Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2019

10-12 april

KÄRA KOLLEGA,

NÄSTA KARDIOVASKULÄRA VÅRMÖTE ÄGER RUM 10-12 APRIL I GÖTEBORG


Efter ett fantastiskt 20-årsjubileum fick vi en het sommar med dramatik, men förhoppningsvis också tid både för njutning och välbehövlig vila. Sommaren är nu slut och det är dags se framåt och börja planera för Hjärtförbundets 21:a Kardiovaskulära vårmöte. Organisationskommittén har börjat sitt arbete, men det är Ditt bidrag som gör detta möte till den framgång det blivit med senast över 1600 deltagare. Det är nu hög tid att Du och Dina kolleger bidrar med goda idéer för att göra även det 21:a mötet till en succé!

FÖRESLÅ SYMPOSIER TILL VÅRMÖTET 2019, DEADLINE 10 OKTOBER 2018
Vi behöver Din hjälp med förslag och idéer på symposier. Det är Ditt och andras bidrag som tillsammans skapar mötets program. Vilka ämnen önskar du ta del av och vad behöver vi lära oss mer om? Vad saknades på senaste mötet? Kom gärna med nya idéer för utformningen av symposierna! Vad är de viktigaste frågorna på Din arbetsplats just nu? Anmäl Ditt förslag här på hemsidan under fliken ’Symposiumförslag’.

Det är bra med färdiga genomarbetade förslag med tillfrågade föreläsare och moderatorer samt undertitlar.

Vi välkomnar framför allt symposieförslag som innehåller bred representation från olika specialiteter och professioner, deltagare från mindre och större sjukhus samt olika delar av landet. Vår strävan är att få en jämn könsfördelning bland medverkande föreläsare och moderatorer. Förslag på vetenskapliga- eller satellitsymposier skickas via denna hemsida t.o.m. den 10 oktober 2018. 

Har Du frågor eller önskemål är Du välkommen att ta kontakt med MKON kongressbyrå (040-258550, charlotta@mkon.se) eller till Din specialitetsrepresentant i organisationskommittén.

VETENSKAPLIGA PRESENTATIONER, DEADLINE 15 JANUARI 2019
Vi välkomnar också vetenskapliga föredrag och posters. Dessa skickas in fr.o.m. 15 november 2018 t.o.m. 15 januari 2019. Föredrag som presenterats på internationellt möte, men som till Vårmötet 2019 ännu inte publicerats i artikelform, är också välkomna.

GLÖM INTE ST-LÄKARNA!
Tänk på att Kardiovaskulära Vårmötet är en LIPUS-granskad kurs som är intygsgivande för ST-utbildningen inom berörda specialiteter. Vårmötet är dessutom ett bra tillfälle att skicka in och presentera vetenskapliga projekt och kvalitetsarbeten som ingår i ST-utbildningen.

Organisationskommitténs ambition och förhoppning är att 2019 års Vårmöte ytterligare kommer förbättras till innehåll och samtidigt bibehålla eller öka tidigare års rekordhöga antal deltagare!

Hjärtligt välkomna till Göteborg i vår!


Tomas Bjerner
Ordförande i organisationskommittén