Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Workshops under SFAI & AnIva-veckan

Anmälan till nedan workshops görs i samband med din anmälan till SFAI & AnIva-veckan.

Presentations – the science of why we fail

Datum & tid: Torsdag 19 september kl. 10.10 - 11.40
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Föreläsare: Ross Fisher, Sheffield Children’s Hospital
Om: "Your PowerPoint is not the presentation. If you believe that it is, then you have entirely missed the point of every single presentation you have ever “delivered” or “received”. You are not alone in this erroneous belief but you are wrong in terms of education, psychology and simple communication. Your PowerPoint is a big problem".
Varmt välkomna till en tankeväckande, utmanande och inspirerande work-shop om hur vi gör vårt bästa för att leverera det viktiga budskapet till såväl patienter som kollegor i den kliniska vardagen!
Klicka här för mer info


Aortakompression 

Datum & tid: Torsdag 19 september kl. 11.00 - 12.00, 12.00 - 13.00 & 15.00 - 16.00
Plats: TBA
Pris: Ingen avgift (anmälan krävs)
Kursledare: Ove Karlsson
Om: Aortakompression är en manöver där näven, placerad på patientens buk, klämmer åt aortan mot ryggraden. Aortakompression ger en tillfällig blödningskontroll för alla typer av blödningar nedanför kompressionsstället och kan användas i avvaktan på behandling av orsaken till blödningen. Nationella riktlinjer i Sverige rekommenderar att användning av extern aortakompression bör övervägas hos alla patienter med postpartumblödning. Aortakompression kan också stoppa blödningar hos patienter med traumaorsakade blödningar. Hos upp till 80 % av patienterna som utvecklar postpartumblödning finns en atonisk livmoder. Livmodermassage är lätt att utföra och hjälper till att stimulera livmodern att dra ihop sig. I denna workshop kommer vi med hjälp av en simuleringsdocka träna på extern aortakompression, bedöma livmodertonus och utföra livmodermassage.


Workshop i rytmövervakning (EKG) - basic level

Datum & tid: Torsdag 19 september kl. 08.30 - 10.00
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Peter Hammarlund
Om: Detta är en workshop för dig som tittar mycket på rytmövervakning på övervakningsmonitorer. Kursledaren går igenom de allra vanligaste rytmerna, arytmierna, farliga arytmier. Nivå: basic level, för dig som inte har så mkt förkunskaper.


Workshop - i rytmövervakning (EKG), advanced level

Datum & tid: Torsdag 19 september kl. 10.30 - 12.00 
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Peter Hammarlund
Om: För dig som har mycket kunskap och kompetens i tolkning av rytmövervakning, du kan det basala och vanliga och vill nu lära dig mer. Här kommer ett tillfälle där du kan ta din kunskap till nästa nivå. Inget för nybörjaren!


Ultraljud rygg inför ryggstick

Datum & tid: Torsdag 19 spetember kl. 10.10 - 11.40 & 14.50 - 16.20
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Lars Dittlau
Om: Denna workshop ger en introduktion till att hitta rätt anatomi inför ryggstick. Vi visar hur du hittar rätt interstium, medellinje m.m. Detta är värdefullt ffa vid svår palpation. Metoden ökar chanserna till ett lyckat ryggstick.


Ultraljudsledd kärlaccess 

Datum & tid: Onsdag 18 september kl 15.40 - 16.40 & 17.00 - 18.00 & torsdag 19 september 10.10 - 11.10 & 14.50 - 15.50
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Fredrik Nilsson
Om: Denna workshop är en introduktion till ultraljudsledd kärlaccess. Vi kommer att ge en teoretisk genomgång följt av hands on på docka. Metoden underlättar access till kärl på svårstucken patient.


Vad kan vi lära av de nationella kvalitetsregistren SPOR och SIR?

Datum & tid: Torsdag 19 september kl. 14.50 - 17.30
Plats: TBA
Pris: Ingen avgift (anmälan krävs)
Kursledare: Sara Lyckner och Gunnar Enlund
Om: Workshop, där man med hjälp av egen laptop och SITHS-kort guidas i hur man kan dra nytta av den information som finns i specialitetens bägge kvalitetsregister, SPOR och SIR.


