Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2019

10-12 april

KÄRE/-A KOLLEGA,
Nu är storhelgerna slut och förhoppningsvis fulla med energi tar vi nu alla itu med 2019 års Kardiovaskulära Vårmöte. I egenskap av ordförande i organisationskommittén vill jag tacka alla som skickat in symposieförslag, vilket gjort att vi med Er hjälp kommer att kunna erbjuda ett program med både djup och bredd på Svenska Hjärtförbundets 21:e Svenska Kardiovaskulära Vårmöte som äger rum 10-12 april i Göteborg.
OBS! Det preliminära programmet finns ännu inte tillgängligt på vår hemsida www.vårmötet.se, men kommer läggas ut i mitten av januari.

ABSTRACT
Abstract till Vårmötet kan skickas in till och med 15 januari. Följ länken här för att skicka in abstract. Liksom tidigare belönas de bästa bidragen: 12 000 kr på varje session med fria föredrag, 7 000 kr på varje modererad postersession samt 5 000 kr för bästa fallpresentation.

ST-LÄKARE
Ni vet väl att det är lägre kongressavgift för ST-läkare och att det aldrig kan komma för många unga förmågor så känn er inkluderade! Alltså, ST-läkarhandledare och ST-läkare – ta chansen och planera för Vårmötet som en naturlig del av ST-utbildning­en. Vårmötet är en LIPUS-granskad kurs som är intygsgivande för ST, och ett fantastiskt presentationsfo­rum för både vetenskapliga och förbättringsprojekt inom ramen för ST. Skicka som abstracts via länken ovan! De vetenskapliga projekten granskas på vanligt sätt av en abstractkommitté. Förbättringspro­jekten ska vara godkända av handledare/verksamhetschef och presenteras som poster.

UTBILDNINGAR I ANSLUTNING TILL VÅRMÖTET
Liksom tidigare år kommer Hjärtförbundets arbetsgrupper dagarna innan själva Vårmötet att anordna kurser vilket vi återkommer med.

Så bäste/-a kollega välkommen med bidrag och känn Dig hjärtligt välkommen till Göteborg för att tillsammans göra det 21:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet till ett givande och lärorikt möte!

Önskar er alla ett riktigt gott 2019!

Tomas Bjerner
Ordförande i organisationskommittén

e-hälsolösningar
Det händer just nu mycket inom e-hälsa både i form av större nationella initiativ och mindre lokala lösningar. För att fånga upp detta välkomnar Kardiovaskulära vårmötet 2019 presentationer av appar och andra e-hälsolösningar inom det kardiovaskulära området. De kan vara kommersialiserade eller inte och kan både rikta sig till patienter och vårdpersonal. Vi vänder oss både till utvecklare och företag men syftet är i första hand att vara en informationsplats och inte att vara en försäljningsplats för företag. Därför vänder vi oss med detta brev initialt till universitet och organisationer som kan tänkas ta fram denna typ av lösningar.

Kort sagt, känner du någon som gjort en app eller annan e-hälso-lösning inom det kardiovaskulära området så tar vi tacksamt emot anmälan att visa detta i samband med Kardiovaskulära vårmötet 10-12/4 2019. Vi har planerat ha en lokal för dessa presentationer som antingen kan vara i form av korta presentationer, poster eller om intresse finns i form av en demo. Baserat på intresset ska vi försöka hitta en form som passar både den som vill presentera och deltagarna på vårmötet. Kontakta projektledare Charlotta Kitti om du har ett förslag eller en anmälan.

Välkommen med ditt förslag!

Tomas Bjerner
Ordförande i organisationskommittén