Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Följande abstracts presenteras som poster i Posterpuben!

Välkommen till posterpuben onsdag den 31 augusti kl 17.00 för att ta del av alla abstracts enligt nedan.

Klicka på rubriken för att läsa deras poster!


Följande fem posters har nominerats i kategorin bästa poster:


Epidemiologisk kartläggning av över 50 000 fotledsfrakturer i svenska frakturregistret
Författare: Emilia Möller Rydberg, David Wennergren, Caroline Stigevall, Jan Ekelund och Michael Möller

Clinical outcome of patients with hip fracture anddementia. Data on over 7000 patients from Swedishregistry SveDem
Författare: F Gustavsson, S Hägg, P Burenstam-Linder, D Religa och M Hedström

Total Knäartroplastik och Bariatrisk kirurgi:Viktförändring och Risken för Revision beroende på operationsordning
Författare: 
Perna Ighani Arani, Per Wretenberg, Erik  Stenberg, Johan Ottosson och Annette W-Dahl

Association between femoral neck-shaftangle2 yearsafterACL injurywithmedial tibiofemoralosteoarthritis5 yearsafteranteriorcruciateligament injury
Författare: 
Henrik Nilsson, Richard Frobell, André Struglics, L Stefan Lohmander och Per Swärd

Rehabilitering efter ländryggskirurgiUtvärdering av postoperativ rehabilitering på smärta och funktionsförmåga 1 år efter kirurgi
Författare: 
E Leijonmarck, E Rydwik och A Abbott    


Övriga posters, utan inbördes ordning:


Alcohol and drug use in patients younger than 60 years with hip fracture measured by validated instruments and the clinical eye.
Författare: Sara Svanholm, Sebastian Strøm Rönnquist, Åsa Magnusson, Bjarke Viberg, Morten Tange Kristensen, Henrik Palm, Søren Overgaard och Cecilia Rogmark

Compensation claims following ACL injuries reported to the patientinsurance company (Löf) in Sweden in 2005-2014.
Författare: Osama Omar, Dzan Rizvanovic, Markus Walden, Karl Eriksson, Björn Barenius och Anders Stålman

Rehabilitering efter rekonstruktion av det mediala patellofemorala ligamentet: En enkätstudie av aktuell praxis i Sverige
Författare: Helena Olverling och Rickard Klockar

Tejpning av plantar-fascios enligt ”Malmömodellen”
Författare: Ingvar Andersson, Johnny Rosberg och Mattias Callreus

Fraktur-relaterade infektioner i handled, proximalahumerus, höft och fotled; en analys av LÖF-ärenden
Författare: Pendar Khalili, Staffan Tevell, Per Fischer, Nils Hailer och Olof Wolf

Predicting the risk of institutionalization by walkingcapacity and lean body mass in elderly hip fracturepatients: Evidence from a Swedish Registry Based Study
Författare: 
S Hallberg, E Söreskog, F Borgström, T Cederholm och M Hedström   
   

More pain free men after surgery with a SHScompared with im nailing.A study of 7,820 patients with a pertrochanteric
Författare: 
Natalie Lundin, Fredrik Cederlund, Margareta Hedström.
      

Persona ocementerad (TM)Hur bra är den?
Författare: 
Kjell G Nilsson, Radek Wojtowicz, Evelina Landström, Sertac Topalhafizoglu  
        

Patienter med höftfraktur - erfarenheter av rehabilitering efter utskrivning från akutsjukhus
Författare: : 
Magnus Sandberg, Bodil Ivarsson, Anders Johansson, Lena Jönsson och Ami Hommel

        

Hallux valgus-kirurgi i Sverige – deskriptiva registerdata
Författare: 
Ann-Charlott Söderpalma, Fredrik Montgomery, Marcus E. Cöster, Katarina Helander-Nilsson och Maria C. Cöster

          

Chefen och de nationella riktlinjerna:en studie av förändringsstrategier i ortopedisk vård
Författare: 
Erika Fjordkvist, Maria Hälleberg Nyman , Madeleine Winberg , Eva JoelssonAlm och Ann Catrine Eldh

          

Fysioterapeut-ledd triage för patienter med primär höft- ochknäledsartros – Finns skillnader i patientupplevd vårdkvalitéjämfört med vid sedvanlig vård?
Författare: 
Linnéa Gustavsson, Susanne Beischer, Karin Samsson och Maziar Mohaddes 

        

Mikroprocessor-kontrollerat protesknä (MPK, Kenevo) jämfört med icke-MPK hos femuramputerade individer över 65 år i Sverige
Författare: 
Hans E Berg, Alexander Kuhlmann, Kerstin Hagberg, Nerrolyn Ramstrand, Ilka Kamrad och Susanne Seidinger

          

Kliniska utfall hos patienter med konservativtbehandlade höftfrakturer
Författare:  
Frida Rocksten, Ami Hommel och Margareta Hedström

          

BioFACTSBiomarkörer för bättre diagnostik vid akutkompartmentsyndrom. Ett studieprotokoll
Författare:  
A Nilsson, T Ibounig, J Lyth, B Alkner, F Von Walden, L Fornander, L Rämö, A Schmidt och J Schilcher

              

Serial casting in the management of spastic contractures in foot and ankle after severe brain injury. A pilot study
Författare: 
C Hansson, P Flink, M Andersson, T Strand och M Cöster   
         

Sustained Shoulder Muscle Atrophy AfterProximal Humerus Fracture - A CT Study
Författare: 
Robin BK Hansson, Gabriel Baghdo , Åsa Fröberg , Antti P Launonen och Hans E Berg

      

Effekten av manuell mobilisering i kombination med strukturerad träningsprogramefter operarad fotledsfraktur -en randomiserad kontrollerad studie
Författare: 
Alma Rahimic, Ylva Ericsson, Gertrud Nilsson och Anna Kajsa Harding