”Min kropp är inte min egen”

Datum & tid: Torsdag 19 september kl. 14.45 - 16.15 
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Anna Slettmyr & Eva Åkerman
Om: Eva Barkestad, IVA sjuksköterska, blev under COVID-19 pandemin själv IVA patient. I denna workshop tar vi utgångspunkt i hennes berättelse för ett samtal kring hur vi möter den sårbara IVA patientens autonomi, personlig integritet och kan arbeta mer personcentrerat. Deltar i workshopen gör även Anna Slettmyr, IVA sjuksköterska och Rådsledare för etikrådet ANIVA samt Eva Åkerman, IVA sjuksköterska och Rådsledare för Forskningsrådet, ANIVA. Samtalet kommer att integrera egna upplevelser av att vara patient med vetenskap utifrån forskning, omvårdnad och etik. Interaktion kommer att ske med deltagare genom mentimeter och dialog. Alla som är intresserade av mötet med patienten och att utveckla sin förmåga att arbeta personcentrerat är varmt välkomna!


Vad säger kurvorna egentligen? 

Datum & tid: Onsdag 18 september kl. 09.00 - 09.45 & 15.45 - 16.30
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Robert Larsen
Om: En diskussionsworkshop om vad kurvorna i övervakningen eller respiratorn kan säga oss


Tolkning av förenklat EEG på IVA 

Datum & tid: Torsdag 19 september kl. 10.00 - 12.00 & 15.00 - 17.00
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Erik Westhall
Om: Välkomna till workshop i preliminärtolkning av förenklad cEEG-monitorering på kritiskt sjuka! Målgruppen är IVA-läkare och specialintresserade IVA-ssk. Vi fokuserar på bedömning av bakgrundsmönster (t ex burst-suppression) och elektrografisk anfallsaktivitet. Vi diskuterar styrkor och svagheter med förenklat EEG. Trendkurvor med amplitud-integrerat EEG är värdefullt men det finns fallgropar, t ex artefakter. Vi ger teoretisk  introduktion och presenterar fall.


Central Line Academy

Datum & tid: Onsdag 18 september kl. 09.00 - 11.00
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Ola Borgquist
Om: Avancerade CVK-tekniker inkl UL-ledd subclavia-CVK/ledarlägesbestämning i realtid/förslag på uppbyggnad av utbildningsprogram


Återkopplingsteknik

Datum & tid: Onsdag 18 september kl. 09.50 - 12.20 
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Marlene Mohr, modererad av Owain Thomas
Om: Krav för att anmäla sig: deltagare tar med inspelade filmer på sig själv, från återkopplingar. Eventuella personer som kan synas i filmerna skall ha gett sitt samtycke till att filmerna används i detta forum. Workshopen kommer att bestå av att man granskar filmerna i små grupper, under handlingening av workshopsledaren.tt  Lämpar sig särskilt för TAASK facilitatorer, övriga är mer än välkomna! 


Smärtblockader för Anestesiologer-nästa steg

Datum & tid: Onsdag 18 september kl. 15.15 - 18.00 
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Vedran Frkovic
Om: Anestesiologer börjar bli vana vid de vanligaste blockaderna av övre och nedre extremiteter, men hur går man vidare till nästa steg?
I denna workshops ges kunniga och insiktsfulla råd kring flera användbara blockader som är lite ovanligare, men mycket användbara både i smärt och anestesisammanhang!
Vi planerar en workshop med bara en föreläsning och resten blir hands-on praktik med ultraljud på levande modeller och 3D skelett modell.
Blockader som kommer att presenteras: Fossa pterygopalatina/ maxillaris nerve blockad, Geniculate nerve blockader, Nervus Cutanous Femoralis Lateralis/ meralgia parestetica/ höft kirurgi, Piriformis infiltration/ parasacral ischiadicus blockad, ACNES/ rectus sheath blockad, Suprascapular nerve/ Superior trunk brachial plexus blockad.


Luftvägsworkshop

Datum & tid: Fredag 20 september kl. 08.00 - 11.00 
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Jonas Graf
Om: Avancerad luftvägshantering på vuxen


Workshop om intensivvårdstransport. Utrustning och logistik 

Datum & tid: Torsdag 19 september kl. 09.00 - 11.30
Plats: TBA
Pris: 500 kr exkl moms
Kursledare: Jonas Brener
Om: En workshop med föreläsning och efterföljande simulering samt fallgenomgång på temat transporter och logistik.