Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2019

10-12 april

KÄRE/-A KOLLEGA,
Nu är storhelgerna slut och förhoppningsvis fulla med energi tar vi nu alla itu med 2019 års Kardiovaskulära Vårmöte. I egenskap av ordförande i organisationskommittén vill jag tacka alla som skickat in symposieförslag, vilket gjort att vi med Er hjälp kommer att kunna erbjuda ett program med både djup och bredd på Svenska Hjärtförbundets 21:e Svenska Kardiovaskulära Vårmöte som äger rum 10-12 april i Göteborg.
OBS! Det preliminära programmet finns ännu inte tillgängligt på vår hemsida www.vårmötet.se, men kommer läggas ut i mitten av januari.

ABSTRACT
Abstract till Vårmötet kan skickas in till och med 15 januari. Följ länken här för att skicka in abstract. Liksom tidigare belönas de bästa bidragen: 12 000 kr på varje session med fria föredrag, 7 000 kr på varje modererad postersession samt 5 000 kr för bästa fallpresentation.

ST-LÄKARE
Ni vet väl att det är lägre kongressavgift för ST-läkare och att det aldrig kan komma för många unga förmågor så känn er inkluderade! Alltså, ST-läkarhandledare och ST-läkare – ta chansen och planera för Vårmötet som en naturlig del av ST-utbildning­en. Vårmötet är en LIPUS-granskad kurs som är intygsgivande för ST, och ett fantastiskt presentationsfo­rum för både vetenskapliga och förbättringsprojekt inom ramen för ST. Skicka som abstracts via länken ovan! De vetenskapliga projekten granskas på vanligt sätt av en abstractkommitté. Förbättringspro­jekten ska vara godkända av handledare/verksamhetschef och presenteras som poster.

UTBILDNINGAR I ANSLUTNING TILL VÅRMÖTET
Liksom tidigare år kommer Hjärtförbundets arbetsgrupper dagarna innan själva Vårmötet att anordna kurser vilket vi återkommer med.

Så bäste/-a kollega välkommen med bidrag och känn Dig hjärtligt välkommen till Göteborg för att tillsammans göra det 21:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet till ett givande och lärorikt möte!

Önskar er alla ett riktigt gott 2019!

Tomas Bjerner
Ordförande i organisationskommittén