Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Kontaktinformation

Programförslag

Nedan anger du information om ditt programförslag.


INFORMATION OM FÖRELÄSARKOSTNADER

Föreläsare på SFAI & AnIva-veckan deltar som 'aktiva deltagare' och betalar en reducerad anmälningsavgift till kongressen. Resebidrag på 1000kr erhålles mot kvitto (se info på sfaianiva.se). Som symposieinlämnare ber vi dig meddela föreläsaren om detta upplägg i samband med inbjudan.

Följande undantag görs:
a) Föreläsaren tillhör inte professionen och deltar inte i mötet förutom vid den egna sessionen. Då får kostnadsfritt inträde till den egna sessionen. Meddela föreläsaren att inträde till det övriga mötet inte erbjuds.
b) Delförening inom SFAI alternativt råd inom Rf AnIva har tackat ja till att stå för föreläsarens reducerade anmälningsavgift samt reseutgifter utöver 1000kr.

Om du har föreläsare som ingår i kategori a eller b, ber vi dig ange det nedan. MKON kontaktar dig för avstämning.Moderatorer

Välj någon av följande för ifyllnad av yrkestillhörighet:

Anestesiläkare
Anestesisjuksköterska
Intensivvårdsläkare
Intensivvårdssjuksköterska
Operationssjuksköterska
Sjuksköterska
ST-läkare
Undersköterska
Annan hälso- och sjukvårdpersonal (ange vilken)
Annan specialistläkare (ange vilken)
Övrigt (ange vilket)

Moderator 1

Föreläsare & Programpunkt

Välj någon av följande för ifyllnad av yrkestillhörighet:

Anestesiläkare
Anestesisjuksköterska
Intensivvårdsläkare
Intensivvårdssjuksköterska
Operationssjuksköterska
Sjuksköterska
ST-läkare
Undersköterska
Annan hälso- och sjukvårdpersonal (ange vilken)
Annan specialistläkare (ange vilken)
Övrigt (ange vilket)

Programpunkt 1

Jag som förslagshållare accepterar uppdragen

  • att vara kontaktperson för programförslaget samt
  • att försäkra om att alla föreslagna moderatorer och kontaktas för att ge godkännande till sitt medverkande, alt. finna alternativa medverkande för programförslaget