Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

RÖNTGENVECKAN 2022

12-16 september

Anmälningsinformation & Deltagaravgifter
Anmälan är stängd för deltagare.
Vänligen kontakta oss om du har några frågor!
Rontgenveckan@mkon.se


Deltagaravgifter

                                          1 Februari                     1 juni                        1 augusti

En dag                             3200 + moms        4200 + moms          4700 + moms

Två dagar                        4700 + moms        5700 + moms          6600 + moms

Alla dagar                        6900 + moms         7900+ moms        8500 + moms

Student, en dag             2000 + moms        2000 + moms          2000 + moms

Student, två dagar         2300 + moms        2300 + moms         2300 + moms

Student, alla dagar        2500 + moms        2500 + moms         2500 + moms


I deltagaravgiften ingår inträde till alla föredrag och utställningen liksom kaffe och luncher och mingel. Reservation för begränsat antal platser till minglet som du måste anmäla dig till. Anmäl dig därför i god tid.

* Student under grundutbildning kan mot uppvisande av Mecenat-kort delta för speciellt studentpris. Kortnumret ska anges vid anmälan och medföras till kongressen.

PÅ PLATS

Registreringen har öppet:

Tisdag   07:30 - 17:30
Onsdag  07:30 - 17:15
Torsdag 07:30 - 17:25
Fredag   07:30 - 17:15

Hotell

Hotell bokas genom registreringsformuläret

Inbjuden föreläsare

Inbjuden föreläsare/symposiedeltagare deltar kostnadsfritt hela veckan, inklusive socialt program. Resa och uppehälle står man för själv.

Deltar du enbart under den dag du föreläser står Röntgenveckan för resekostnaden samt att du, under den dagen, deltar kostnadsfritt inklusive socialt program.
Registrera dig här


Inbjuden moderator

Som moderator deltar du kostnadsfritt den dag eller de dagar som ditt uppdrag utförs, inklusive socialt program. Önskar du delta ytterligare dag/dagar betalar du ordinarie kongressavgift för den dagen/dagarna. Resa och uppehälle står man för själv.
Registrera dig här.


Fria föredragshållare, presentation av projekt på kandidat- eller magisternivå, ST-läkarprojekt, avhandling och fallpresentationer (ST-program) samt liknande framställningar

Betalar kongressavgift. Resa och uppehälle står man för själv.


Företag och företagsrepresentanter

Företag och företagsrepresentanter välkomnas att anmäla sig som utställare.

Bankett

Banketten ingår i deltagaravgiften. Antal platser är begränsade.


Föranmälan till ämneskurser

Merparten av kongressdeltagarna väljer att fritt delta i ordinarie programmet, utan att gå en kurs. I det ordinarie programmet pågår ett antal kurser för deltagare som vill fördjupa sig i ett specifikt ämne. Antalet platser är begränsat och föranmälan krävs (först till kvarn gäller). För ST-läkare krävs personnummer enligt SoS intyg.


Välkommen!