kl. 15:51-16:03


Swefoot – the Swedish national quality register for foot and ankle surgery
Författare: Fredrik Svensson, Maria Cöster, Fredrik Montgomery, Mattias Callréus och Angelica Cöster.
Kl. 16:10-16:22


Patientrapporterat utfall efter fotledsfraktur i Svenska Frakturregistret – Vilken roll spelar frakturklassen?
Författare: Caroline Stigevall, Michael Möller, David Wennergren, Olof Wolf och Carl Bergdahl.
Kl. 16:22-16:34


Vilken betydelse har kirurgens erfarenhet för patientutfallet efter hälseneruptur?
Författare: Annukka Saarensilta, Robin Juthberg, Paul Ackermann och Gunnar Edman.
Kl. 16:34-16:46


Knädisartikulation är en möljig reamputationsnivå efter transtibial amputation
Författare: Lina Sjödin, Carin Ottosson och Lasse J Lapidus.
Kl. 16:46-16:58


Torsdag 1 sept - Höftfraktur          Lokal: Palissad Öst

Mode of Anesthesia is not Associated with Outcomes Following Emergency Hip Fracture Surgery: A Population-Level Cohort Study
Författare: Ahmad Mohammad Ismail, Maximilian Peter Forssten, Gary Alan Bass, Danish Jayesh Tried, Lovisa Ekestubbe, Ioannis Ioannidis, Caoimhe C. Duffy, Carol J. Peden och Shahin Mohseni.
Kl. 08:20-08:32


β-Adrenergic blockade in patients with dementia and hip fracture is associated with decreased postoperative mortality
Författare: Ioannis Ioannidis, Ahmad Mohammad Ismail, Maximilian Peter Forssten, Yang Cao, Gary Alan Bass, Tomas Borg och Shahin Mohseni.
Kl. 08:32-08:44


How to spot osteonecrosis of the femoral head after internal fixation of femoral neck fractures in younger patients, withimplants in situ? Conventional x-ray versus MARS-MRI.
Författare: Mikael Kindt, Maria L Jönsson, Trine Torfing, Sebastian Strøm Rönnquist, Bjarke Viberg, Søren Overgaard och Cecilia Rogmark.
Kl. 08:44-08:56


Developing and Validating an Index for Measuring Frailty in Hip Fracture Patients: A Novel Model for Predicting ShorttermPostoperative Mortality
Författare: Maximilian Peter Forssten, Yang Cao, Dhanisha Jayesh Tried, Lovisa Ekestubbe, Tomas Borg, Gary Alan Bass, Ahmad Mohammad Ismail och Shahin Mohseni.
Kl. 08:56-09:08


The mortality burden in patients with hip fractures and dementia
Författare: Ioannis Ioannidis, Ahmad Mohammad Ismail, Maximilian Peter Forssten, Rebecka Ahl, Yang Cao, Tomas Borg, Shahin Mohseni.
Kl. 09:20-09:32


Physical Activity In Young Hip Fracture Patients Is Associated With Health-Related Quality Of Life And Strength; ResultsFrom The HFU-60 Multicenter Study
Författare: Anna Gaki Lindestrand, Sebastian Strøm Rönnquist, Bjarke Viberg, Søren Overgaard, Henrik Palm, Cecilia Rogmark och Morten Tange Kristensen.
Kl. 09:32-09:44


Assessing the Outcome of Rehabilitation after Hip Fracture with a Wearable Device - A pilot and feasibility study
Författare: Eva Ekvall Hansson, David Flecks Howell, Agneta Malmgren Fänge och Cecilia Rogmark.
Kl. 09:44-09:56


Torsdag 1 sept - Rygg och Barn          Lokal: Palissad Väst

A Majority of Obese Patients are Satisfied after Decompression Due to Central Spinal Stenosis
Författare: Niyaz Hareni, Kari Gudlaugsson, Fredrik Strömqvist, Björn Rosengren och Magnus Karlsson.
Kl. 13:00-13:12


Prevalence and Morbidity of Neck Pain in Old Men
Författare:  Henrik Damm, Anette Jönsson, Björn Rosengren, Lars Jehpsson, Claes Ohlsson, Eva Ribom, Dan Mellström, Magnus Karlsson.
Kl. 13:12-13:24


