Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2019

10-12 april

.................................................................................................... This information is also available
............................................................................................................. in English, click here.

....................................................................................................................................................... Exhibitorservice
.................................................................................................................................................. in English, click here.

Inflyttningstider:
Tisdag 9 april kl. 07.00-20.00
Onsdag 10 april kl. 07.00-10.00

Demonteringstid:
Fredag 12 april kl. 13.15-18.00
Tidigare start av demontering medför en kostnad av 10.000 kr per företag.

Montrar och material som finns kvar efter utsatt demonteringstid kommer att demonteras och bortforslas på utställarens bekostnad och ansvar.

Utställningens öppettider:
Generellt gäller att utställningen är öppen under de tre mötesdagarnas öppettider.
Mer eller mindre så är deltagare hela tiden på besök i utställningen. Nedan tider är ungefärliga när utställningen är mest välbesökt, vid kaffe- lunchpauser och kvällsmingel.

Onsdag  kl. 11.00–13.00, 15.00-16.00, 18.00-19.30
Torsdag kl. 10.00-10.30, 12.30-13.30, 15.30-16.00, 17.00-18.00
Fredag kl. 10.00-10.45, 12.00-13.00
För mer exakta tider ang. sessioner m.m. hänvisar vi till det vetenskapliga programmet. Vetenskapligt program 2019

Höjdbyggnation/Reklamexponering
Standardhöjden för montrar är 2,5 meter. Har ni tänkt bygga en monter som överskrider standardhöjden
måste ansökan skickas in för godkännande till MKON, Charlotta Kitti i god tid till:

Avgift för höjdbyggnation tillkommer med 6000 kr ex moms på Svenska Mässan.

Montermaterial & Byggnationsregler
I monterytan ni bokat ingår inget material, vägg, el, osv. Undantaget är de ytor som står ”rygg mot rygg” till varandra, där ingår bakvägg. Bokning av material sker via nedan länk, där du även finner mer information om mässan.
Se länk här; Svenska Mässans Mässervice

Det är viktigt för oss att vid ditt deltagande på SKV får bästa service. För att vi ska kunna garantera dig just de artiklar och tjänster som du önskar, ber vi dig komma in med beställningarna till mässervice i god tid. Vi tillämpar differentierad prissättning, vilket innebär att vi på beställningar inkomna senare än tre veckor före arrangemangets start gör ett pristillägg. Tänk även på att vi vid sena beställningar inte kan garantera att alla produkter finns tillgängliga.

Transport & Godshantering
Gods till Vårmötet kan börja anlända till Svenska Mässan tidigast måndag 8 april kl. 08.00.

Infart till Svenska Mässans lastgård sker från Örgrytevägen.
Pga. utrymmet på lastgården måste vi begränsa er tid på lastgården till cirka ca. 15 minuter.
Motordrivna fordon får inte köras in i hallarna. De interna transporterna, lyft- och truckarbeten på mässområdet, sköts av Svenska Mässan Transport. Alla som hämtar utställningsgods måste kunna legitimera sig eller på annat sätt bevisa att de äger rätt att avhämta en utställares gods.

Försäkring
Företag som ställer ut vid vårmötet måste kunna visa Svenska Mässan att de är försäkrade.
Kan inte detta uppvisas kommer en försäkring att debiteras.

Försäkring för större ytor med ett materialvärde upp till 300.000 kr - försäkringskostnad 1450 kr
Försäkring för ett högre materialvärde än 300.000 kr kan kostnad ges vid förfrågan.

Adressering av utställargods till Svenska Mässan:
Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2019
Svenska Mässan
Att: Ert företagsnamn och monternr
Mässans Gata 6
412 51 Göteborg

Frågor ang. Svenska Mässan och montermaterial
Kontakta Anton Ekström
anton.ekstrom@svenskamassan.se

031 708 80 21

Frågor ang. utställningsyta och vårmötet
Kontakta Charlotta Kitti
MKON
charlotta@mkon.se
0734 13 81 01