Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Förkurser under SFAI & AnIva-veckan

Anmälan till förkurser görs i samband med din anmälan till SFAI & AnIva-veckan.
Vill du endast delta på ett förmöte väljer du ”Anmälan endast förmöte” under anmälningsalternativ i anmälningsformuläret för ordinarie anmälan.


Etik och det viktiga samtalet 

Datum & tid: Tisdag 17 september kl. 08.00 - 17.00
Plats: Sjukhuset (Olympiahuset)
Pris: 2800 kr exkl moms (Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika ingår)
Kursledare: Eva Hannerz Schmidtke, Biträdande överläkare, ANOPIVA, Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Lärare: Johan Petersson, Björn Hannerz och Anna Slettmyr
Om: Endagskurs för ST läkare, specialistsjuksköterskor samt specialistläkare inom anestesi och intensivvård. Förmiddagen består av undervisningsblock som inkluderar; den professionella rollen, det viktiga samtalet, olika metoder för etisk analys, relevanta lagrum, behandlingsinriktning samt brytpunktsbeslut. Eftermiddagen består av etiksimulering samt träning i olika metoder för etisk analys med patientfall, i halvgrupp. Kursen har givits fem gånger tidigare.
Kursen uppfyller följande delmål för ST läkare: A2, A5, A6, B1, B5, C7 och C13


SFULAI - Fokuserat hjärtultraljud

Datum & tid: Tisdag 17 september kl. 10.00 - 16.00
Plats: Sea U, Lokal TBA
Pris: 3500 kr exkl moms
Kursledare: Morten Strinnholm
Om: Instruktörledd hands-on-training i hjärtultraljud på grundläggande och mer avancerad nivå. Fördel med teoretiska förkunskaper motsvarande utbildningsbokens appendix, till exempel genom basic FATE e-learning hos www.usabcd.org


Kurs i klinisk handledning av läkare under utbildning

Datum & tid: Tisdag 17 september kl. 09.00 - 12.00
Plats: Sea U, Lokal TBA
Pris: 1200 kr exkl moms (Fika ingår)
Kursledare: Pia Strand
Om: Klinisk handledning av läkare under utbildning: En workshop om lärandekultur, autonomistöd och bedömning och återkoppling för lärande.


Kurs i klinisk handledning av sjuksköterskor under utbildning

Datum & tid: Tisdag 17 september kl. 13.30 - 16.30
Plats: Sea U, Lokal TBA
Pris: 1200 kr exkl moms (Fika ingår)
Kursledare: Pia Strand
Om: Klinisk handledning av sjuksköterskor under utbildning: En workshop om lärandekultur, autonomistöd och bedömning och återkoppling för lärande.


ATLS-refresher kurs

Datum & tid: Tisdag 17 september kl. 08.00 - 17.00
Plats: Practicum
Pris: 8000 kr exkl moms
Anmälan & Info: En intresseanmälan görs via SFAI & AnIva anmälan. Ni kommer sedan bli kontaktade med ett lösenord för att kunna anmäla er och betala på www.ATLS.se 
Om: Advanced trauma life support (ATLS®) utgör ett nordamerikanskt koncept för akut omhändertagande under främst den första timmen efter trauma.
ATLS® studentkurs vänder sig främst till alla i Sverige verksamma läkare som handlägger akuta traumafall vare sig detta sker på sjukhus, vårdcentral eller annorstädes. Examinerad läkare utgör ett krav för deltagande. Kursen omfattar en säker princip för akut traumaomhändertagande varvid tonvikt läggs på snabb och strukturerad patient undersökning, livsviktig behandling, stabilisering, individuell patient prioritering och transport.
Denna kurs är en Refresherkurs, vilket innebär att du behöver ha gått en ATLS grundkurs tidigare för att få anmäla dig till denna kurs.


TNCC-refresher kurs

Datum & tid: Tisdag 17 september kl. 08.00 - 16.00
Plats: Practicum
Pris: 4800 kr exkl moms
Anmälan & Info: En intresseanmälan görs via SFAI & AnIva anmälan. Du blir sedan kontaktad och kan göra anmälan på hemsidan www.trauma.se   
Om: Trauma Nursing Core Corse (TNCC) är en grundkurs i traumaomhändertagande för sjuksköterskor som riktar sig till sjuksköterskor inom alla specialiteter i hela traumavårdkedjan. Kursen fokuserar på det systematiska och standardiserat initiala omhändertagande och omvårdnaden av den multiskadade patienten. Denna kurs är en repetitionskurs vilket innebär att du behöver ha gått TNCC grundkurs tidigare för att kunna delta. Efter genomgången kurs med godkänt resultat erhåller du ett certificat som är giltigt internationellt i fyra år.


Introduktionskurs i TEE på allmän-OP och IVA

Datum & tid: Tisdag 17 september kl. 12.30 - 16.15
Plats: Sea U, Lokal TBA
Pris: 2500 kr exkl moms
Kursledare: Sofia Bengtner
Om: Halvdags kurs som täcker nya ST-målet om TEE (fr a att kunna ta fram och tolka en 4-kammarbild på kritiskt sjuk patient eller vid anestesi för stor kirurgi). Lämpar sig även för specialister som inte jobbar inom Thoraxanestesi, som vill repetera basal TEE. Kursen kommer fortsättningsvis vara återkommande i Lund och det finns möjlighet för de som vill att EFTER GENOMFÖRD KURS anmäla sig till en klinisk dag på Thorax-op i Lund för att träna TEE, i så fall skall deltagaren förbinda sig till att föra loggbok på minst 2st TEE undersökningar inom ett halvår.


TAASK Express 66, Helsingborg (Svenska)

Datum & tid: 17 september
Plats: Sjukhuset
Pris Läkare: 4000 kr exkl moms
Pris Anestesi-SSK, USK, OP-SSK: 2500 kr exkl moms
Anmälan & info: Anmälan görs via SFAI & AnIva anmälan. Ni kommer sedan bli kontaktade för att göra kursanmälan via SvPortalen.
Om: Kursen består av:
- Inläsning av boken 'Förebygg och hantera kriser inom anestesiologi'. Boken finns tillgängliga för kursdeltagare i kursportalen och kan även beställas som bok i elektronisk eller pappersformat på www.taask.nu . Boken går också att ladda ner gratis på Apple och Google Play.
- Elektronisk pretest
- En kursdag huvudsakligen simuleringar följda av ingående återkoppling.
- Muntligt posttest som sammanfattar dagens fall.
- ST-Mål Kursen berör A1,C5, C9.


Donationutbildning för ST-läkare

Datum & tid: Tisdag 17 september kl. 10.00 - 17.00
Plats: Sea U, Lokal TBA
Pris: 2500 kr exkl moms Inkl fika och lunch.
Kursledare: Ulrika Peetz Hansson
Om: Se program här