Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2019

10-12 april

Varmt välkommen att sända in abstract till Kardiovaskulära Vårmötet 2019. 
Den 1 december öppnar vi formuläret för insändning.


INSTRUKTIONER

1. Deadline 15 januari 2019
2. Abstract utformas på engelska och får max innehålla 300 ord.
3. Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.
4. Forskningsresultat - dela upp abstractet enligt följande.
  Background: Syftet med studien. Helst mycket kort.
 • Methods: Beskriv material och metoder.
 • Results: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja slutsatsen. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
• Conclusions: Slustatsen(erna). Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas.
5. Fallbeskrivningar - dela upp abstract enligt följande.
• Introduction: Förklara varför denna fallbeskrivning är viktig och har ett utbildningsvärde.
• Case presentation: Kortfattade detaljer avseende vad patienten/erna hade för debutsymtom, samt alder och kön. Beskriv relevanta delar av det kliniska förloppet för fallet.
• Conclusions: En kort slutsats om vad åhöraren kan lära sig från fallet samt ev konsekvenser för klinisk handläggning av framtida patienter.
Fallbeskrivningar kommer endast i fråga för muntlig presentation och bästa fallpresentation belönas med ett personligt pris på 5000kr. Inga fall kommer att bli föremål för posterpresentation.
6. Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Första gången ett produktnamn används skall det åtföljas av det generiska namnet t.ex. Losec® (omeprazole).
7. Abstract sänds in elektroniskt via denna hemsida. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den e-postadress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i ert abstract. Ändringar kan göras fram till abstractdeadline.
8. Eventuella tabeller och figurer bifogas i slutet av formuläret.
9. Abstract sorteras och bedöms av Vårmötets abstractkommitté.
Abstract som godkänts för publicering av författare visas elektroniskt på hemsidan och i appen.
10. Försteförfattaren/presentatören erhåller 50% rabatt på kongressavgiften.
11. Sänd in texten endast en gång.
12. Det är tillåtet att anmäla mer än ett abstract.
13. Insändande av abstract per fax eller brev godkänns ej.
14. Besked om abstract accepterats sänds ut under februari månad.
15. Abstract som presenterats på internationellt möte, men som till Vårmötet 2018 ännu inte publicerats i artikelform är också välkomna.


PRESENTATIONER

Muntliga forskningsresultat
20 st. abstract väljs ut för muntlig presentation vid fria föredragsessionerna.
Vid den muntliga presentationen presenteras arbetet under 8 minuter och därefter följer en modererad diskussion under 4 minuter. Läs mer om ”Instruktioner till föreläsare”.

Muntlig fallpresentation
5 st. fall väljs för muntlig presentation under en särskild session. Fallpresentationerna presenteras i form av muntlig presentation under 3 minuter och därefter modererad diskussion under 3 minuter. Presentationen får innehålla max 5 PowerPoint slides och lämnas i Föreläsarservice senast 2 timmar innan den modererade postersessionen. 

Poster
Storlek på posters, bredd, 90 cm x höjd, 110 cm. Vetenskapliga posters sitter uppe från onsdag till fredag. På plats i kongresshallen finns en posterdisk där personal hjälper Dig med information och material för uppsättning. 30 st. posters kommer att bli föremål för en modererad postersession vid ett schemalagt tillfälle under Vårmötet. Den modererade postersessionen innebär att någon av författarna presenterar postern muntligt i en föreläsningssal under 1 minut, följt av en diskussion ledd av moderator under 2 minuter. Den elektroniska postern får innehålla 1-3 PowerPoint slides och lämnas i Föreläsarservice senast 2 timmar innan den modererade postersessionen. 
Endast modererade posters kan bli föremål för “Bästa poster” pris. De posters som har blivit utsedda för den modererade sessionen har fått besked via utskicket i mars.

Postern kan skrivas på engelska eller svenska.


PRISER
En jury bedömer på plats de muntliga presentationerna och posters.
5 st ”Bästa Fria föredrag”, 6 st ”Bästa Poster” utses, och 1 st “Bästa Fallpresentation”.
Vinstsumman är 12.000 kr för ”Bästa Fria föredrag”, 7.000 kr för ”Bästa Poster”, och 5.000 kr för “Bästa Fallpresentation”.

Vinnarna presenteras på kongressmiddagen under torsdagskvällen.