Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

Röntgenveckan 2021

7-8 september

Instruktioner

INSTRUKTIONER FÖR ATT LÄMNA IN PROGRAMDETALJER TILL DEN DIGITALA RÖNTGENVECKAN

(Gäller sessioner som är överenskomna med programansvariga för Röntgenveckan)

Du behöver inte ha en färdig session med föreläsare, moderatorer och programpunkter för att lämna in programdetaljer, men kvaliteten i programmet blir bäst om förslaget är genomarbetat, fullständigt och deltagarna är namngivna och tillfrågade.

När du sänt in ett förslag via vårt formulär skickas ett automatiskt bekräftelsemail med kopia på ditt insända förslag till angiven email.


RIKTLINJER

- Sessionen har normalt 40 minuter till förfogande
- Sessionen skall hållas på svenska, om inbjuden utländsk gäst deltager, bör hela sessionen hållas på engelskaLÄRANDEMÅL *Inte obligatoriskt
För att locka rätt målgrupp till våra symposier vill vi att du anger tre stycken lärandemål. Dessa skrivs in i det vetenskapliga programmet vid symposiet, där deltagarna kan läsa och välja vad som lockar dem mest.
Ett exempel:
Ventilatorbehandling vid svår ARDS.
Lärandemål:
1. Att känna till de senaste rönen om patofysiologin vid ARDS.
2. Att förstå det aktuella evidensläget för ventilatorbehandling vid svår ARDS.
3. Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling.NÄR DU FYLLER I DETTA FORMULÄR
- Har dina föreläsare och moderatorer tackat ja till att engagera sig vid din session? Eller har du inte tillfrågat dem ännu? Då är det hög tid att ta tag i det nu!
- Informera föreläsare och moderatorer att de själv ska göra sin anmälan till kongressen via www.rontgenveckan.se. Anmälan är obligatorisk för alla som skall komma in i kongresshuset.
- Du har möjlighet att finjustera ditt symposium i efterhand. Den 15 maj ska dock allt vara färdigt och inga fler justeringar kan göras.

Kontaktinformation

Session

(40 minuter)

Moderatorer

Moderator 1

Föreläsare & Programpunkt

Programpunkt 1

Jag som förslagshållare accepterar uppdragen

  • att vara kontaktperson för programförslaget samt
  • att försäkra om att alla föreslagna moderatorer och föreläsare kontaktas för att ge godkännande till sitt medverkande, alt. finna alternativa medverkande för programförslaget