Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

ST-Kurser under Röntgenveckan 2020


För alla kurser gäller

Intyg om genomförd utbildningsaktivitet och uppfyllda kompetenskrav kommer att utges efter fullbordad kurs.

Anmälan är bindande. Man kan bara anmäla sig till en kurs, men stå på reservplats till en annan.
Maila i så fall önskemål om detta till rontgenveckan2020@gmail.com.

Närvaro på kurs är obligatoriskt efter anmälan. Vid frånvaro utan tidigare avanmälan eller sjukanmälan debiteras hemmakliniken med 5000 kr.

Alla frågor om kurserna ställs till respektive kursledare.
Tisdag 15/9 

Intervention dag 1 av 2 - Ultraljud

Onsdag 16/9 

MR leder heldag

Akut thoraxradiologi förmiddag

Barn förmiddagTorsdag 17/9 

Intervention dag 2 av 2 - Seldingersällskapet
Tisdag 15/9

Intervention dag 1 av 2 - Ultraljud

Sara Sehlstedt, Röntgenavdelningen, Östersunds Sjukhus
Kontakt: Sara Sehlstedt, sara.sehlstedt@regionjh.se 

Uppfyller delmål: 

Kursmål: 

Målgrupp: 

Kursinnehåll:

Kortfattat schemaOnsdag 16/9

MR leder heldag

Björn Lundin
Kontakt: Björn LundinBjorn.Lundin@skane.se

Uppfyller delmål: 

Kursmål: 

Målgrupp: 

Kursinnehåll:

Kortfattat schemaOnsdag 16/9

Akut thoraxradiologi förmiddag

Caroline Berntsson
Kontakt: Caroline Berntsson, caroline.berntsson@vgregion.se

Uppfyller delmål: 

Kursmål: 

Målgrupp: 

Kursinnehåll:

Kortfattat schemaOnsdag 16/9

Barn förmiddag


Kontakt: 

Uppfyller delmål: 

Kursmål: 

Målgrupp: 

Kursinnehåll:

Kortfattat schemaTorsdag 17/9

Intervention dag 2 av 2

Maria Vinell
Kontakt: Maria Vinell, maria.vinell@sll.se

Uppfyller delmål: 

Kursmål: 

Målgrupp: 

Kursinnehåll: Under dagen beskrivs Angio och Interventionell radiologis historia samt materialkunskap.
Ingående beskrivning om nefrostomier och hur de praktiskt hanteras.
Intervention och endovaskulära ingrepp på bland annat kärlkirurgiska patienter.
Interventioner på lever med PTC, TIPS etc...
Onkologisk intervention
Hantering av livshotande blödningar diagnostiskt och interventionellt
Omvårdnad och IR ur ett sköterskeperspektiv.

Kortfattat schema