Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

21:a Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2019

10-12 april

TACK
Vi har nu passerat sista dag för att sända in symposiumförslag. Ett stort tack till alla er som sänt in förslag och som på så sätt vill vara med och påverka det vetenskapliga programmet. Nu kommer organisationskommittén starta det gedigna arbetat med att gå igenom förslagen för att få fram ett vetenskapligt program med hög intressefaktor. Förslagsställare kommer ges besked i mitten av november.INSTRUKTIONER
Det är bra med färdiga genomarbetade förslag med tillfrågade föreläsare och moderatorer samt undertitlar. Vi välkomnar framför allt symposieförslag som innehåller bred representation från olika specialiteter och professioner, deltagare från mindre och större sjukhus samt olika delar av landet. Vår strävan är att få en jämn könsfördelning bland medverkande föreläsare och moderatorer. 

Av förra årets drygt 100 st insända förslag, var det få av de 55 st accepterade förslagen som var ofullständiga.

För att attrahera fler deltagare brukar vi tipsa om att en populistisk lockande titel är mer tilldragande än en lång med invecklade facktermer.

När du sänt in ett förslag via vårt formulär skickas ett automatiskt bekräftelsemail med kopia på ditt insända förslag till angiven email. Det finns möjlighet att lämna in ett obegränsat antal symposieförslag. Förslag som sänds in av industrin omfattas av samma riktlinjer.

RIKTLINJER
- Alla symposium har 60 minuter till förfogande
- 3 st föreläsare, á 15 minuter och 15 minuters diskussion
- 2 st moderatorer
- God blandning av de 5 medverkandes specialiteter, ort och kön.
- Moderatorer och föreläsare får endast vara delaktig vid två symposium
- Det får inte förekomma förkortningar och produkt eller studienamn i titlarna
- Föreläsare och moderatorer betalar halv registreringsavgift och står själv för övriga kostnader
- Inget arvode utgår
- Symposiet skall hållas på svenska, om inbjuden utländsk gäst deltager, bör hela symposiet hållas på engelska 

LÄRANDEMÅL
För att locka rätt målgrupp till våra symposier vill vi att du anger tre stycken lärandemål. Dessa skrivs in i det vetenskapliga programmet vid symposiet, där deltagarna kan läsa och välja vad som lockar dem mest. 

 Ett exempel: Renal denervering i klinisk verklighet.
Lärandemål:
1. Att känna till de senaste rönen om mekanismer vid terapiresistent hypertension.
2. Att förstå det aktuella evidensläget för behandling med renal denervering.
3. Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling. 

OM DITT FÖRSLAG BLIR ANTAGET
- Har dina föreläsare och moderatorer tackat ja till att engagera sig vid ditt symposium? Eller har du inte tillfrågat dem ännu? Då är det hög tid att ta tag i det nu! 

 - För att få en bredd på våra föreläsare och moderatorer så har vi satt ett maxantal om två engagemang/person. Hör efter hur många engagemang dina föreläsare och moderatorer har. 

 - Informera föreläsare och moderatorer att de har 50% rabatt på anmälningsavgiften och att de själv ska göra sin anmälan via www.vårmötet.se. Anmälan är obligatorisk för alla som skall komma in i kongresshuset. 

 - Informera föreläsare och moderatorer om att inget arvode utgår och att eventuella kostnader för resa och logi inte täcks av kongressen. 

 - Du har möjlighet att finjustera ditt symposium i efterhand. Den 10 januari ska dock allt vara färdigt och inga fler justeringar kan göras. 

- Har någon föreläsare eller moderator meddelat att de endast kan deltaga vid en speciell tid eller dag? Meddela detta snarast till Charlotta Kitti, då det är viktigt för vår schemaläggning. 

VIKTIGA DATUM
10 oktober 2018 - Sista dag för att sända in förslag
18 november 2018 - Besked om ditt förslag har beretts tid i det vetenskapliga programmet
10 januari 2019 - Samtliga symposium skall vara färdiga 

INDUSTRISYMPOSIUM
Vi välkomnar företag att sända in symposiumförslag. Godkända förslag bereds plats i det vetenskapliga programmet under onsdagen och torsdagen. 

SOM PDF
Här kan du ladda ner
instruktionerna som PDF, och här hittar du PDF på 2018 års vetenskapliga program

KONTAKT
Vid frågor går det bra att kontakta Charlotta Kitti, MKON, charlotta@mkon.se, 0734-138101.