Patients with no preoperative back pain have the best outcome after lumbar disc herniation surgery
Författare: Freyr Gauti Sigmundsson och Anders Joelson. 
Kl. 13:24-13:36


Additional operations after surgery for lumbar disc prolapse: INDICATIONS, TYPE OF SURGERY, AND LONG-TERMFOLLOW-UP OF PRIMARY OPERATIONS PERFORMED FROM 2007 TO 2008
Författare: Freyr Gauti Sigmundsson, Anders Joelson, Fredrik Strömqvist.
Kl. 13:36-13:48


Physical Activity in Late Prepuberty and Early Puberty is Associated with High Bone Formation and Low BoneResorption
Författare: Jakob Rempe, Björn E. Rosengren, Lars Jehpsson, Per Swärd, Magnus Dencker, Magnus K. Karlsson.
Kl. 14:00-14:12


Physical Activity at Growth Induce Bone Mass Benefits Into Adulthood: A 15-Year Prospective Controlled Study
Författare: Björn E. Rosengren, Jakob Rempe, Lars Jehpsson, Magnus Dencker och Magnus K. Karlsson.
Kl. 14:12-14:24


Vad händer när man lämnar elastiska titanspikar (TEN) permanent efter diafysära underarmsfrakturer hos barn?
Författare: Mustafa Abdulsamad och Carl-Johan Tiderius.
Kl. 14:24-14:36


Measuring Effects on Pain and Quality of Life after Abobotulinum Toxin A Injections in Children with Cerebral Palsy
Författare: Christian Wong.
Kl. 14:36-14:48


Fredag 2 sept - Handled och Patientrapporterat utfall         Lokal: Palissad Syd

Metabola faktorer och handartros – en tvärsnittsstudie
Författare: Malin Zimmerman, Melker Westenius, Maria Andersson och Elisabeth Brogren.
Kl. 09:00-09:12


Marginal secondary displacement in distal radius fractures at follow-up – an important predictor for late displacementand malunion
Författare: Viktor Schmidt och Cecilia Mellstrand Navarro.
Kl. 09:12-09:24


“Pediatric hip disease increases the risk for analgesic drug use in adulthood: the long-term burden of pain anddepression”
Författare: Miriam Wadström och Yasmin Hailer.
Kl. 09:24-09:36


EQ-5D data for 15, 519 patients in 5 different Swedish orthopaedic quality registers before and 1 year after surgery – anobservational study
Författare: Maria Cöster, Anna Nilsdotter och Ann Bremander.
Kl. 09:36-09:48


Fredag 2 sept - De 6 bästa fria föredragen

Maintained lower periprosthetic fracture rate for a cemented anatomical vs a tapered polished stem in hip arthroplasty at5 years: a follow-up of an observational prospective cohort study.
Författare: Anna Josefsson, Martin Magnéli, Carl-Johan Hedbeck, Sebastian Mukka och Olof Sköldenberg.
Kl. 10:30-10:42


Favorable Outcome of Lumbar Disc Herniation Surgery Also in Morbidly Obese Patients
Författare: Niyaz Hareni, Fredrik Strömqvist, Björn Rosengren och Magnus Karlsson.
Kl. 10:42-10:54


Ett pilotprojekt för tidig upptäckt av höftdysplasi hos unga vuxna
Författare: Frederik Berstad-Möse, Tomas Borg och Shahin Mosheni. 
Kl. 10:54-11:06


Internal fixation or arthroplasty for displaced femoral neck fractures in individuals aged 60 to 69 years?
Författare: Johan Lagergren, Sebastian Strøm Rönnquist, Olof Wolf, Sebastian Mukka, Michael Möller och Cecilia Rogmark. 
Kl. 11:06-11:18


Association between radiographic and clinical outcome in distal radius fractures: A prospective cohort study with a 1-year follow-up in 368 patients
Författare: Viktor Schmidt, Max Gordon, Magnus Tägil, Arkan Sayed-Noor, Sebastian Mukka och Mats Wadsten. 
Kl. 11:18-11:30


Scheuermann´s Disease in Old Men is Not Associated with More Back and/or Neck Pain
Författare: Anette Jönsson, Henrik Damm, Mehrsa Hofvander, Björn Rosengren, Inga Redlund-Johnell, Claes Ohlsson, Dan Mellström och Magnus Karlsson.
Kl. 11:30-11:42