Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2019

10-12 april

KÄRE/-A KOLLEGA,
Vi är i sportlovsperioden och det känns som vi snabbt går mot ljusare och varmare tider och med detta även mot Hjärtförbundets Kardiovaskulära Vårmöte 2019 den 10-12 april i Göteborg. Sista dag för reducerad anmälningsavgift är 6 mars.

VETENSKAPLIGT PROGRAM
Här på hemsidan hittar du det uppdaterade programmet med alla spännande och intressanta symposier som kanske du har bidragit till. Det spänner över hela det kardiovaskulära ämnesområdet och engagerar alla yrkeskategorier som arbetar inom det kardiovaskulära fältet. Ta nu chansen att fortbilda och förkovra dig ytterligare tillsammans med skickliga och trevliga kollegor från hela landet.

WERKÖFÖRELÄSARE
En av höjdpunkterna är årets Werköföreläsning som hålls av professor i thoraxkirurgi Gösta Pettersson.
Gösta Pettersson är sektionschef för enheten för kirurgisk behandling av medfödda hjärtfel vid The Sydell and Arnold Miller Family Heart & Vascular Institute på Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio. Cleveland Clinic är en av USA:s mest framstående hjärtkirurgiska kliniker. Gösta Peterssons specialområden är kirurgi vid medfödda hjärtfel hos både barn och vuxna, förvärvade hjärtfel inklusive thoracala aortaaneurysm, rekonstruktiv klaffkirurgi, hjärt- och lungtransplantation samt kirurgisk behandling av endokardit bland mycket annat. Han är utbildad i Göteborg och har varit kliniskt verksam i Sverige, Danmark och USA. Gösta Petersson har över 200 publikationer relaterade till sina olika specialområden.

Titeln på hans föredrag är “Hjärtkirurg - förebilder, patienter, ögonblick och lärdomar.” som hålls onsdag 10 april kl. 17.05.

EKOKURS
Passa på att utveckla dina ekokunskaper i samband med Vårmötet! Även i år arrangerar Svenska Hjärtförbundets arbetsgrupp för ekokardiografi en tvådagars kurs, 8-9 april. Målet med kursen är att ge påbyggnad inom EKO-diagnostik. Kursen innehåller ett brett spektrum, från ultraljudsfysik till EKO-undersökning och tolkning vid olika patologiska tillstånd. Anmäl dig snarast till kursen eftersom ”först till kvarn” gäller.

ST-LÄKARE
Ni ST-läkarhandledare och ST-läkare – glöm inte att planera för Vårmötet som en naturlig del av ST-utbildningen eftersom Vårmötet är en LIPUS-granskad kurs och intygsgivande för specialistutbildningen.

APP
Det kommer som vanligt finnas en app för vårmötet med all tänkbar nyttig information. En hjälpdisk där du kan söka assistans för nedladdning och användning, kommer att finnas på plats i kongresshallen.

SOCIALT PROGRAM
Som traditionen bjuder har den lokala kommittén noga planerat Vårmötets sociala aktiviteter. I år blir det på torsdagsmorgonen löprunda i det vårvackra Göteborg och för dig som hellre vill uppleva Göteborgsmorgonen på en spårvagn kan göra det i stället. Torsdagen slutar som sig bör med kongressmiddag, tal, prisutdelning samt underhållning och dans i Eriksbergshallen.

LÄGRE AVGIFT
Glöm nu inte att sista datum för reducerad avgift är den 6 mars, så passa på att anmäla dig innan dess!

E-HÄLSOLÖSNING
I år vill vi tipsa dig som känner någon eller själv har gjort en app eller annan e-hälso-lösning inom det kardiovaskulära området att passa på och presentera detta i samband med vårmötet. Mer om detta kan du läsa här i kolumnen ovan till höger.

Så känn dig varmt och hjärtligt välkommen till Göteborg för att tillsammans göra det 21:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet till ännu ett hejdundrande möte!

Tomas Bjerner
Ordförande i organisationskommittén 2019

e-hälsolösningar
Det händer just nu mycket inom e-hälsa både i form av större nationella initiativ och mindre lokala lösningar. För att fånga upp detta välkomnar Kardiovaskulära vårmötet 2019 presentationer av appar och andra e-hälsolösningar inom det kardiovaskulära området. De kan vara kommersialiserade eller inte och kan både rikta sig till patienter och vårdpersonal. Vi vänder oss både till utvecklare och företag men syftet är i första hand att vara en informationsplats och inte att vara en försäljningsplats för företag. Därför vänder vi oss med detta brev initialt till universitet och organisationer som kan tänkas ta fram denna typ av lösningar.

Kort sagt, känner du någon som gjort en app eller annan e-hälso-lösning inom det kardiovaskulära området så tar vi tacksamt emot anmälan att visa detta i samband med Kardiovaskulära vårmötet 10-12/4 2019. Vi har planerat ha en lokal för dessa presentationer som antingen kan vara i form av korta presentationer, poster eller om intresse finns i form av en demo. Baserat på intresset ska vi försöka hitta en form som passar både den som vill presentera och deltagarna på vårmötet. Kontakta projektledare Charlotta Kitti om du har ett förslag eller en anmälan.

Välkommen med ditt förslag!

Tomas Bjerner
Ordförande i organisationskommittén