Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2019

10-12 april

Gösta Pettersson är utbildad vid Göteborgs Universitet och på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg och är svensk specialist i allmänkirurgi och thoraxkirurgi. Han disputerade 1979 på en avhandling om enterochromafina celler i tarmen (handledd av Håkan Ahlman och Annika Dahlström) och tillbringade omedelbart därefter ett år som research fellow vid University of Illinois in Chicago där han forskade på nedre esophagussphinktern. Han återvände till Göteborg och thorax på Sahlgrenska sjukhuset och blev anställd där som avdelningsläkare. Han var delaktig i uppstarten av hjärt- och lungtransplantationer i Göteborg.

1990 rekryterades han till Köpenhamn och utnämndes till professor vid Köpenhamns Universitet och chef för thoraxkirurgin på Rigshospitalet. Professor Pettersson uppgraderade och moderniserade snabbt hjärtkirurgin på vuxna och barn och startade på kort tid ett framgångsrikt hjärt- och lungtransplantationsprogram.

 

Verksamheten och resultaten i Köpenhamn väckte internationell uppmärksamhet och resulterade i att han fick erbjudande om anställning på Cleveland Clinic 1998. Efter att ha tagit nödvändiga examina startade han sin anställning på Cleveland Clinic 1999 och har just firat 20års jubileum som hjärtkirurg på Cleveland Clinic. På Cleveland Clinic fick han snabbt tillfälle att visa att han var en bred och mångfasetterad kirurg och han under olika perioder varit ansvarig och chef för lungtransplantationerna och för barnhjärtkirurgin.

 

Professor Pettersson är idag Professor of Surgery vid Case Western Reserve University, Vice Chairman for den thoraxkirurgiska avdelningen och ansvarig för kirurgin på vuxna med medfödd hjärtsjukdom. Han är också chef för centret för behandling av endokardit. Hans kirurgiska huvudintressen idag utöver kirurgi på vuxna med medfödd hjärtsjukdom är reoperationer i allmänhet, avancerad aortarotkirurgi inklusive kirurgi för endokardit och annat. Professor Pettersson har publicerat ett betydande antal vetenskapliga artiklar som spänner över större delen av hjärtkirurgin och är fortfarande aktiv i klinisk forskning med flera aktiva forskningslinjer. Endokardit är och har varit ett fokus for hans kliniska forskning och som en konsekvens av detta blev professor Pettersson inbjuden och ombedd att leda utarbetandet av AATS nya guidelines för behandling av endokardit. AATS’ new guidelines for treatment of infective endocarditis publicerades 2017.

Professor Pettersson har under sin tid på Cleveland Clinic fått flera utmärkelser, bl.a.: 2017 Teacher of Year Award av sina residents, 2013 blev han utvald till Master Clinician för Cleveland Clinic Medical Staff, 2010 fick han utmärkelse för ”passionate care” i form av the Bruce Hubbard Stewart Memorial Award for Humanistic Medicine på Cleveland Clinic.

Professor Pettersson är fortfarande kliniskt fullt aktiv och utför ett 8-10 hjärtoperationer per vecka, mera än hälften komplicerade reoperationer.