Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att skicka in ett abstract till SFAI & AnIva-veckan 2024!


Abstractinlämningen är stängd.
Besked om godkänt abstract skickades ut den 13 juni 2024.

Instruktioner

Abstract utformas på svenska och får max innehålla 250 ord.

Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.

Dela upp abstractet enligt följande.
- Bakgrund: Syftet med studien. Helst mycket kort.
- Material och metod
- Resultat: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
- Slutsats: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas.

Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Använd generiska läkemedelsnamn.

Abstract sänds in elektroniskt genom att klicka här (abstractinlämningen är stängd). När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i texten.
Ändringar kan göras fram till abstract deadline (15 maj 2024).

Eventuella tabeller och figurer bifogas sist i formuläret (en (1) fil per abstract).

Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommittén. Abstract som godkänts för publicering av författare visas med erat namn elektroniskt på hemsidan och i appen. Insändande av abstracts per e-post, fax eller brev godkänns ej.

Ange om projektet är patientsäkerhetsprojekt eller ST-projekt för att delta i omröstningen om bästa projekt i dessa kategorier.


Priser

SFAI:s delförening för undervisning och forskning delar ut sitt pris till den SFAI-medlem som bedöms ha svarat för den bästa projektpresentationen under SFAI & AnIva-veckan.

SFAI styrelsen delar ut pris för bästa patientsäkerhetsprojekt eller ST-projekt.

Presentation av godkänt abstract

Alla godkända abstracts kommer att presenteras som digitala posters som rullar under hela veckan. Varje poster kommer också att presenteras under en modererad postersession. Dag och tid kommer att meddelas presentatören senare.

Digital poster: Pixelformat 1920 x 1080 (liggande format)

Notera att alla presentationer sker fysiskt på plats. Det är viktigt att vi har rätt namn på den som ska presentera så det blir rätt i programmet. Om det inte är du själv som presenterar på plats vill vi att du skickar presentatörens namn och epost-adress till malin@mkon.se.

Presenterande författare måste anmäla sig till SFAI & AnIva-veckan efter att besked om godkänt abstract mottagits.
Om presenterande författare ej är anmäld 4 veckor innan SFAI & AnIva-veckan startar stryks abstractet.
Du som abstractförfattare får reducerat avgift.
Klicka här för att anmäla dig!


Frågor?
Har du frågor om ditt abstract, hör av dig till malin@mkon.se